Časté dotazy.

V této části najdete odpovědi na nejčastěji kladené otázky. Můžeme ale zodpovědět mnohem víc, pokud máte zájem. Stačí se s námi spojit.

Vaše otázky. Naše odpovědi.

Úplně prvním krokem v rámci ochrany společnosti před neplatícími zákazníky by mělo být prvotní prověření a schválení potencionálních zákazníků. Je důležité v praxi aplikovat propracovaný proces jejich výběru a schválit jen ty, kteří skutečně splní stanovená kritéria. 

Jakmile je potencionální zákazník schválen, je nutné monitorovat úvěrový limit, jenž nesmí být překročen. Zákazníci musí dodržovat termíny splatnosti. Mezi varovné signály může patřit například:

 • změna způsobu platby (například přechod od bankovního převodu na platby šekem nebo v hotovosti),
 • nové informace o bankovním účtu, což může znamenat problémy s bankami,
 • častá změna adresy/bydliště, atd.
Jsme odborníci na snižování rizika vzniku nedobytných pohledávek a maximalizaci likvidity.

Náš proces přizpůsobíme vašim požadavkům.
V případě, že se rozhodnete pro outsourcing správy pohledávek společností EOS, můžete se plně soustředit na hlavní podnikatelské aktivity a přitom mít jistotu, že je o vaše pohledávky postáráno na profesionální úrovni.

Hlavní výhodou spolupráce s naší společností je, že pro nás pracují odborníci s dlouholetou zkušeností v daném segmentu. Využíváme moderní způsoby vymáhání pohledávek, které umožňují zpracování velkého objemu dat v krátkém časovém období a rychlé navrácení finančních prostředků, jež jsou nezbytné pro investice a růst společnosti.
Náklady řízení jsou zpravidla vysoké a obvykle trvá dlouho, než je vynesen rozsudek. Proto nejprve doporučujeme pokusit se o smírné urovnání sporu v podobě mimosoudního inkasa pohledávek, kde je i prostor pro udržení dobrých vztahů se zákazníky. Až v případě, že smírné řešení nevede k výsledku, je dobré zvážit soudní spor.
Naší prioritou je rychlé získání finančních prostředků a zároveň zachování dobrých vztahů s vašimi zákazníky. V případě potřeby jednáme se zákazníkem  o reálné výši splátky, která bere v potaz jeho aktuální finanční situaci. V průběhu let jsme vylepšili náš proces a dospěli k těmto třem fázím:

 • Písemná upomínka: První kontaktujeme dlužníka prostřednictvím dopisu. Velmi často jsou dopisy od společností vymáhajících dluhy účinnější než dopisy od samotného dodavatele/poskytovatele.
 • Telefonické připomenutí: Pokud zákazník na základě tohoto prvního kroku nezaplatí, připomeneme mu jeho dluh telefonicky či jinou moderní formou vymáhání jakou je např. SMS.
 • Soudní řízení: Pokud ani tento krok nemá kýžený efekt, zvažujeme ve spolupráci s klientem možnosti soudního řízení. Naše dlouholeté zkušenosti nám umožňují predikovat reálné možnosti dalšího soudního řízení.
K případům přistupujeme individuálně a pro každý z nich hledáme nejlepší vhodné řešení. V případě potřeby můžeme přizpůsobit výše uvedené fáze tak, aby nejlépe odpovídaly danému případu.
Agentury jsou obvykle úspěšnější proto, že vymáhání pohledávek je jejich hlavní podnikatelskou činností. Kromě toho disponují speciálními prostředky (know-how, personální kapacity, technologie).

Naproti tomu má ve většině malých a středních společností vymáhání pohledávek na starosti účetní nebo obchodní manažer. Pro zaměstnance může tento úkol představovat nižší prioritu. Výsledkem tak je menší úspěšnost anebo dokonce narůstající objem nevymahatelných pohledávek. Proto se ve vztahu k neuhrazeným fakturám doporučuje spolupráce s profesionální agenturou. Díky tomu se mohou zaměstnanci soustředit na klíčové činnosti firmy a objem neuhrazených faktur může být zásadně snižován.

To závisí na vašich požadavcích a potřebách. Je-li proces dobře naplánován, může se vaše interní oddělení vymáhání a externí agentura vzájemně doplňovat ke spokojenosti všech. Interní oddělení pohledávek může využívat své prostředky a energii na prvotní posuzování potenciálních zákazníků a na prvotní fáze vymáhání pohledávek. Naproti tomu se externí agentura může věnovat pozdějším fázím vymáhání - mimosoudním krokům a řešením v rámci vlastního soudního řízení, čímž vám pomůže pohledávky vyřešit.

Posíláme pravidelné statistiky předaných případů, kde máte možnost kontroly aktuálního stavu vymáhání. V případě urgentního požadavku ze strany klienta, nebo je-li to v konkrétní situaci nutné, můžeme zaslat emailem nebo faxem zprávu o stavu zakázky.

Pokud se rozhodnete pro outsourcing správy pohledávek profesionální inkasní agenturou s dobrou pověstí, jako je EOS, je minimální riziko, že by tím utrpěla pověst vaší společnosti. V mnoha případech je spolupráce s agenturou vymáhající pohledávky naopak pro image klienta prospěšná, protože investoři, dodavatelé a zákazníci uvidí, že tento proces berete vážně a že při něm spolupracujete s odborníky.

Bohužel, ne všechny agentury jsou stejné a ne všechny disponují potřebnými prostředky a podnikají kroky, aby předešly újmě na straně vaší společnosti. My ve společnosti EOS pracujeme s maximálním soustředěním a pochopením; vždy hledáme smírná řešení a pamatujeme na to, že dlužník je váš zákazník. Dobře víme, že vztahy se zákazníky jsou velmi důležité a děláme vše pro jejich udržení.

Důvodů je mnoho. Níže uvádíme několik z nich:

 • nenesou žádná rizika: zaplatíte, až na základě úhrady pohledávky,
 • ke každému klientovi přistupujeme individuálně,
 • působíme v oboru více než 20 let,
 • disponujeme špičkovou technologií, která nám umožňuje efektivní řízení velkých portfolií pohledávek,
 • jsme členem federálního sdružení evropských inkasních asociací (FENCA – Federation of European National Collection Associations),
 • dodržujeme mezinárodní normy a každý rok podstupujeme audit prováděný KPMG,
 • máme spolehlivé partnery ve více než 180 zemích,
 • jsme významným investorem v oblasti odkupů pohledávek.
Závisí to na povaze služeb a charakteru vašich pohledávek (výše pohledávky, stáří pohledávky). Naše služby jsou „šité na míru"  danému portfoliu klienta. Obecně odměna za naše služby je tvořena procentem ze skutečně vymožené částky. Například platí, že čím je váš dluh starší, tím vyšší je provize. Spojte se s námi a rádi vám poskytneme více informací.
Pokud platba přijde na náš účet nebo ji inkasujeme v hotovosti, obratem ji převádíme na účet klienta. Veškeré podmínky spolupráce závisí na vzájemné dohodě. Uděláme vše pro to, aby dlužník zaplatil v co možná nejkratším termínu.

Pokud se rozhodnete přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení, musíte to udělat v řádném termínu. Je velmi důležité tyto termíny hlídat, jelikož jsou velmi krátké! Jste-li však naším klientem, budeme pro vás sledovat insolvenční rejstřík a v případě potřeby za vás podáme přihlášku.