A woman in a red dress stands in a large bright room and smiles at the camera

Joint progress

EOS interně prosazuje posilování pozice zaměstnanců, diverzitu, inkluzi prostřednictvím vlastních vzdělávacích iniciativ. 

Sociální dopad prostřednictvím finanční gramostnosti: Finanční gramotnost je způsob, jak zamezit nadměrnému osobnímu zadlužení

Chceme, aby děti měly povědomí o správném způsobu, jak zacházet s penězi, a pomáháme tím zamezit nadměrnému osobnímu zadlužení. Zaměstnanci EOS Group v roce 2019 založili nadaci finlit. Vzdělávací iniciativa finlit ManoMoneta již oslovila více než 100 000 dětí ve věku od 9 do 13 let v osmi evropských zemích. V roce 2023 jsme v Německu přišli s novou iniciativou. Jmenuje se OhMoney a má za cíl nadchnout mladé od 13 do 17 let a jejich učitele pro každodenní finanční témata.

Pomocí odkazů zjistíte podrobné informace o nadaci finlit a iniciativě ManoMoneta
Přehled CSR

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products. video_zoom_boxvideo_zoom_box
finlit foundation EOS Group
potratitpotratit
finlit foundation EOS Group

Diverzita, rovnost & inkluze: Pracovní prostředí, kde by se každý měl cítit dobře

Jelikož jsme mezinárodní skupina, diverzita a genderová rovnost jsou pro nás velice důležité. Ženy například zastávají 52 procent vedoucích pozic. Náš Výbor pro rozmanitost a inkluzi slouží jako rámec pro strategický rozvoj diverzity v EOS. V roce 2023 jsme na výukové platformě Masterplan zveřejnili kurz, který pomáhá zaměstnancům EOS Group vytvářet inkluzivní, vstřícné a úspěšné pracovní prostředí. Pro manažery a pracovníky personálního oddělení je tento kurz povinný.

Naše firemní komunita QueerPoint navíc ve spolupráci s podobně zaměřenou sítí OTTO Group, která se nazývá MORE*, zveřejnila dokument Průvodce transidentitou, aby pomohla kolegům během tranzice a poté a aby kolegům a nadřízeným poskytla odpovědi na otázky ohledně transgenderu.
Group of four EOS colleagues sitting in workshop area and discuss a topic

Získání, rozvoj & udržení: Jak propagujeme novou kulturu učení

EOS Group si musí v dlouhodobém výhledu zachovat oddané zaměstnance a poskytnout jim příležitost k rozvoji. S ohledem na to jsme přišli s různými nabídkami a iniciativami, například s programem řízení talentů NXT, který momentálně podporuje 92 talentovaných zaměstnanců ze 17 zemí.

Je pro nás obzvlášť důležité vytvářet zaměstnancům dobré předpoklady pro úspěch a nabízet pozitivní pracovní prostředí, kde vládne týmový duch. V účetním období 2022/23 absolvoval každý zaměstnanec v průměru 31 hodin profesního rozvoje, což je o 22 procent více než v předchozím roce. Na výukové platformě Masterplan se již registrovalo přes 3 000 zaměstnanců a zvolili si individuální školicí materiály, které si budou procházet svým tempem. 
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.