Kritéria ESG: EOS a IFC usilují o získání udržitelného portfolia - EOS v České republice
IFC representatives visited the EOS Group in Hamburg, celebrating the cooperation in the Polish market and solidifying the commitment to sustainable investments.
  • Cílem spolupráce s IFC, člena skupiny Světové banky, je posílit ekonomiku v Polsku a jihovýchodní Evropě.
  • Při nákupu portfolií pohledávek se zaměřuje na zohlednění kritérií ESG.
  • Společné pokyny pro systematické posuzování portfolií z hlediska ESG.
Odkup jedné nemovitosti vyvolal několik otázek. Když zaměstnanci společnosti EOS koncem roku 2022 prověřovali zajištěnou pohledávku nabízenou rumunskou bankou, zjistili, že dotyčnou nemovitostí je čerpací stanice. Každá inkasní společnost, která kupuje takové pohledávky, si před nákupem klade otázky, jako jsou: Jakou část pohledávky lze reálně realizovat? Nebo: Jakou má nemovitost hodnotu? Pracovníci společnosti EOS, kteří se případem zabývali, si kladli otázky, které šly ještě dál: Jaký je technický stav čerpací stanice? Jsou k dispozici platné licence pro její provoz? Co říká poslední zpráva o údržbě?

Odpovědné investice podporují ekonomiku

Odpovědi na tyto otázky jim pomáhají posoudit, zda nemovitosti splňují kritéria ESG (environmentální, sociální a správní). Právě na tato kritéria se zaměřuje spolupráce mezi EOS a IFC. Dceřiná společnost Světové banky je jednou z největších rozvojových institucí na světě, která se zaměřuje na soukromý sektor v rozvíjejících se ekonomikách.

V roce 2022 EOS a IFC uzavřely dohodu s cílem zlepšit likviditu podniků a dluhovou situaci spotřebitelů v Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku a Bosně a Hercegovině prostřednictvím odpovědného nákupu nesplácených úvěrů v těchto zemích. Oba partneři nedávno zahájili další projekt se stejným cílem v Polsku. Nová investiční platforma s cílovým objemem 275 milionů eur bude sloužit k nákupu pohledávek od soukromých zákazníků, malých a středních podniků a nemovitostí ve vlastnictví finančních institucí v Polsku. To má pomoci spotřebitelům a finančním institucím obnovit jejich úvěryschopnost a posílit tak bankovní sektor v zemi - v souladu s environmentálními a sociálními standardy IFC.
Headshot of Janos Baksa, Director Transactions at EOS.

EOS a IFC jsou na stejné vlně v oblasti investic.

Janos Baksa
Ředitel transakcí ve společnosti EOS
„Implementace těchto kritérií v mezinárodním prostředí je složitá záležitost," říká Janos Baksa, ředitel transakcí společnosti EOS, který je nejen zodpovědný za investice, ale v rámci aliance působí také jako manažer pro sociální a environmentální záležitosti. "EOS a IFC však v oblasti investic hovoří stejným jazykem. Proto pro nás bylo poměrně snadné sladit konkrétní aspekty našeho podnikání s kritérii ESG."

Kritériea ESG jsou systematicky revidována

Pro praktické účely vyvinuly EOS a IFC systém environmentálního a sociálního řízení (ESMS). Pomocí těchto pokynů mohou zaměstnanci posuzovat sociální a environmentální dopady nákupu NPL v průběhu celého procesu - od due diligence a zpracování pohledávek až po uzavření investice. Pokud je tento proces netransparentní nebo prodávající neposkytují dostatečné informace o nemovitostech, je nákup zamítnut. "Pokud dojde k nákupu, snažíme se co nejlépe začlenit naše kritéria ESG do smlouvy," říká Friederike Adamsová, senior counsel Corporate Legal ve společnosti EOS, "například zahrnutím záruk." 

Pokud je klientem společnost, zajištěné nemovitosti často souvisejí s oblastí jejího podnikání. To může poskytnout vodítka například pro vyšetřování možných souvislostí s trestnou činností jako je praní špinavých peněz. V sektoru B2B se navíc klade důraz především na kritéria ESG, která mohou mít dopad na životní prostředí.

Šetrné zacházení přírodou a lidmi

Standardní postup zahrnuje komunikaci s prodávajícími o možných environmentálních rizicích a internetový průzkum nemovitosti. „V případě potřeby naši odborníci nemovitost také prohlédnou," říká Janos. V této souvislosti mohou pracovníci společnosti EOS využít své odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti. „Rozhodně si můžeme udělat dobrý obrázek i při jen krátkých návštěvách a bez možnosti ověřit technické detaily na místě." Čerpací stanice zmíněná na začátku těmito kontrolami neprošla. "Během procesu due diligence jsme nemohli získat dostatek informací o jejím technickém stavu," říká Janos. "Z tohoto důvodu jsme považovali riziko pro životní prostředí za příliš vysoké."
Headshot of Jan Ottenbreit, Head of Division Central Europe at EOS.

Společnosti, které chtějí vytvářet udržitelnou hodnotu, již nemohou v budoucnu ignorovat kritéria ESG.

Jan Ottenbreit
Vedoucí divize pro střední Evropu ve společnosti EOS
V případě pohledávek za soukromými osobami se klade důraz především na sociální aspekty, což je to, co znamená písmeno "S" ve zkratce ESG: Jaké jsou individuální okolnosti spotřebitelů? Jaká je jejich finanční situace? Jednání se spotřebiteli s respektem a hledání smírného řešení je ve společnosti EOS standardní praxí v každém případě, ale ve spolupráci s IFC jdeme ještě o krok dál, říká Janos: „V případě obzvláště zranitelných osob dochází při pořizování nemovitosti k situacím, kdy nejen odepisujeme dlužné částky, ale pomáháme spotřebitelům najít nové bydlení - v případě potřeby dokonce přebíráme náklady na jejich bydlení."

Takové nasazení se vyplácí, říká Jan Ottenbreit, vedoucí divize střední Evropa společnosti EOS. I pro společnost EOS. „Společnosti, které chtějí vytvářet udržitelnou hodnotu, již nemohou v budoucnu ignorovat kritéria ESG. Protože právě tak vytvářejí přidanou hodnotu, která přináší prospěch všem: zaměstnancům, zákazníkům, životnímu prostředí - a společnosti jako celku."

We take responsibility

Do you want to learn more about how EOS manages to reconcile social, environmental and governance requirements with the circumstances prevailing in the debt collection sector?
Find our CR strategy here.
Fotografický kredit: EOS