Hospodářský rok 2020/21.
Bilance mimořádného hospodářského roku.

Neočekávané změny na regionálních trzích a mnohé další překážky v každodenní práci: hospodářský rok 2020/21 byl pro nás ve znamení celosvětové koronavirové pandemie. Navzdory tomu všemu jsme z krize vyšli jako stabilní a mezinárodně úspěšná společnost.

Annual Report 2020/21: Cover picture with a man lying relaxed on a grassy traffic island, a car passes him on the side.

Changing finances for the better

Čtyři důvody naší stability v těžkých časech

 • Trh: Úspěšně investujeme do nákupu pohledávek a v některých zemích dosahujeme rekordních výsledků. 
 • Technologie: Pokračujeme v digitalizaci, čímž zlepšujeme jak provozní výsledky, tak interní propojení. 
 • Reference: Naši zákazníci a obchodní partneři důvěřují našim službám i v nelehké době.
 • Odpovědnost: Snažíme se o svět bez dluhů. Chceme zlepšit finanční situaci našich klientů i dlužníků. 
 • Celá verze zprávy

  Podrobnosti o našich obchodních aktivitách v hospodářském roce 2020/21 si můžete pohodlně přečíst v e-novinách.
  E-noviny

Trh.

Úspěch navzdory složité situaci

Uplynulý hospodářský rok byl pro EOS velice náročný vzhledem ke globální koronavirové krizi. Přesto jsme i za těchto nestabilních podmínek hospodařili se ziskem. Sice jsme zaostali za rekordním výsledkem roku 2019/20, ale náš nový celkový obrat za rok 2020/2021 se nadále udržel na vysoké úrovni. 

 • činil obrat skupiny EOS.

 • investovala skupina EOS do inovativních technologií a základních IT systémů.

 • získal EOS od přední ratingové agentury.

„Tento pozitivní výsledek nebyl samozřejmostí vzhledem k vývoji uplynulého roku. Díky naší odbornosti jsme bodovali i na klesajícím trhu a potvrdili náš úspěch v mezinárodním měřítku. Na skvělý výkon našich týmů jsem právem pyšný.“
Klaus Engberding, CEO skupiny EOS

Obrat a výsledek: stabilita navzdory mírnému poklesu

 • Další fakta a čísla o vývoji hospodaření v roce 2020/21 si přečtěte v e-novinách.
  Přečtěte si zde

Pod lupou: pohled na jednotlivé regiony

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.

Pokles v souvislosti s pandemií celkově postihl všechny regiony. Některé země si však vedly opravdu výborně a můžeme se pyšnit několika pozoruhodnými úspěchy v tomto náročném období.
Nejvyšší obrat v celé skupině EOS zaznamenalo v hospodářském 2020/21 Německo.
Dobře si vedly i některé další západo a východoevropské země. Například Španělsko vykázalo v druhém pololetí rekordní investice. Naše společnosti ve Francii a Belgii se vedle Německa osvědčily jako významní investoři v rámci odkupů pohledávek. V Rusku a Polsku jsme dokonce překonali výši investic předcházejícího roku.

To nejdůležitější z našich regionů

 • Stabilní investice:

  V Německu dosáhly celkové investice 168,2 mil. EUR, a udržely se tak na stejné úrovni. S 289,1 mil. EUR a 36,5% podílem na obratu skupiny je Německo také letos nejsilnějším regionem celé skupiny EOS. 

 • Transformace:

  Ve Španělsku dovršil EOS transformaci na společnost odkupující pohledávky. Zároveň jsme si zde vybudovali silnou pozici subjektu nakupujícího pohledávková portfolia.

 • Překonané cíle:

  V Rusku, Slovinsku, Polsku a na Slovensku se nám podařilo výrazně navýšit výsledek předchozího roku. V Chorvatsku, Polsku a Bosně a Hercegovině se investice přehouply přes úroveň předchozího roku.

 • Investice:

  Investice v oblasti odkupů pohledávek v USA výrazně převýšily výsledek předchozího roku. Také ve službách došlo oproti předchozímu období k citelnému zlepšení výsledku.

 • Posílení pozice na trhu:

  Na německém trhu pohledávek dominovaly v hospodářském roce 2020/21 zejména odkupy revolvingových portfolií. Podařilo se nám zvýšit objemy pohledávek.

 • Vysoká úroveň investic:

  Ve východní Evropě se nám podařilo zvýšit  investice do odkupů pohledávek o 3 % na 195,3 mil. EUR. Největší investice jsme provedli v Chorvatsku (30 %), následovaly Polsko (27 %) a Rusku (14 %). 

  Další údaje z našich regionů

Technologie.

Naše DNA je digitální

Uplynulý rok nám názorně ukázal, jak relevantní je digitalizace obchodních procesů. Skupina EOS již v tomto ohledu dosáhla mnohé. Analýza dat opírající se o umělou inteligenci je ústřední součástí našeho obchodního modelu. Naše každodenní práce je podporována digitálními nástroji a komunikací v reálném čase. Vždy se zajímáme o to, jak můžeme co nejlépe pomocí IT a technologií zlepšit spokojenost našich zákazníků. 

„Snažíme se o lepší spolupráci napříč skupinou tím, že vytváříme společné databáze a standardizujeme procesy. Tím se výrazně zlepšují možnosti výměny dat mezi společnostmi skupiny EOS. Smyslem je podpořit komunikaci a spolupráci ve skupině pomocí technických prostředků.“
Justus Hecking-Veltman, finanční ředitel skupiny EOS

Technologie v akci: digitalizační projekty EOS

 • Inkasní systémy:

  Při standardizaci procesů nám pomáhá software Kollecto a jeho nová webová verze Kollecto+. Výsledek: ještě efektivnější řízení pohledávek ve 12 zemích. Inkasní systém FX, který využívá EOS v Něměcku a sám jej vyvinul, minulý rok zosminásobil počet uživatelů.

 • Chatboty:

  V řadě zemí již působí virtuální kolegové. Odlehčují našemu servisnímu centru, automaticky zodpovídají dotazy nebo řeší problémy s pohledávkami. Do budoucna je chceme rozšířit do dalších zemí.

 • Analýza dat:

  Ve Francii pracujeme na další optimalizaci inkasních procesů pomocí cloudu. V Dánsku EOS momentálně rozvíjí pomůcku pro rozhodování založenou na umělé inteligenci, která nám má pomoci odhadnout úspěšnost soudního vymáhání pohledávek. S pomocí algoritmů strojového učení vyhodnocujeme své vlastní procesy, abychom nabídli splátkové kalendáře, které nikoho finančně nepřetíží. 

  Podrobnosti k tomuto a dalším projektům si můžete přečíst v našich e‑novinách.

  Podrobnosti v e-novinách
Přečtěte si ePaper Přečtěte si e-noviny

Reference.

Společně vše zvládneme

V hospodádřském roce 2020/21 se řada z našich zhruba 20 000 klientů musela vypořádat s radikálními změnami svých odvětví a obchodních aktivit. Jsme hrdí na to, že jsme v těchto těžkých časech mohli svými službami přispívat k větší stabilitě a jistotě. 

 • „S EOS ve Švýcarsku v oblasti inkasa pohledávek spolupracujeme přes 15 let. Tato spolupráce probíhá v partnerském duchu. Tým EOS přistupuje k pacientům našich klientů uctivě a profesionálně a zohledňuje i finanční situaci každého z nich. To je ve zdravotnictví obzvlášť důležité.“
  Švýcarsko: David Pravato, Swisscom Health

 • „Po více než 15 letech partnerství s EOS můžeme říci, že si jejích služeb a partnerství velice ceníme. Konstruktivní přístup k jednotlivým případům a flexibilita jednoznačně vedou k vyšší platební disciplíně dlužníků. Naše spolupráce vždy odpovídá našim očekáváním – kontakt s našimi klienty, profesionální vyjednávání či úspěšné vymáhání pohledávek.“
  Slovensko: Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s.

Odpovědnost.

Changing for the better

Digitalizace, klimatické změny a koronavirová krize. Žijeme v éře změn paradigmat. Tyto hospodářské a společenské výzvy zvládne pouze ten, kdo si počíná předvídavě a zároveň odpovědně. EOS si toho je vědom. V hospodářském roce 2020/21 jsme proto definovali čtyři hlavní pilíře naší strategie společenské odpovědnosti (CSR). Ty budeme dále rozvíjet, aby se věci trvale ubíraly správným směrem.

 • Více o aktivitách, které EOS v oblasti CSR uvedl do praxe si můžete přečíst v našich e‑novinách.

  Zjistěte více
 • Zodpovědný přístup k inkasu:

  EOS si zakládá na uctivém, férovém přístupu k dlužníkům a na jejich oddlužení.

 • Společný pokrok:

  EOS přebírá sociální odpovědnost – jak interně díky podpoře zaměstnanců, rozmanitosti a inkluzi, tak navenek prostřednictvím svých vzdělávacích iniciativ.

 • Ochrana životního prostředí:

  Cílenými, rychle proveditelnými opatřeními pracuje EOS na dosažení klimatické neutrality do roku 2030. 

 • Finanční udržitelnost:

  EOS se výrazně zasazuje o přísné, závazné odvětvové standardy a odpovědné chování pomocí etického kodexu.

   

  Naše strategie CR podrobně

Dokumenty ke stažení

Celou výroční zprávu si můžete přečíst v elektronické podobě.

Stáhněte si výroční zprávu ve formátu PDF:

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Na naší stránce používáme soubory cookie, abychom vám dopřáli co nejlepší uživatelský zážitek Patří k nim soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování stránky, dále soubory potřebné pro anonymní statistické vyhodnocování, soubory využívané pro uživatelské pohodlí a soubory, které zajišťují, aby obsah odpovídal vašim zájmům. Je na vás, zda povolíte používání souborů cookie pro účely statistiky, pohodlí a marketingu. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky. Další informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nezbytné

Používáme nezbytné soubory cookie. Tyto soubory jsou nezbytné pro provozování a základní funkce stránky. Umožňují zejména fungování zabezpečovacích prvků na naší stránce. O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Pohodlí

Pokud povolíte soubory cookie zvyšující pohodlí, usnadní se vám používání stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Statistiky

Používáme statistické soubory cookie ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků.
Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský zážitek.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Marketing

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech. 
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.