Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board, and Jan Ottenbreit, Head of Division Central Europe.
  • Nový EOS region střední Evropa vznikl 1. března, 2024
  • Skupina EOS usiluje o intenzivnější spolupráci svých národních dceřinných společností
  • Strukturální změna, jejímž cílem je efektivnější sdílení znalostí a vytváření nových oblastí podnikání
Společnost EOS mění svou strukturu. Od 1. března 2024 má společnost nový region "střední Evropa". Kromě Rakouska zahrnuje Švýcarsko, Českou republiku, Slovensko, Slovinsko a Maďarsko, které byly dříve součástí stávajících regionů EOS západní a východní Evropa, a EOS Německo, které dosud do žádné regionální struktury nepatřilo. V tomto rozhovoru Stephan Ohlmeyer, který bude jako nový člen představenstva společnosti EOS zodpovědný za region střední Evropy, a Jan Ottenbreit, který jej povede jako vedoucí oddělení řízení divize střední Evropa, vysvětlují tento proces.

Jaký byl důvod pro vytvoření nového regionu EOS „střední Evropa"?

Stephan Ohlmeyer: Přesvědčili jsme se o výhodách regionálních struktur, dávalo nám tedy smysl založit nový silně rostoucí region, který by zahrnoval i německý trh. Až dosud bylo Německo v rámci skupiny jakýmsi ostrovem.

Jaké jsou výhody regionálního rozdělení?

Stephan Ohlmeyer: Klíčovým faktorem je, že usnadňují přístup k interním odborným znalostem. Zejména východoevropské země se v posledních letech výrazně zaměřily například na zajištěná portfolia nemovitostí, a díky tomu si v této oblasti vybudovaly rozsáhlé odborné znalosti, z nichž může těžit i Německo. Jedním z takových příkladů je software Kollecto+ pro vymáhání pohledávek, který vyvinula společnost EOS Rumunsko a je využíván téměř všemi zeměmi EOS ke zpracování inkasních případů. 

Jan Ottenbreit: Vznikají další synergie při společném rozvoji podnikání. To může například znamenat, že se několik zemí v regionu vzájemně koordinuje, aby se mohly zákazníkovi prezentovat jako jediný poskytovatel. Nebo, že jako odběratel forward flow nakupujeme od určité banky za jednotných podmínek ve všech zemích. Spolupráce s partnery, kteří investují napříč Evropou, je také jednodušší, protože každý obchod, který přesahuje hranice států, již nemusí být zpracováván individuálně. Příkladem může být spolupráce s IFC, členem skupiny Světové banky, která spojila své síly se společností EOS a vytvořila platformu pro nesplácené úvěry ve východní Evropě.

Jaký dopad bude mít nová struktura na zaměstnance?

zvětšenízvětšení
Headshot of Stephan Ohlmeyer, member of the EOS Board.
V rámci představenstva společnosti EOS je Stephan Ohlmeyer zodpovědný za nový region střední Evropy.
Jan Ottenbreit: Myslím, že týmy v rámci skupiny budou ještě více mezinárodní. Již nyní máme například výměnné programy, v rámci kterých mohou kolegové pracovat několik měsíců na jiném místě v jiné zemi EOS. A to se bude určitě rozšiřovat.

Stephan Ohlmeyer: V rámci regionální struktury bude interakce a diskuse mezi kolegy probíhat mnohem pravidelněji. Kromě toho budou nyní zaměstnanci ze všech oblastí hovořit přímo spolu na provozní úrovni. To samo o sobě povede ke změnám a sdílení znalostí, protože lidé se budou moci ptát jeden druhého: „Jak to děláte vy?" a pak se dozví, že možná existuje zcela jiný přístup, kterým lze dosáhnout stejného cíle.

Znamená nová struktura a i nové role/pozice ve společnosti?

Jan Ottenbreit: Ano, zřizujeme tři týmy, podobně jako v ostatních regionech, přičemž budeme čerpat především z interních kandidátů. Pro jednotlivé země bude k dispozici administrativní tým, který je bude podporovat s každodenní administrativou, například v oblastech, jako jsou finance nebo správa. Tým pro rozvoj podnikání, který se zaměří na co nejlepší využití dostupných investičních rozpočtů. A tým pro organizační rozvoj, který se bude starat o provozní zlepšení v oblastech, jako je vymáhání pohledávek, IT a rozvoj zaměstnanců. 

Stanovila si společnost EOS nové cíle společně s novou strukturou?

Jan Ottenbreit: Na nové struktuře se mi líbí, že ji můžeme využít k rozvoji podnikání. V této souvislosti se nechceme omezovat jen na několik cílů, ale chceme obecně být otevřeni novým partnerům a novým oblastem podnikání. Jedním z problémů je například to, že v zemích středoevropského regionu klesá objem nabízených nezajištěných pohledávek, což byl vlastně náš hlavní byznys. Musíme se proto podívat, jaké jsou v těchto zemích nové příležitosti, například rozvíjet naše podnikání v oblasti zajištěných pohledávek.

Budou mít ze struktury prospěch i ekonomiky zemí, které tvoří nový region?

Stephan Ohlmeyer: V zásadě pomáháme řešit problémy bank, když kupujeme jejich portfolia. Zároveň pomáháme spotřebitelům zbavit se dluhů. Vše, co nám umožňuje lépe dosáhnout těchto dvou cílů, pomáhá také spotřebitelům a ekonomikám v daných zemích. Protože bez správy pohledávek by v těchto zemích neexistovalo ani bankovnictví.

Pokud se chcete dozvědět více o novém regionu střední Evropy ve společnosti EOS, neváhejte nás kontaktovat.

Fotografický kredit: EOS