Inkaso pohledávek znamená přijímat odpovědnost - EOS v České republice

Chceme věci měnit k lepšímu. 

Chceme měnit věci k lepšímu. EOS Group definuje své cíle v oblasti udržitelnosti ve Strategii společenské odpovědnosti (CR). Ta jasně strukturuje naše závazky a motivuje nás k větší odpovědnosti.
A green world flourishes with plants as two individuals promote sustainability - one painting a heart, the other standing on a small ladder, symbolizing care and progress.
00

Úvod

„Inkaso pohledávek pro nás znamená přijímat odpovědnost – nikoli jen za naše zaměstnance a klienty, ale také za spotřebitele, společnost a celé odvětví vymáhání pohledávek. Stručně řečeno pracujeme na změně k lepšímu.“

Marwin Ramcke
předseda představenstva EOS Group 
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president
01

Strategie a cíle udržitelnosti

Správa pohledávek znamená přijímání odpovědnosti

Sklízíme obchodní úspěchy, protože jsme otevřeni změnám a přijímáme odpovědnost za vše, co děláme. Chceme věci měnit k lepšímu ve prospěch svých klientů, zaměstnanců, ale také dlužníků a společnosti.

Udržitelnost je nedílnou součástí naší společenské odpovědnosti. Naše aktivity v oblasti CR jdou nad rámec ochrany životního prostředí. Jako mezinárodní poskytovatel finančních služeb velice dbáme na společenskou odpovědnost a vedení naší společnosti.

Témata, na kterých si zakládáme, jsou v rámci naší strategie společenské odpovědnosti rozdělena na čtyři akční oblasti. Responsible collection, Joint progress, Financial sustainability & Environmental protection.
EOS CR Strategy Model CR Model describing the four fields of action:
Changing for the better: EOS is improving the financial situation of clients, business partners and defaulting payers and is striving to change the world in which we work for the better.
Responsible collection: “How can we change debt-filled lives for the better?” EOS stands for respectful and fair treatment of consumers and for solution-driven sustained debt relief.
Joint progress: “How can we change society for the better?” We take on social responsibility within the EOS Group by promoting empowerment, diversity and inclusion, and in society through our education initiatives.
Environmental protection: “How can we change climate for the better?” EOS supports the Otto Group’s climate protection strategy that pursues the Paris Agreement goal to limiting global warming to 1,5 C. together we work on implementing targeted measures.
Financial Sustainability: “How can we change the debt collection business for the better?”
EOS advocates strong binding industry standards and responsibility guidelines. We apply strict criteria when we price portfolio purchases and make other investments.

Významnost jako výchozí bod naší strategie udržitelnosti

EOS dále rozvinul svou strategii udržitelnosti se zapojením interních a externích odborníků a v roce 2022 vyvinul matici významnosti. Ta představuje nejdůležitější témata udržitelnosti pro externí zainteresované subjekty i pro EOS a představuje základ budoucího směřování strategie udržitelnosti EOS.

Globální odpovědnost: Iniciativa OSN Global Compact

Overview of eight UN Global Compact icons showing #3 good health and well-being, #4 quality education, #5 gender equality, #10 reduced inequalities, #16 peace, justice and strong institutions, #17 partnerships for the goals, #13 climate actions.
V roce 2021 se skupina EOS připojila k iniciativě OSN Global Compact, což je největší světová aliance za společenskou odpovědnost firem. Jako členská organizace vyjadřujeme podporu 10 zásadám týkajícím se lidských práv, pracovně-právních vztahů, životního prostředí a boje s korupcí. Každý nový člen musí nejdříve z 10 zásad odvodit své cíle. My jsme tak učinili loni na základě 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs) formulovaných OSN, kdy jsme vybrali oblasti, kde můžeme být nejvíce přínosní. Zvolené oblasti SDG a s nimi související hodnoty a cíle tvoří důležitý referenční rámec v naší strategii firemní odpovědnosti. Dle požadavku Global Compact budeme informace o pokroku předkládat jednou ročně v rámci dokumentu „Komunikace o pokroku" (Communication on Progress).
02

Novinky a aktivity

Přečtěte si více o oblastech, kde jsme aktivní

icon red website

Environmental protection

Jakož silná součást Otto Group podporujeme její strategii ochrany klimatu, která se řídí cílem Pařížské dohody zmírnit globální oteplování na 1,5 °C. Společně pak pracujeme na zavedení cílených opatření.
Podrobnější informace o tématu Environmental protection
03

Další materiály a obsah

Naše odpovědnost. Zpráva ke stažení v PDF.
 

Stáhněte si souhrn v PDF. 
Stáhnout zde 

Máte otázky ohledně naší strategie CR? Rádi je zodpovíme.

Vladimir Vachel

Ing. Vladimír Vachel

Jednatel společnosti


EOS KSI Česká republika, s.r.o.

Novodvorská 994/138

142 00 Praha 4 – Braník

Česká republika


Telefon: +420 241 081 111