Top view of a stack papers and a smartphone.

Responsible collection

EOS si zakládá na férovém jednání s dlužníky a na odpovědném řešení při správě jejich pohledávek.
Přehled CSR

Etické vymáhání díky férovému jednání s dlužníky: Správné řešení pro udržitelné snižování dluhu

Připravujeme férové splátkové kalendáře a individuální řešení pro dlužníky, kteří kvůli svým osobním problémům čelí mimořádným výzvám. Jen v hospodářském roce 2022/23 jsme pomohli úspěšně uzavřít pět milionů případů.

Ohleduplné zacházení s dlužníky je pro nás zásadní. Z tohoto důvodu jsme v roce 2023 zavedli celoskupinovou politiku, která mimo jiné vyžaduje, aby naši zaměstnanci používali srozumitelný jazyk a byli taktní. Díky technologickým inovacím, jako jsou servisní portály a chatboty, navíc dlužníkům umožňujeme správu plateb bez přímého kontaktu. V hospodářském období 2022/23 využívalo této možnosti celých 61 procent dlužníků. Tyto služby neustále vylepšujeme pomocí zpětné vazby, např. z dotazníků.
Man scanning an QR code debtor letter with mobile phone

Etické vymáhání díky férovému jednání se zákazníky& Inovace: Changing finances for the better díky technologiím

Chceme klientům a dlužníkům nabízet plně digitální proces. V tomto kontextu nám roboti, analýzy dat a umělá inteligence pomáhají přizpůsobovat nabídku jejich potřebám. Příkladem jsou individuální splátkové kalendáře nebo komunikace se dlužníky prostřednictvím kanálu, který jim nejvíce vyhovuje. Pilířem naší práce je mezinárodní inkasní systém Kollecto+, který zajišťuje efektivní proces a byl již implementován v osmi zemích, kde EOS působí. 
View of a smartphone on which a chatbot is displayed.