• Polovina dotázaných mladých lidí se obává o svou finanční a profesní budoucnost.
  • Mnoho z nich chce více finančního vzdělání. Zájem o téma je obecně velmi vysoké.
  • Přibližně každý pátý člověk ve věku 18 až 34 let se v posledních měsících zadlužil.
  • Celkově však mladí lidé v Evropě nakládají se svými financemi zodpovědně.

„Cash stuffing” je způsob spoření, kdy rozdělíte svůj dostupný měsíční příjem jako hotovost a vložíte ho do různých obálek, z nichž každá představuje specifickou rozpočtovou kategorii, jako je nájem, jídlo nebo dovolená. Cílem je hlídat si výdaje a vyhnout se nepříjemným překvapením na konci měsíce.

Předpokládali byste, že v dobách PayPalu a online bankovnictví bude tato forma finanční samosprávy poněkud zastaralá. Trendy na platformě sociálních médií TikTok však vyprávějí jiný příběh, protože doplňování hotovosti se od prudkého nárůstu inflace opět ukazuje jako velmi populární, zejména mezi mladými lidmi. Nápověda k tomu, proč mileniálové a zejména generace Z tyto „analogové” metody používají, poskytují výsledky průzkumu „Evropané ve finančních potížích?“ Spotřebitelská studie EOS 2023.
Financial education for young people: Ruben Hübscher, trainee at EOS in Switzerland

Myslím si, že bychom měli mít ve škole povinný předmět zabývající se tématem financí.

Ruben Hübscher
Praktikant v EOS ve Švýcarsku

Hotovost je překvapivě opět populárnější, a to zejména mezi mladými lidmi.

Hotovost je již dlouhou dobu odmítána jako věc minulosti. Během let pandemie její používání v Evropě opět výrazně pokleslo. Výsledky průzkumu EOS však vykreslují zcela jiný obrázek: Přestože v posledních měsících mladí lidé ve věku 18 až 34 let používali digitální platební metody, jako je PayPal nebo Klarna, je překvapivé, že ve stejnou dobu 48 procent z nich uvedlo, že se také častěji uchylovali k hotovosti (pro srovnání: 42 procent všech respondentů).

Skutečnost, že zejména v dobách vysoké inflace se lidé znovu uchylují k osvědčeným platebním metodám, je pravděpodobně způsobena tím, že na rozdíl od svého digitálního protějšku hotovost svědčí o větší bezpečnosti a kontrole nad vlastními financemi. A jak průzkum ukazuje, je to skupina ve věku 18 až 34 let, která se cítí obzvláště nejistá, pokud jde o vlastní budoucnost. Každý druhý se obává o svou finanční situaci, především inflaci (70 procent), dále vysoké náklady na energie (47 procent) a obavy z nezaměstnanosti (27 procent).

Mladí lidé chtějí více finanční gramotnosti ve školách.

Přestože 47 procent respondentů sdílí finanční obavy mladých lidí, v otázce finanční gramotnosti existují velmi výrazné rozdíly. S 51 procenty je podíl mladší věkové skupiny, která si přeje více finančního vzdělání, výrazně nad průměrem (43 procent) a dokonce vyšší než mezi generací nad 50 let (34 procent). To by mohlo být považováno za známku toho, že schopnost správně zacházet se svými financemi je něco, co si osvojíte v průběhu svého života, ačkoli již v mladém věku je třeba učinit mnoho finančních rozhodnutí, která ovlivňují vaši budoucnost.

„Ve škole existuje málo možností pro finanční vzdělávání,“ říká Liz Weber. „I když je to tak důležité,“ souhlasí Ruben Hübscher. Oba v současné době dokončují praxi ve švýcarském EOS. A museli si sami přijít na to, jak zodpovědně naložit se svou první výplatou. Liz říká: „Je mi 17 a nikdy jsem se nenaučila, jak platit daně. Můj otec mi s tím naštěstí může pomoci. Ale co mají dělat mladí lidé, kteří se musí o sebe postarat sami?“ Ruben má představu, jak problém vyřešit: „Myslím, že bychom měli mít ve škole povinný předmět pokrývající téma financí.“

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
web-site, tourist, sister, jersey, nurse video_zoom_boxvideo_zoom_box
Young Europeans want more financial education.
potratitpotratit
Young Europeans want more financial education.

Finlit přináší finanční vzdělání do škol.

Kromě toho, že se naučíte správně hospodařit s penězi a dělat si daňové přiznání, existuje další potenciální mezera ve znalostech, kterou je třeba vyplnit, zejména v době krize: Jak se vypořádat s dluhy? V průzkumu celkem 22 procent respondentů mezi 18 a 34 lety uvedlo, že se v posledních měsících zadlužili – mnohem častěji než u generace nad 50 let (14 procent). Přibližně každý desátý dlužník z této věkové skupiny (8 procent) uvedl, že hlavním důvodem jejich zadlužení byla nedostatečná zkušenost s bankami a úvěry.
Financial education for young people: Jana Titov, Managing Director at finlit

Zabere nám spoustu času, abychom se naučili mnoho dalších věcí, jako je čtení, psaní a počítání. Totéž by mělo platit pro nakládání s penězi.

Jana Titov
Jednatelka finlit foundation
To better prepare the next generations for situations like these, the EOS Group established the finlit foundation in 2020. The non-profit organization’s mission is to teach school-aged children and adolescents how to handle money and in doing so help them avoid possible excessive personal debt in the course of their lives. “We talk too little about money and debt, although it is important to help people help themselves as early as possible,” says Jana Titov, Managing Director at finlit. The organization’s first educational program, ManoMoneta, is designed for elementary schoolchildren and has already been rolled out in schools in several European countries. Another program for young people aged 13-17 is already in the starting blocks in Germany. “Only if we start early enough can we remove the stigma associated with this issue and give young people confidence,” Jana adds.

Aby byly další generace na podobné situace lépe připraveny, založila skupina EOS v roce 2020 nadaci finlit. Posláním neziskové organizace je učit děti a dospívající školou povinné, jak zacházet s penězi, a pomáhat jim tak předcházet možnému nadměrnému osobnímu zadlužení v průběhu života. „Příliš málo mluvíme o penězích a dluzích, je důležité pomoci lidem, aby byli schopni na takovéto situaci sami a včasně reagovat“ říká Jana Titov, jednatelka společnosti finlit. První vzdělávací program této organizace, ManoMoneta, je určen pro děti základních škol a již byl představen ve školách v několika evropských zemích. Další program pro mládež ve věku 13-17 let se již v Německu připravuje. „Jen když začneme dostatečně brzy, můžeme odstranit stigma spojené s touto problematikou a dodat mladým lidem sebevědomí,“ dodává Jana.

Odpovědné zacházení s penězi je důležité.

Je povzbudivé, že většina respondentů ve věkové skupině 18-34 let již projevuje odpovědný přístup k finančnímu hospodaření. 52 procent uvedlo, že se více zajímali o cenu než před několika měsíci. Veškeré dluhy vytvořené v posledních několika měsících se navíc týkaly především základních věcí, jako jsou náklady na energie (20 procent), renovace (19 procent) a potraviny (18 procent). V 58 procentech případů byl dluh nižší 1 000 EUR. Zdá se, že základní znalosti o správném zacházení s penězi existují, stejně jako zájem o toto téma: 41 procent respondentů do 35 let uvedlo, že se rádi zabývají tématy peněz a financí. Jana věří, že je proto na čase uspokojit tuto touhu po vědění v raném věku: „Zabere nám spoustu času , abychom se naučili mnoho dalších věcí, jako je čtení, psaní a počítání. Totéž by mělo platit pro nákládání s penězi.“
EOS je předním mezinárodním odborníkem na správu pohledávek s pobočkami ve 24 zemích. Každý rok s renomovanými výzkumnými instituty spolupracuje na průzkumech trhu a spotřebitelů. Průzkumy v sobě zahrnují otázky jako jsou platební postupy B2B a B2C, platební metody, digitalizace a využití dat přinášející zajímavé poznatky.
Přejděte na portál průzkumu

Chcete se dozvědět o průzkumu více informací, neváhejte nás konktaktovat.

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS