Průzkumy EOS – to jsou znalosti

Vědět, co hýbe ekonomikou a společností: to je náš požadavek na průzkumy trhu a spotřebitelů. Naše průzkumy, které vytváříme společně s renomovanými institucemi zabývajícími se průzkumy trhu, nabízejí zajímavá fakta o platebním chování zákazníků, platebních metodách, digitalizaci a výhodách dat.
Illustaration of a head into which different people fill things.
01

EOS Evropská platební morálka 2022

Nejnovější průzkum skupiny EOS s postřehy a hodnoceními od 3.200 finančních manažerů

Průzkum EOS „Evropská platební morálka 2022“: společnosti musí zrychlit své úsilí v oblasti digitalizace

Evropské společnosti musí jednat, protože platební morálka zákazníků je horší než kdy jindy. Nové technologie a společenské změny zároveň představují výzvu pro konvenční procesy a obchodní modely.

Co dělají společnosti, aby nezaspaly? Jak zefektivňují správu pohledávek? Jak jejich rozhodnutí ovlivňují data? A jaká je v tomto kontextu role umělé intelligence? 

Odpovědi na tyto a další otázky přináší průzkum „Evropská platební morálka“, kterou skupina EOS provedla v roce 2022 již potřinácté.

V roce 2022 činil podíl pohledávek v Evropě, které byly zaplaceny pozdě nebo byly nedobytné, 21 %.

percent

0

Jak se evropské společnosti vyrovnávají s nedobytnými pohledávkami?

Mnoho evropských společností je existenčně ohroženo, protože stále více zákazníků platí své pohledávky pozdě nebo je nepaltí vůbec. Mnoho finančních manažerů se do budoucna obává zhoršení. Přečtěte si, jak se společnosti brání outsourcingu správy pohledávek a o tom, jakou roli hrají nové digitální platební metody.

Zjistětě více

Evropská platební morálka 2022: struktura průzkumu

Respondenti

Mezi 4. březnem a 19. dubnem 2022 byly provedeny telefonické rozhovory s 3.200 finančními manažery ze společností, jejichž roční obrat činí alespoň 5 mil. EUR. 

Země

Celkem 16 zemí západní a východní Evropy: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Spojené království. 

Průzkum

Průzkum skupiny EOS „Evropská platební morálka“ od roku 2007 hodnotí tendence mezinárodní ekonomiky. V roce 2022 byl vypracován již potřinácté. Tento průzkum měl na starosti Kantar, přední mezinárodní institut pro výzkum trhu.

02

Studie EOS „Jakou hodnotu mají data?“ 2020

Průzkum digitálních dat a jejich hodnota.

Digitální důvěra jako výzva

Studie ukazuje, že spotřebitelé jsou v zásadě ochotni poskytovat osobní údaje důvěryhodným firmám. A právě zde je co dohánět, protože mnoha spotřebitelům chybí důvěra v odpovědné nakládání s jejich osobními informacemi. Největší výzvou, před níž tedy firmy stojí, bude odbourání této nedůvěry pomocí přiměřeného, transparentního využívání údajů.

Přečtěte si studii

V Evropě tak pouze 33 % lidí věří, že firmy s jejich digitálními daty nakládají odpovědně.

procenta

0

Co mají americké volby společného s digitální důvěrou Evropanů

Bude digitální život evropských občanů brzy jako v Číně?

O studii „Jakou hodnotu mají data?“ 2020: struktura studie

Respondenti

Reprezentativní vzorek obyvatelstva nad 18 let. V každé zemi osloveno 1.000 účastníků.

Země

Celkem 15 zemí v Evropě plus USA a Rusko.

Studie

Internetový dotazník se standardizovaným formulářem.

03

Všechny mezinárodní průzkumy

Hledáte další průzkumy? Zde najdete jejich celkový přehled.
Illustration of a picture showing a brain with many question marks inside.
Illustration of a computer showing data and a Euro sign.

Chcete se dozvědět více o našich studiích? Neváhejte nás kontaktovat.

Ing. Petr Foglar
Manažer obchodního oddělení