Young woman in white blouse stands on a gallery in front of a high glass façade and looks at her smartphone.

Financial sustainability

EOS se zasazuje o přísné a závazné oborové standardy a zásady etického kodexu. Při oceňování portfolia i při jiných rozhodnutích se řídí přísnými kritérii.

Digitální odpovědnost & Kybernetická bezpečnost: Jak EOS chrání citlivá data

Data jsou pilířem činnosti EOS. Z tohoto důvodu má 90 zaměstnanců skupiny na starost neustálé zlepšování ochrany a zabezpečení dat. S pomocí monitorovacích nástrojů jsme jen v hospodářském období 2022/23 rozpoznali a zhatili zhruba 600 pokusů o útok. V rámci nového programu Iron EOS momentálně zavádíme systém ochrany, který nám umožní reagovat nejen rychle, ale i koordinovaně v rámci celé skupiny.
Close up of a man going through a data analysis on a tablet

Obchodní etika & Dodržování bezpečnostních opatření: Pomáháme formovat naše odvětví

EOS Group je členem 23 evropských asociací pro vymáhání pohledávek a podílí se na různých iniciativách, které směřují k vytvoření přísných, závazných standardů a směrnic vedoucích k odpovědnému chování v sektoru vymáhání pohledávek. 

K odstranění případných nesrovnalostí poskytuje EOS Group platformu, která nabízí ochranu oznamovatelům a je integrována do příslušných mechanismů Otto Group. Zaměstnanci, dodavatelé, poskytovatelé služeb či klienti tam mohou oznámit porušení předpisů v EOS Group či v Otto Group. Žádný z pěti případů oznámených v hospodářském roce 2022/23 nebyl významný a nevyžadoval protiopatření.
EOS a Global Compact: Alisha Kumar a Sibylle Weingart konzultují strategii společenské odpovědnosti EOS.

Práce v asociacích pro přísné standardy

Díky členství v různých národních i mezinárodních asociacích pracuje EOS aktivně na vytváření a zavádění etických standardů do odvětví.

Odpovědné akvizice portfolií & Partnerství: Správné hodnoty při spolupráci

Práce s dluhy vyžaduje velkou míru odpovědnosti. Jako součást rodinné společnosti Otto Group jsme si vědomi důležitosti cenotvorby, která je dlouhodobě v souladu se zájmy a etickými standardy všech zúčastněných stran. Příklad: Ve spolupráci s International Finance Corporation (IFC) plánuje EOS během tří let investovat více než 100 milionů eur do zabezpečených a nezabezpečených portfolií pohledávek ve východní Evropě, a to v souladu se standardy ESG (Environmental, Social, Governance). 

Při výběru partnerů a klientů uplatňuje EOS přísná kritéria. Zahrnuje to nejen pravidelné prověřování partnerů a společností ohledně toho, jak přistupují k otázkám, jako jsou lidská práva, praní špinavých peněz a korupce, ale také black listu společností.

Náš etický kodex pro dodavatele služeb, který zakotvuje SDG definované OSN a ustanovení německého zákona o náležité péči u dodavatelských řetězců, zajišťuje férové jednání dodavatelů i férový přístup k nim.
During an official ceremony on September 20, 2022, representatives of IFC and EOS formalized their collaboration on the purchase of NPLs and distressed real estate in Eastern Europe. Marwin Ramcke, Vittorio Di Bello, Carsten Tidow, Ariane Di Iorio

Náš etický kodex: Jasná pravidla férové jednání

Prostřednictvím etického kodexu si sami pro sebe definujeme závazná pravidla vztahující se na naše každodenní aktivity. Definované zásady chování jsou spolehlivým vodítkem pro naše zaměstnance, klienty a partnery a každý si je může zobrazit na stránkách společností EOS. Etický kodex průběžně vylepšujeme. Výjimečné na něm je to, že odráží realitu cílové skupiny, pro kterou byl vytvořen. Jako doplnění tohoto dokumentu nabízíme zaměstnancům vzdělávací moduly na toto téma.
Stáhnout zde
Přehled CSR