Sociální odpovědnost: EOS přináší finanční vzdělávání do osnov.

Tři zaměstnanci EOS se zaobírali otázkou jakou odpovědnost (CSR) mají firmy vůči dnešní společnosti. Výsledkem jejich úvah je nadace finlit, nezisková společnost, která se zapojuje do prevence nadměrného zadlužení.

ČasČas
  • Každý desátý Němec je značně zadlužen a podobný obrázek vidíme také v ostatních zemích EU jako je Finsko či Polsko. Jedním z důvodů je chabé finanční vzdělávání.
  • Jako nezisková společnost se nadace finlit angažuje ve zvyšování finanční gramotnosti.  Svou první iniciativu zaměřuje na školní děti ve věku od 9 do 12 let.
  • EOS využívá své odbornosti v oblasti inkasa pohledávek při prevenci zadluženosti.

„Jedinou sociální odpovědností firem vůči společnosti je maximalizace svých zisků”: držitel Nobelovy ceny za ekonomiku Milton Friedman by za tento svůj výrok musel dnes čelit mnoha odpůrcům. Svět je stále složitější a firmy nejsou odpovědné jen svým akcionářům. Vydávají korporátní příručky sociální odpovědnosti, jmenují CSR ředitele a spíše než Miltona Friedmana by raději citovaly Michaela Otta. Generální ředitel Otto Group, mateřské společnosti EOS, říká: „Jestliže máte příležitost učinit svět lepším místem, tak jste odpovědni to udělat.”

„Každý desátý Němec je zadlužen. Kdo, když ne EOS, který má odborné znalosti, by s tím měl něco udělat?” říká Jana Titov. Spolu s dalšími dvěma spolupracovníky založili neziskovou společnost zastřešenou EOS. Ta se nebude zabývat vymáháním nesplacených pohledávek, místo toho se bude nadace finlit primárně zaměřovat na prevenci úpadku do dluhové pasti.

Vzdělávání jak správně zacházet s penězi – čím dříve, tím lépe.

První iniciativa má předat dětem finanční znalosti, kterých se jim ve škole nedostává. Přestože jsou geometrie, rýsování a integrály důležité výukové modely, neučí mladé lidi tomu, jak správně zacházet s pěnězi. Výsledkem je, že mnoho mladistvých končí v dluhové pasti. Jako důvod uvádí mnozí z nich neschopnost pracovat s rozpočtem.

„Statistiky skutečně poskytují dost depresivní čtení. V celoevropské studii skoro polovina dotázaných odpověděla, že ve škole neabsolvovali téměř  žádné finanční vzdělávání.” dodává Jana. Při pohledu na ztenčující se penze a narůstající délku života jsou to právě nejmladší generace, které by se měly více zamyslet nad svým dlouhodobým finančním zabezpečením.

Financial education for children: Dr. Michael Otto
„Jestliže máte příležitost učinit svět lepším místem, tak jste odpovědni to udělat.”
Dr. Michael Otto
Financial education for children: The people behind the finlit foundation: Sebastian Richter, Jannik Steinhaus and Jana Titov.
Tým nadace finlit: Sebastian Richter, Jannik Steinhaus a Jana Titov
„Díky dluhové tématice našeho oboru podnikání samozřejmě známe důsledky situace, kdy lidé již nemohou splácet své účty,” potvrzuje Jana. „Uvědomujeme si, že pokud myslíme naše poslání o světě bez dluhů vážně, musíme se dostat k lidem velmi mladého věku.”

Spolu s kolegy Jannikem Steinhausem a Sebastianem Richterem přišla Jana na myšlenku finlitu v rámci mezinárodní soutěže EOS o nejlepší nápad na projekt. Přestože soutěž nevyhráli, svému nápadu věřili. Generální ředitel EOS Group Klaus Engberding byl jejich nadšením natolik stržen, že tento trojlístek mohl pětinu své pracovní doby věnovat rozvoji byznys plánu ke svému projektu. Záhy se vše dostalo k Dr. Michaelu Ottovi, předsedovi dozorčí rady Otto Group, který se aktivně zapojuje do nadačních aktivit a nápad ho okamžitě zaujal. Následně se tým mohl práci na nadaci finlit věnovat polovinou svého času.

Od nápadu k vzdělávacímu programu.

Nejdříve tým spolupracoval se zkušeným odborníkem ve vzdělávání na vývoji programu pro děti ve věku od 9 do 12 let. Prvotní testování mělo potvrdit úroveň znalostí dětí a otestovat různé výukové metody. To vedlo ke vzniku výukových materiálů: obrázkových karet, finančního diáře a online výukového portálu. Zpětná vazba ze strany učitelů a žáků se zapracuje do probíhajících příprav programu.

Projekt je nyní v pilotní fázi, kdy se pomůcky znovu intenzivně testují na vybraných školách. Program by měl následně odstartovat letos v září nejprve v Německu a počítá se s pokračováním na mezinárodní úrovni. Zatím se může Jana Titov se svými kolegy  plně věnovat tomuto projektu, neboť nyní pracují stoprocentně pouze pro nadaci finlit .

EduFin podporuje sebedůvěru sirotků v Rumunsku.

Také v Rumunsku využívají zaměstnanci EOS své znalosti dluhové problematiky pro dobrou věc.  Skupina sestavená z asi 20 dobrovolníků spolupracuje na tvorbě programu EduFin, který by měl pomáhat dětem ze sirotčince s každodenními záležitostmi. Patří mezi ně například otázka jak spravovat své peníze či se připravit na pracovní pohovor.

Marina Tuca, operátorka call-centra a jedna z iniciátorů programu, neskrývá své nadšení. „Zpětná vazba od mladých lidí je úžasná. Dávají nám najevo svou vděčnost, kdy nás objímají a kreslí nám obrázky. Skutečně mě to hřeje u srdce.” Takže o svých volných sobotách jí nevadí jezdit 150 km na návštěvy do sirotčince. Rumunští dobrovolníci samozřejmě také sdílejí své zkušenosti s týmem z nadace finlit.

Kontaktujte nás

Jana Titov

finlit foundation gGmbH

Jana Titov
Executive Director

Telefon: +49 171 8613 416

ja.titov@finlit.foundation

Photo credits: Otto GmbH & Co KG, Matthias Oertel, Peter Seifert / Helliwood media & education im fjs e.V. im Auftrag der finlit foundation gGmbH