Společenská odpovědnost EOS: vymáháním pohledávek přebíráme odpovědnost

Skupina EOS klade velký důraz na společenskou odpovědnost (CSR), pozornost však nevěnuje pouze ochraně klimatu. Její strategie CSR sází zejména na společenskou angažovanost a citlivý přístup během správy pohledávek.

ČasČas
  • Po koronavirové krizi vnímá mnoho firem svou společenskou odpovědnost silněji než předtím.
  • S odkazem na svůj nový slogan „Changing finances for the better“  vypracovala skupina EOS strategii CSR, která usiluje o větší odpovědnost v sektoru vymáhání pohledávek.
  • Tato strategie počítá se čtyřmi klíčovými oblastmi: Responsible Collection, Joint Progress, Financial Sustainability a Environmental Protection.  

Když firmy hovoří o odpovědnosti za udržitelnou budoucnost, mnozí lidé si ihned představí snižování emisí CO2 a další opatření k ochraně klimatu. Velké automobilky jako Audi a BMW nedávno oznámily, že budou vyrábět převážně, či dokonce výlučně elektrická vozidla. Firmy si navíc kladou stále ambicióznější cíle v podobě klimaticky neutrální výroby. Jaká pole působnosti se však nabízejí firmám, které se nezabývají výrobou nebo prodejem produktů náročných na emise? Čím může přispět třeba poskytovatel finančních služeb jako EOS? 

„Co motivuje mne osobně? Zakládám si na tom, že působím ve společnosti, která jedná eticky.“

Klaus Engberding, předseda představenstva skupiny EOS

Společenská odpovědnost: EOS sází na čtyři základní oblasti.

cream, heart, button, cell, alarm

Responsible Collection: Odpovědnost a dluhy – jak to jde dohromady?

Jako poskytovatel inkasních služeb působí EOS ve sporném průsečíků financí a dluhů. „Na jedné straně stojí zájmy našich klientů, na druhé straně pak zájmy dlužníků, kteří chtějí, aby se s nimi jednalo férově a s úctou,“ říká Ben Kleinebrecht, který v EOS řídí oddělení Komunikace s dlužníky. „Jen v případě, že vyhovíme všem potřebám, dospějeme k reálnému a udržitelnému řešení, které může vést k úplnému oddlužení.“ Uspokojení zájmů všech zúčastněných dosahuje EOS tím, že se všemi stranami jedná ve stejném duchu, přistupuje k pohledávkám individuálně a využívá umělou inteligenci. Ta specialistům EOS pomáhá co nejlépe posoudit, který krok inkasního procesu je u každého plátce v daném momentu nejvhodnější. Díky kvalitní databázi navrhuje inkasní software vhodnou cestu, která vede k cíli.

Naši kolegové v Bulharsku navíc velice úspěšně využívají tzv. metodu nudge, tj. popostrčení (anglicky „nudge“), jejímž smyslem je pozitivně ovlivnit chování lidí, aby se vymanili z dluhů. Může se jednat o povzbudivé dopisy, které EOS dlužníkům zasílá, nebo motivační hovory, které operátoři s plátci vedou. Naši pracovníci přitom vždy zohledňují i konkrétní situaci, ve které se dlužník nachází a přizpůsobují tomu rozvrh a výši splátek. Existují důvody, které lidem dlouhodobě brání ve splácení dluhů, například těžká nemoc nebo pracovní neschopnost. Pro takové případy založila EOS v Německu skupinu pro těžké případy, v níž kolegové hledají nejvhodnější postup s ohledem na dlužníka a jeho situaci. Vždy slušně, vždy uctivě.

Joint Progress: Proč by se měly děti učit finanční gramotnosti.

Sebastian Richter, je jednatelem nadace finlit foundation gGmbH, která se v rámci skupiny EOS zabývá finanční gramotností, a velmi dobře ví, jak je toto téma důležité. „Naším cílem je svět bez dluhů.“ říká. „Toho však nedosáhneme jen naší obchodní činnosti. Musíme usilovat o prevenci vysokého zadlužování tím, že budeme působit ve společnosti na poli finanční gramotnosti.“ Za cíl si finlit klade sejmout z témat peněz a dluhů společenské stigma a zprostředkovat lidem základní finanční znalosti pro potřeby každodenního života, aby se do dluhové pasti vůbec nedostali. „Finanční vzdělání začíná již na základní škole,“ uvádí Richter. Z tohoto důvodu se svými kolegy minulé září spustil multimediální výukový program „ManoMoneta", určený německým školám. To, co v Německu teprve startuje, je ve Slovinsku součástí práce tamní pobočky EOS již dva roky: EOS KSI od září 2019 podporuje dobročinný projekt Finanční škola, který nabízí finanční vzdělání pro mládež, mileniály i starší dospělé. Společenské aktivity vyvíjí EOS i interně vůči vlastním zaměstnancům. Snaží se lépe využít a rozvíjet silné stránky a schopnosti svých zaměstnanců a poskytnout  jim příležitosti k růstu a možnost být slyšet. S iniciativami, jako jsou Queer@EOS a W:isible (iniciativa zabývající se postavením žen), například přišli sami zaměstnanci.
Strategie CSR ve skupině EOS: Sebastian Richter, jednatel finlit foundation GmbH
Proti předlužení musíme působit preventivně, ideálně vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti.
Sebastian Richter, jednatel finlit foundation gGmbH

Financial Sustainability : Jak ovlivňují hodnoty a zásady sektor inkasa pohledávek

Při pohledu na prostředí v němž EOS působí, je obzvlášť důležité nezůstat jen u slov, pokud jde o standardy férového vymáhání pohledávek a odpovědného jednání. „Tyto standardy musí být transparentní, konkrétní a dosažitelné,“ říká Engberding. Z tohoto důvodu se EOS zasazuje o závazné standardy etického a profesionálního chování v oboru. To potvrzuje naše angažmá v mezinárodních i národních inkasních agenturách, jako jsou Federation of European National Collection Associations (FENCA) či Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU). Připojili jsme se také k iniciativě OSN Global Compact, která celosvětově podporuje odpovědné řízení firem. Global Compact předepisuje firmám jasné obecné cíle a zásady. Zásady a pravidla pro každodenní jednání najdou zaměstnanci EOS v Etickém kodexu společnosti. Cílem je nabídnout věřitelům, klientům i spotřebitelům co nejlepší služby, potírat nešvary a celkově zajistit ekonomickou stabilitu. „Etický kodex neprochází častými změnami, ale vnímáme jej jako živý dokument,“ vysvětluje Sibylle Weingart, Senior Compliance Officer skupiny EOS. „Jeho smyslem je odrážet změny v naší firemní kultuře a společnostech, v nichž žijeme a pracujeme. Je tedy nutné, abychom jej neustále přehodnocovali a upravovali dle potřeby. To nám pomůže v naší každodenní práci.“

Environmental Protection : Jak může inkasní společnost přispět k ochraně životního prostředí?

Společně s mateřskou skupinou Otto Group pracuje EOS na dosažení klimatické neutrality do roku 2030. Již od roku 2006 patří úspory CO2 k cílům, jichž chce Otto Group dosáhnout pomocí celoskupinových směrnic o udržitelném hospodaření. EOS za tímto účelem definoval cílevědomá opatření, která lze rychle uvést do praxe. Jde o 100% přechod na zelenou energii v zájmu vyšší energetické účinnosti, zmenšení kancelářských prostor v zájmu optimálního využívání zdrojů, elektromobily ve vozovém služebním parku a digitální komunikační kanály v zájmu nižší uhlíkové stopy. To jsou opatření, jimiž chce EOS přispět k ochraně klimatu a životního prostředí a která jsou nedílnou součástí jeho strategie CRS. „Teprve poté, co tyto zásady opustí papír a stanou se součástí DNA nejen naší organizace, ale každého z nás, se odpovědné inkaso pohledávek stane realitou,“ uvádí Klaus Engberding, předseda představenstva EOS Group. Díky inkasu pohledávek tak může být svět o něco odpovědnější.

Kontakt

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

Telefon: +49 40 2850-2291

d.schenk@eos-solutions.com

Photo credits: Andreas Wemheuer, Matthias Oertel, EOS