• Naše studie ukazuje, že inflace a vysoké ceny energií představují pro evropské spotřebitele velké problémy.
  • Větší přehled o cenách: Většina Evropanů častěji využívá speciální nabídky.
  • Zejména mladí lidé opět častěji využívají při platbách hotovost na rozdíl od vývoje během pandemie Covid-19.
  • Každý pátý spotřebitel se během krize zadlužil. Ve východní Evropě to byl každý čtvrtý.
  • Největší obavy: Pouze jeden z desti spotřebitelů je optimistický ohledně své finanční budoucnosti.
Za poslední rok spotřebitelé v Evropě zaznamenali prudký nárůst geopolitické a finanční nejistoty. Zejména rostoucí ceny na energetickém trhu způsobují mnohým z nich finanční starosti. Míra inflace prudce stoupá a mnoho odborníků se domnívá, že recese je nevyhnutelná.

Ve světle aktuálního ekonomického vývoje je Evropská komise opět opatrně optimistická. V tiskové zprávě z února 2023 uvedla, že rok začal lépe, než se očekávalo. Zdá se, že hospodářský pokles v Evropě byl prozatím zažehnán. Pro některé spotřebitele v Evropě však došlo k obratu příliš pozdě, protože jsou již nyní ve finanční tísni způsobené růstem cen. ‚‚Evropané ve finančních potížích?” Spotřebitelská studie EOS 2023 odhaluje, co by společnosti měly vědět o zátěži spotřebitelů.

Inflace způsobila, že lidé mají větší povědomí o cenách, ale také se zvyšuje úroveň zadlužení.

Inflace změnila spotřební návyky. Více než každý druhý respondent (53 procent) uvedl, že se v posledních měsících více orientoval na cenu. 44 procent se stále více uchyluje ke speciálním nabídkám, zatímco 39 procent se vzdalo zbytečných výdajů především na cestování a volnočasové aktivity, jako je návštěva restaurací (33 procent každý), ale take nákupy nového oblečení (28 procent).

Pro mnoho Evropanů však měly jejich finanční starosti další důsledky, přibližně každý pátý se zadlužil. V polovině případů (49 procent) byla hlavním motorem inflace. Přibližně každý čtvrtý (27 procent) konkrétně uvedl jako důvod zadlužení vyšší náklady na energie. Většina dluhů se týkala relativně malých částek nižších než 1 000 EUR (56 procent). Ve třetině případů (36 procent) se však dluh pohyboval mezi 1 000 a 10 000 EUR. Pouze v jednom z deseti případů přesáhla částka 10 000 EUR.

Regionální rozdíly v půjčování.

Z demografického hlediska je patrné, že zejména mladí lidé ve věku 18 až 34 let se zadlužili (22 procent), ve srovnání s pouhými 14 procenty lidí nad 50 let. Pokud se podíváte na geografické rozložení nového dluhu, je patrné, že zejména východoevropští spotřebitelé v čele s Rumunskem, Maďarskem (každý 30 procent), Severní Makedonií (29 procent) a Srbskem (28 procent) byli nuceni se v posledních měsících uchýlit k externímu financování. Pro srovnání evropský průměr byl pouhých 19 procent.

Důvody pro zadlužení se ve východní a západní Evropě liší, i když existují i podobnosti. Přestože si Západoevropané půjčují peníze na cestování častěji než Východoevropané (18 oproti 6 procentům), stejně často se zadlužují, aby pokryli základní životní náklady, jako je topení a elektřina, jídlo a zdraví.

To svědčí o tom, že většina obyvatel situaci řešila a se svými finančními prostředky nakládá zodpovědně. Dalším důkazem toho je zvýšené používání hotovosti u 42 procent respondentů (48 procent ve věku 18-34 let). Jde o vývoj, který se během pandemie ubíral přesně opačným směrem. Možným vysvětlením toho je, že pro mnoho lidí hotovost stále představuje bezpečnost a kontrolu, takže se k této formě nečekaně vrací.

Jakou roli hraje vymáhání pohledávek?

Ale ani zodpovědné zacházení s penězi není vždy dostatečné k odvrácení finančních potíží. ‘‘Zejména pokud jde o základní věci, jako je vytápění nebo elektřina, je jasné, že tito lidé zažívají existenční krizi likvidity,” říká Bartosz Jurczyk, ředitel divize provozu a strategie společnosti EOS v Polsku. Uvědomuje si složitou finanční situaci, ve které se nachází mnoho spotřebitelů, a to nejen v Polsku. Říká, že zadlužení k vyrovnání tohoto druhu existenčního problému s peněžními toky je účinným nástrojem. Ale take ví, že určité procento lidí – ať už z jakýchkoli důvodů – nebude schopno splatit své dluhy do dohodnutého data.

V takových případech musí inkasní společnost prokázat velkou míru taktu, říká Bartosz: ‘‘Je důležitější než kdy jindy zacházet s těmito lidmi s empatií a respektem, naslouchat jim a spolupracovat s nimi, abychom našli řešení, které bude fungovat pro všechny strany.” Mezi možná řešení patří dosažení vzájemné dohody o výši splátek a jednorázových plateb a také preferencích spotřebitele, kdy a jak si přeje být kontaktován. „Cílem je vždy pomoci lidem rychle a zvládnutelným způsobem snížit jejich dluh.”

Jednou z možností je nabídnout lidem obzvláště snadný proces úhrady dluhů v těžkých časech. Dobrým příkladem je portál služeb EOS v Německu, který dotčeným spotřebitelům nabízí maximální flexibilitu: „Pomocí svého smartphonu mohou uživatelé upravit splátky podle svých preferencí, zcela anonymně a individuálně. Pro transakci mají k dispozici osm platebních metod, od Apple Pay po Paypal,” vysvětluje Sören F. Sörries, ředitel pro portály a integraci společnosti EOS Technology Solutions. „Pro nás je velmi důležité uživatelské zaměření.” Některé datové modely dále personalizují proces sběru dat, např. pokud jde o oslovení spotřebitelů. Vědí, jaký komunikační kanál a způsob platby jednotliví spotřebitelé preferují.

Nevyhnutelný dluh v době krize.

V tuto chvíli nelze předvídat, zda se situace pro spotřebitele skutečně zlepší. Existují však značné obavy: Sotva jeden z deseti (9 procent) lidí se jen málo nebo vůbec nazamýšlí nad vlastní finanční situací. Inflace (73 procent) a vysoké ceny energií (52 procent) jsou zdaleka největšími hybateli této úzkosti, následují dlouhodobé problémy s penězi (25 procent) a nezaměstnanost (22 procent).

„Ve studii vidíme, že inflace zanechává na spotřebitelích stopy,” uzavírá Marwin Ramcke, generální ředitel skupiny EOS. „Zejména v dobách krize jsou dluhy často nevyhnutelné, pokud jde o překonání problémů s peněžními toky a dokonce o záchranu živobytí. Jde o velmi emotivní problém, který v lidech vyvolává obavy z budoucnosti, jak ukazuje průzkum.” Alespoň čísla zveřejněná Evropskou komisí jsou povzbudivá a naznačují, že pro většinu spotřebitelů půjde pouze o dočasný nedostatek. Marwin každopádně slibuje, že s jejich finanční situací bude naloženo férově: Je pro nás důležité podporovat spotřebitele se splácením jejich dluhů. To pomáhá jim samotným, ale také ekonomice, do které se peníze vracejí.”
Marwin Ramcke, CEO of the EOS Group

Je pro nás důležité podporovat spotřebitele se splácením jejich dluhů. To pomáhá jim samotným, ale také ekonomice, do které se peníze vracejí.

Marwin Ramcke
CEO skupiny EOS
Jako jeden z předních mezinárodních odborníků na správu pohledávek s pobočkami ve 24 zemích spolupracuje EOS každý rok s renomovanými instituty pro výzkum trhu na vytváření průzkumu trhu a spotřebitelů. Průzkumy, které pokrývají otázky, jako jsou platební postupy B2B a B2C, platební metody, digitalizace a využití dat, přinášejí zajímavé poznatky.
Přejděte na portál průzkumu

Pokud máte zájem o podrobnější výsledky studie, neváhejte nás kontaktovat.

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS