Z průzkumu vyplývá, že řízení rizik a financí nevyužívá potenciál AI. - EOS v České republice
Průzkum ukazuje, že potenciál AI stále není v řízení rizik a financí využíván.

Průzkum ukazuje, že potenciál generativní AI není v řízení rizik a financí využíván.

  • Generativní AI jako ChatGPT nabízí firmám potenciální uplatnění v četných oblastech.
  • Oblast rizik a financí dosud zaostává a prozatím nevyužívá skvělý potenciál generativní AI.
  • Využívání tohoto potenciálu umožňuje firmám šetřit zdroje a může rovněž mít pozitivní dopad na řízení pohledávek.
Když se v listopadu 2022 po spuštění ChatGBPT pozornost světa poprvé obrátila ke generativní AI, rychle bylo jasné, že tato technologie vyvolá spoustu změn. Magická hranice 100 milionů uživatelů byla prolomena za pouhé dva měsíce. Řadě firem neušlo, že se zvedá obří vlna AI. Mnohé z nich chápou, že se jedná o disruptivní technologii. V průzkumu McKinsey The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year bylo dotazováno přibližně 1 700 zástupců společností z celého světa na úrovni představenstva, středního a vyššího managementu. 

Výsledky hovoří samy za sebe: 

zvětšenízvětšení
Firmy se domnívají, že generativní AI přinese velké změny.
Zdroj: McKinsey Global Survey on AI, 2023, „The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year!“

Co je generativní umělá inteligence?

Generativní AI je technologie, která autonomně vytváří obsah. Tento obsah může sestávat z textů a obrázků, ale může také zahrnovat komplexní modely, excelové vzorce, analýzy a programovací kódy. Obsah se vytváří na základě velkých objemů dat, které se hodnotí pomocí neurálních sítí a technik hlubokého učení. Nejznámějším příkladem generativní AI je právě ChatGPT od americké společnosti OpenAI.

Na generativní AI již spoléhá každá třětí firma.

Platí to také pro interní úkony spojené s financemi? Když byl v dubnu 2023 proveden průzkum McKinsey, třetina respondentů uvedla, že jejich společnost již generativní AI pravidelně využívá alespoň u jedné podnikové činnosti. Podle průzkumu nachází AI uplatnění nejčastěji v marketingu, prodeji, vývoji produktů a služeb, zatímco řízení rizik, firemní finance a další podnikové činnosti výrazně zaostávají.

Podnikové činnosti, které pravidelně využívají generativní AI:

zvětšenízvětšení
Podnikové činnosti, které pravidelně využívají generativní AI
Zdroj: McKinsey Global Survey on AI, 2023, „The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year!“

Nevyužitý potenciál v oblasti řízení rizik.

Pokud lze výsledkům průzkumu věřit, má využití generativní AI nakročeno k dalšímu růstu. Více než dvě třetiny respondentů v této souvislosti předpokládají, že jejich společnost v příštích třech letech zvýší investice do AI. Nevyužitý potenciál spatřují nejen ve výrobě, ale zejména v řízení rizik. V této oblasti již společnosti, které se průzkumu zúčastnily, dosáhly s pomocí AI nadprůměrných úspor a v minulosti zvýšily tržby. 

Pokles nákladů a růst tržeb v důsledku využívání AI

zvětšenízvětšení
Pokles nákladů a růst tržeb v důsledku využívání AI
V segmentu řízení rizik již společnosti využívající AI dosáhly výrazných nákladových úspor a zvýšení tržeb. Tržby se podařilo zvýšit také ve finanční oblasti. (Zdroj: McKinsey Global Survey on AI, 2023)

Generativní AI změní svět práce.

Průzkum EOS „European Payment Practices 2022 již ukázal, že je digitalizace s ohledem na řízení rizik a financí zásadní otázkou. Kdo tedy nepřikládá digitalizaci patřičný význam, skončí s velkým objemem neuhrazených pohledávek. Respondenti byli zajedno zejména s ohledem na AI: Téměř polovina (44 procent) z nich předpokládala již před zavedením ChatGPT, že tato technologie v budoucnu vnese revoluci do řízení pohledávek. Zdá se, že výsledky průzkumu McKinsey svědčí o tom, že se nemýlili.
Paul Baltag, specialista rumunské EOS KSI na AI a data.

Generativní AI změní svět práce. Je to skvělý partner pro zaměstnance a při správném použití nabízí firmám významnou konkurenční výhodu.

Paul Baltag
Specialista rumunské EOS KSI na AI a data
V EOS, přední finanční skupině specializující se na řízení pohledávek, testují zaměstnanci, jak jim AI může pomoci při každodenní práci. „Jak mohu rychleji reagovat na dotazy, vytvářet spolehlivé prognózy a poskytnout zaměstnancům rychlý přístup k informacím? Generativní AI nabízí potenciál v řadě oblastí,“ uvádí Paul Baltag, specialista rumunské EOS KSI na AI a data. V tomto kontextu nemají technologie za cíl nahradit lidskou práci, ale usnadnit ji a zároveň zvýšit její produktivitu. 

Chtěli byste využívat přínosy AI při řízení pohledávek? Rádi vám pomůžeme.

Fotografický kredit: EOS