Strategie EOS a Otto Group pro ochranu klimatu - EOS v České republice
illustration of a globe, oversized people, trees and wind turbines on it

Environmental protection

Jako silná součást Otto Group podporujeme její strategii ochrany klimatu, která se řídí cílem Pařížské dohody zmírnit globální oteplování na 1,5 °C. Společně pak pracujeme na zavedení cílených opatření.

Snížení ekologické stopy: Náš příspěvek k ochraně klimatu

Společně s Otto Group pracuje EOS na dlouhodobém cíli snížit emise a dosáhnout uhlíkové neutrality. Otto Group momentálně pracuje na klimatickém cíli založeném na vědeckých poznatcích (Science Based Targets Initiative, SBTi). Společná strategie ochrany klimatu velí splnit cíl Pařížské dohody v plném rozsahu a snížit oteplení planety na 1,5 °C. Náš původní cíl klimatické neutrality v našich vlastních základních procesech do roku 2030 je při rozvoji této strategie zohledněn a stane se součástí budoucího SBT. 

Projekty pro životní prostředí

Díky spolupráci s organizací atmosfair kompenzuje EOS od roku 2021 své emise CO2 v souvislosti s pracovními cestami. Konkrétně podporujeme projekt malých bioplynových stanic v Nepálu.

V letech 2022 a 2023 jsme zaměstnance z celé skupiny požádaly, aby uvedli, jak sami přispívají k udržitelnosti. Jako poděkování vysadila EOS Group ve spolupráci s organizací Bergwaldprojekt e.V. 1 000 stromů.

Také francouzská EOS každé čtvrtletí sází stromy v rámci své vlastí iniciativy Plantons des arbres – za každého nového zaměstnance a na oslavu výročí dlouhodobých zaměstnanců. V účetním období 2022/23 tak bylo vysazeno více než 600 stromů. 

Bild von Bergwaldprojekt e.V.
People with tools preparing the EOS tree planting project in cooperation with the German association Bergwaldprojekt e.V.
Přehled CSR