Výroční zpráva 2021/22: Účetní rok skupiny EOS v kostce - EOS v České republice

Vítejte při čtení výroční zprávy za rok 2021/22

Dozvíte se zde vše o vývoji skupiny EOS včetně nejdůležitějších čísel.
2021
2022
01

To je EOS

Zde najdete nejdůležitější údaje za skupinu EOS a videovzkazy celého představenstva.

EOS – váš specialista na správu pohledávek

Skupina EOS je přední mezinárodní specialista na správu pohledávek, který se opírá o technologie a s více než 6 000 zaměstnanci působí ve 24 zemích. Již více než 45 let pomáháme společnostem našimi provozními znalostmi, aby se mohly soustředit na svůj hlavní předmět podnikání. Naši klienti působí v mnoha různých sektorech, jakými jsou bankovnictví, nemovitosti, mobilita, pojišťovnictví, telekomunikace a e‑commerce.

Účetní rok 2021/22 v kostce

roční tržby

Skupina EOS vygenerovala za účetní rok 2021/22 tržby ve výši 804,9 mil. eur. To je o 1,6 % více než v předchozím roce.

mil. eur.

0

EBITDA

EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) dosáhl 282,5 mil. eur, což je mírný pokles oproti předchozímu roku

mil. eur

282,5

Objem investic činil

Objem investic činil 668,6 mil. eur. Skupina EOS zvýšila investice do pohledávek a nemovitostí o 134,3 mil. eur.

mil. eur.

668,6
O zhruba 20 000 zákazníků z celého světa se stará 6 252 zaměstnanců.

zaměstnanců.

6.252
Skupina EOS je zastoupena ve 24 zemích.

zemí

24

Stabilní vývoj v nestabilní době

Skupina EOS se ohlíží za solidním fiskálním rokem 2021/22. EOS zakončil obchodní rok mírným nárůstem výnosů navzdory omezením v souvislosti s pandemií, nejistému plánování a napjatému konkurenčnímu prostředí.

Pět členů představenstva se na nejdůležitější okamžiky uplynulého finančního roku ohlíží s uspokojením:

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
suit, coating, president, coat, jacket video_zoom_boxvideo_zoom_box
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group
potratitpotratit
Marwin Ramcke on the developments in the EOS Group

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
suit, president, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group
potratitpotratit
Justus Hecking-Veltman on the financial situation of the EOS Group

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
	video_zoom_boxvideo_zoom_box
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe
potratitpotratit
Carsten Tidow on the financial year in Eastern Europe

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
suit, president, master-of-ceremonies, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Andreas Kropp reviews the results for Germany
potratitpotratit
Andreas Kropp reviews the results for Germany

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
coating, coat, suit, jacket, wrinkle video_zoom_boxvideo_zoom_box
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe
potratitpotratit
Dr. Andreas Witzig on the developments in Western Europe

„Za svůj úspěch vděčíme více než 6 000 zaměstnanců, kteří dělají z EOS den co den dynamičtější a digitálnější společnost.“

Marwin Ramcke
CEO skupiny EOS
coating, master-of-ceremonies, jacket, suit, president

„Diverzifikujeme rizika, a tím dlouhodobě chráníme své partnery. Rozšířením analytické databáze navíc dosahujeme vyšší efektivity prostřednictvím lepší kontroly.“

Justus Hecking-Veltman
CFO skupiny EOS
suit, president, master-of-ceremonies

„Budeme aktivnější na trhu problematických pohledávek, zejména těch zajištěných.“

Dr. Andreas Witzig
Člen představenstva skupiny EOS odpovědný za západní Evropu 
suit, president, master-of-ceremonies, coating, jacket

„Za inovacemi vždy stojí lidé. Z tohoto důvodu je pro nás důležité ještě úžeji spolupracovat.“

Carsten Tidow
Člen představenstva skupiny EOS odpovědný za východní Evropu
suit, president, coating, coat, master-of-ceremonies

„Neustále se zlepšujeme v oblastech jako jsou datová analytika, inteligentní software a agilní přístup k práci.“

Andreas Kropp
Člen představenstva skupiny EOS odpovědný za Německo
suit, president, master-of-ceremonies, necktie
02

Účetní rok 2021/22

Jak se vyvíjely příjmy a zisky? Finanční výsledky skupiny EOS jsou popsány zde.
suit, people, tourist, acquaintance, student

Postřehy o účetním roce: Srovnání příjmů a zisků

Po jistém poklesu v předchozím roce zaznamenal EOS v účetním roce 2021/22 růst celkových výnosů o 1,6 %. Skupina rostla zejména ve východní a západní Evropě. Německo poprvé nebylo regionem s nejvyššími výnosy.
V účetním roce 2021/22 zůstaly tržby skupiny EOS na vysoké úrovni a potvrdily silnou operační výkonnost posledních několika let. Úspěšná práce s portfolii odkoupenými v předchozích letech podpořila tržby i minulý účetní rok. Kvůli válce na Ukrajině však byla přijata preventivní účetní opatření, která výsledky poněkud tlumila. Z tohoto důvodu zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) mírně poklesl.

Meziroční vývoj tržeb

v mil. eur

813,7
2018/19
853,1
2019/20
792,5
2020/21
804,9
2021/22

Vývoj zisků (EBITDA)

v mil. eur

283,6
2018/19
343,4
2019/20
312,4
2020/21
282,5
2021/22

Konsolidované tržby podle regionu 2021/22

v mil. eur
Podíl východní a západní Evropy na konsolidovaných tržbách nadále roste. Navzdory mírnému poklesu o 5 % zůstává Německo jedním z nejsilnějších regionů skupiny EOS. Pokles tržeb je dán zejména ostrou konkurencí na trhu problematických úvěrů. Nejprudší pokles byl zaznamenán na severoamerickém trhu i v důsledku  odprodeje severoamerických dceřiných společností v průběhu roku.
804,9
střední a východní Evropa
280,1
Německo
274,8
západní Evropa
225,6
Severní Amerika
24,3

Petra Scharner-Wolff: „EOS se stal neodmyslitelnou součástí Otto Group“

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
coating, jacket, coat, suit, master-of-ceremonies video_zoom_boxvideo_zoom_box
Petra Scharner-Wolff
potratitpotratit
Petra Scharner-Wolff
EOS byl původně jedním z oddělení Otto Group pro zasílání upomínek a postupně se rozvinul v jeden z pilířů skupiny. Petra Scharner-Wolff, členka představenstva Otto Group, vysvětluje vzájemné přínosy pro obě skupiny společností v tomto videorozhovoru.

Finanční výsledky v účetním roce 2021/22

Výnosy dle regionu

v tis. eur
V účetním roce 2021/22 vzrostly konsolidované tržby o 1,6 % na 804,9 mil. eur, což bylo o něco více než v předchozím roce (792,5 mil. eur). Nejprudší nárůst zaznamenaly s 12,2 % společnosti ve východní Evropě, následovala západní Evropa s růstem o 9 %. Tržby v Německu mírně poklesly, ale s 274,8 mil. eur zůstaly vysoko. Severoamerické výsledky odrážejí odprodej jednotek během roku. Tržby na tomto trhu byly výrazně pod úrovní minulého roku.
 2021/22 2020/21 Změna oproti předchozímu roku v %
Střední a východní Evropa 280.148 249.719 +12,2
Německo 274.809 289.124 -5,0
Západní Evropa 225.644 207.104 +9,0
Severní Amerika 24.276 46.575 -47,9
Skupina EOS 804.877 792.522 +1,6

Výkaz zisků a ztrát

Souhrn v tis. eur
V účetním roce 2021/22 dosáhla Skupina EOS EBITDA ve výši 282,5 mil. eur (předchozí rok: 312,4 mil. eur). Oproti předchozímu roku vzrostly výnosy o 12,4 mil. eur v důsledku hospodářského oživení, které následovalo po prvním roce pandemie. Měřeno proti výnosům a bez ohledu na preventivní účetní opatření se ostatní provozní náklady úměrně zvýšily o 9,4 procenta, neboli 23,3 milionu EUR. Ostatní provozní výnosy a vlastní práce (software pro vymáhání pohledávek) aktivované s vlivem na výnosy byly na stejné úrovni jako v předchozím roce.
 2021/22 2020/21
Výnosy 804.877 792.522
Celkový provozní výnos 815.215 804.003
Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) 282.453 312.406
Zisk před zdaněním (EBT) 228.544 253.805
Čistý zisk 201.236 223.822

Investice do aktiv

v tis. eur
Celková aktiva společnosti EOS Consolidated vzrostla o 4,7 procenta na 2,4 miliardy EUR ve srovnání s předchozím rokem. Nárůst lze mimo jiné přičíst nakoupenému portfoliu pohledávek a nemovitostí*, které se kvůli celkovým vyšším investicím ve finančním roce vyšplhalo na 2 mld. eur. Nakoupená portfolia tvoří 75,4 % a nemovitosti v zásobách 7,8 % z celkových aktiv.

*finanční prezentace
 28.02.2022 v % 28.02.2021 v %
Dlouhodobý majetek 209.498 8,8 234.620 10,3
Odkoupené pohledávky a nemovitosti v portfoliu* 1.989.455 83,2 1.898.522 83,1
Pohledávky 29.949 1,3 60.964 2,7
Hotovost a hotovostní ekvivalenty 105.455 4,4 50.211 2,2
Jiná aktiva 56.457 2,4 39.161 1,7
Celková aktiva 2.390.815 100 2.283.478 100

Vlastní kapitál a financování

v tis. eur
V minulém finančním roce se celkové financování zvýšilo o 107,3 mil. eur na 2,4 mld. eur oproti předchozímu roku. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 895,7 milionu eur, také z důvodu částečného zadržení zisku z výsledku předchozího roku. Poměr vlastního kapitálu k aktivům se tak dále zvýšil na 37,5 % (předchozí rok: 35,1 %), což v relativním vyjádření představuje pro poskytovatele finančních služeb velmi vysokou úroveň. EOS Consolidated uspokojuje své potřeby refinancování úvěry od bank a mateřské společnosti. Většina tohoto financování má nadále krátkodobou splatnost, která se oproti předchozímu roku zvýšila ze 71 % na 74 % dluhového financování.

Z účetních důvodů mohou tabulky a text obsahovat rozdíly kvůli zaokrouhlování.
 28.02.2022 v % 28.02.2021 v %
Vlastní kapitál 895.726 37,5 802.131 35,1
Rezervy 84.218 3,5 100.355 4,4
Závazky vůči bankám 92.111 3,9 162.043 7,1
Závazky vůči spřízněným subjektům a společnostem 1.102.833 46,1 1.010.266 44,2
Obchodní závazky 41.962 1,8 42.147 1,8
Další závazky 173.966 7,3 166.537 7,3
Celkové financování 2.390.815 100 2.283.478 100

Ve finančním roce 2021/22 EOS nadále podporoval společnosti, jakými jsou např. banky, při snižování jejich nesplácených úvěrů (NPL) a pohledávek. Některé zajímavosti v kostce:

Španělsko

Přední španělská banka a EOS ve Španělsku již v minulosti řešily řadu portfolií problematických úvěrů. První portfolio se zajištěnými pohledávkami nyní změnilo vlastníka – poprvé v historii EOS ve Španělsku.

téměř 60 mil. eur (nominální hodnota)

60

Srbsko

S celkovými 1,7 mld. eur uzavřel srbský EOS největší obchod v historii společnosti ve východní Evropě. Portfolio, získané v rámci sekundární transakce, sestává převážně ze zajištěných závazků.

mld. eur

1,7

Francie

Koncem roku uzavřel EOS svůj největší obchod ve finančním roce 2021. Portfolio převážně zajištěných pohledávek pochází od tří regionálních bank skupiny BPCE, se kterou má EOS dlouhodobé obchodní vztahy.

mil. eur (nominální hodnota)

66,2

Německo 

EOS získal do správy více než půl milionu pohledávek od renomovaného poskytovatele splátkových nákupů.

Tisíc

500

Nadále výrazně investujeme

Po ukončení pandemie EOS v účetním roce 2021/22 opět navýšil své investice do nesplácených dluhů a nemovitostí. Zvýšení celkového objemu se pohybovalo v trojciferných číslech. EOS podporoval zejména nákupy zajištěných pohledávek a nemovitostí.

Investice do nákupu pohledávek a nemovitostí 2021/22

v mil. eur
Skupina EOS oproti loňsku výrazně zvýšila investice. Celkový objem vzrostl o 25 % z loňských 534,3 mil. eur na 668,6 mil. eur. Investice putovaly do zajištěných i nezajištěných pohledávek a do nemovitostí. Nejvíce portfolií problematických pohledávek koupil EOS opětovně na východoevropském trhu, následovaly západní Evropa a Německo. EOS navíc kupoval portfolia pohledávek i v zemích, kde nepůsobí její vlastní společnosti. EOS při rozhodování o nákupu portfolií spolupracuje s místními experty na inkaso pohledávek a transakci následně profesionálně provede místní partner. V EOS se této spolupráci říká Inkaso pohledávek 4.0.
Gesamt
668,6
střední a východní Evropa
402,5
západní Evropa
144,5
inkaso pohledávek 4.0
16,9
Severní Amerika
3,0
Německo
101,7

Nezajištěné 2021/22

382,8
střední a východní Evropa
176,0
Severní Amerika
3,0
západní Evropa
88,5
inkaso pohledávek 4.0
16,9
Německo
98,4

Zajištěné / nemovitosti 2021/22

285,8
střední a východní Evropa
226,5
západní Evropa
56,0
Německo
3,3

Odkoupené pohledávky 2021/22

v mil. eur
S 1,99 mld. eur* byla účetní hodnota portfolií vykázaná koncem účetního roku těsně pod dvoumiliardovou hranicí. To představuje nárůst takřka o pět procent díky celkové hodnotě, která byla zhruba o 100 mil. eur vyšší než loni. Ukazuje to, že nákupy pohledávek jsou stále na růstové dráze. S 1,31 mld. eur měla nezajištěná portfolia více než dvojnásobnou hodnotu než zajištěná portfolia a budovy dohromady. Nejvíce pohledávek v celé skupině má východní Evropa s nevelkým náskokem před západní Evropou a Německem.

Účetní hodnota portfolií zaúčtovaných na konci finančního roku s 1,99 miliardami EUR* byla těsně pod hranicí dvou miliard. To představuje nárůst o téměř pět procent díky celkové hodnotě přibližně 100 milionů eur oproti hodnotě z předchozího roku. Jde o vývoj, který ukazuje, že nákupy dluhů stále rostou. Portfolia nezajištěných pohledávek ve výši 1,31 miliardy eur stále dosahovala více než dvojnásobku částky zajištěných portfolií a budov dohromady. Nejvíce pohledávek z celé skupiny drží východní Evropa, těsně následovaná západní Evropou a Německem.

*finanční prezentace

Z účetních důvodů mohou tabulky a text obsahovat rozdíly kvůli zaokrouhlování.

(Poutač: Nákup zajištěných pohledávek)
Celkem
1989,5
střední a východní Evropa
731,2
Německo
602,5
západní Evropa
574,6
inkaso pohledávek 4.0
53,6
Severní Amerika
27,6

Nezajištěné 2021/22

1310,3
západní Evropa
419,5
Německo
417,9
střední a východní Evropa
391,8
inkaso pohledávek 4.0
53,6
Severní Amerika
27,6

Zajištěné / nemovitosti 2021/22

679,1
střední a východní Evropa
339,5
Německo
184,5
západní Evropa
155,1

Nákup zajištěných pohledávek: „Vše stojí a padá s kontakty.“

V průběhu let nabyl EOS výrazných zkušeností se zpracováním problematických úvěrů. V tomto rozhovoru vysvětlují dva specialisté EOS z Chorvatska a Španělska, co tento speciální byznys obnáší.
Přejít na rozhovor
03

Naše klíčová témata

Jako společnost chceme být úspěšní dnes i zítra. S ohledem na budoucnost stavíme na třech pilířích: společenské odpovědnosti, technologickém pokroku a mezinárodní spolupráci.

Vymáháním pohledávek přebíráme odpovědnost

EOS definoval cíle udržitelnosti ve své strategii společenské odpovědnosti. Ve snaze o zlepšování oblasti financí  se společnost hlásí k větší odpovědnosti ve čtyřech základních oblastech. 
icon red networking

Odpovědné inkaso

EOS zaujímá uctivý a férový přístup k dlužníkům a citlivě řeší jejich oddlužení.
icon red collaboration

Společný pokrok

EOS přebírá sociální odpovědnost: podporuje své zaměstnance, jejich diverzitu a inkluzi a prosazuje vzdělávací aktivity ve společnosti.
icon red insurance

Ochrana životního prostředí

Společně s Otto Group zavádí EOS cílená a rychle proveditelná opatření na dosažení klimatické neutrality do roku 2030.
icon red website

Finanční udržitelnost

EOS se zasazuje o přísné a závazné oborové standardy a zásady etického chování.
„S nezaplacenými účty a lidmi v dluhové pasti se v naší práci setkáváme denně. Zvládání osobního rozpočtu a schopnost řešit nenadálé finanční situace vnímáme jako klíčové. Programy finanční gramotnosti jsou pro toto skvělým nástrojem. Konkrétně projekt ManoMoneta děti provádí světem osobních financí zábavnou a hravou formou a učí je o penězích přemýšlet v kontextu jejich skutečných životů.“

Jana Soukupová a Vendula Wiedermannová – projektový tým ManoMoneta v ČR
Zjistěte více

To nejdůležitější z iniciativ CSR ve videu

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
flag, map, banner video_zoom_boxvideo_zoom_box
EOS CR activities
potratitpotratit
EOS CR activities

Každá společnost působící v libovolném odvětví může přispět k vyšší udržitelnosti.

EOS loni přijal řadu opatření k posílení svého závazku společenské odpovědnosti. Vytvořil výukový materiál pro finanční vzdělávání ve školách, zaměstnanci sázeli stromy v rámci boje proti klimatické změně a veřejně se zasazoval o větší rozmanitost ve společnosti. Různé aktivity ukazují, že i drobná iniciativa má smysl a může měnit věci k lepšímu.

Seznamte se se společenskou odpovědností EOS:

EOS a Global Compact: Alisha Kumar a Sibylle Weingart se v EOS starají o společenskou odpovědnost.

EOS a Global Compact: společenská odpovědnost pro pokročilé.

Pružná pracovní doba Pružná pracovní doba 6 minut
Přihlášení se k iniciativě OSN Global Compact pomáhá EOS strategicky nastavit své aktivity ve prospěch společnosti jako celku. Jak můžeme cíle této iniciativy přenést do své obchodní činnosti?
Další informace
Financial literacy means responsibility: A girl sits at a laptop and takes part in online learning.

Finanční gramotnost: Jak usiluje EOS o svět bez dluhů?

Pružná pracovní doba Pružná pracovní doba 5 minut
Aby nenarůstalo nepřiměřeně vysoké osobní zadlužení, EOS přichází s projektem zvyšování finanční gramotnosti ve společnosti.
Další informace

Technologie přijímáme ve všech jejich aspektech

Technologický pokrok byl vždy nedílnou součástí naší skupinové DNA. Zahrnuje vše od analytických modelů a chatbotů až po digitální transformaci celé skupiny společností. Přehled.
menu, map, envelope

Data a analytika

 • Výkonná platforma pro data a analytiku – založená na cloudové technologii
 • Dynamické pracovní postupy pro hladké procesy
 • Rozhodování a kalkulační modely založené na UI
menu, map, envelope, cotton, cell

Důraz na spotřebitele

 • Personalizovaná komunikace zaměřená na selekci dalšího nejlepšího možného kroku
 • Samoobslužné funkce zakomponované na malých portálech
 • Chatboty pro snadnou interakci
menu, map

Řízení příležitostí a rizika

 • Hodnocení portfolia založené na datech / cenotvorba založená na hodnotě 
 • Analýza rizika IT systémů / řízení bezpečnosti IT
 • Rozvoj obchodního modelu a inovace
menu, map, envelope

Digitální transformace

 • Agilní organizace s hybridním modelem práce
 • Kulturní transformace jako základ našeho podnikání
 • Využívání mezinárodní spolupráce
menu, map, envelope

„Data změnila tvář našeho světa

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
web-site video_zoom_boxvideo_zoom_box
Driven by technology: Data Analyses at EOS
potratitpotratit
Driven by technology: Data Analyses at EOS
Marie-Laure Jacobs je datová analytička v EOS Aremas v Belgii. Ve videu vysvětluje, jak analýza dat optimalizuje inkaso pohledávek a mění finance k lepšímu.
V účetním roce 2021/22 investoval EOS do inovativních technologií a IT procesů

mil. eur.

0
zaměstnanců vyvíjí a implementuje digitální procesy.

Asi

600
zákaznických hovorů za měsíc uskutečňuje chatbot belgické dceřiné společnosti EOS Contentia.

Více než

350
využívají špičkové technologie k zabezpečení informací v EOS.

nástroje pro sledování bezpečnosti

2

Více se o technologických projektech EOS dozvíte zde:

To nejdůležitější z technologií skupiny EOS

EOS vítá přínosy digitální transformace a rok co rok investuje do nových technologií – od samoučících se analytických modelů až po dokonale zabezpečené IT systémy. Bližší pohled na čtyři příklady.
Další informace

Spolupráce ve 24 zemích tvoří jednu skupinu

Skupina EOS se zaměřuje na mezinárodní navazování kontaktů. Naši specialisté z 24 zemí úzce spolupracují, aby zlepšili finanční situaci svých klientů a spotřebitelů. Díky jejich spolupráci se EOS stal expertem na přeshraniční inkaso pohledávek. Se svou sítí 83 partnerských společností zpracovává EOS přeshraniční případy inkasa pohledávek ve více než 180 zemích. Jádro tvoří naše IT platforma EOS Global Connection, kde mohou naši partneři a zákazníci sledovat vývoj svého případu v reálném čase.
Zaměstnanci EOS z celého světa zpracovali v minulém účetním roce 81 648 přeshraničních případů.

přeshraničních případů

81.648
98 % všech inkasních případů bylo vyřešeno mimosoudně, což znamená rychlejší vyřízení a nižší náklady.

všech inkasních případů

98
Mezinárodní inkasní služby EOS vyzkoušelo 1 519 společností včetně 581 nových klientů.

společností

1.519

zemích

EOS v minulém účetním roce zpracoval pohledávky ve 189 zemích.

Ve

189
Na přeshraničních případech pracuje 511 zaměstnanců, z toho 286 ve společnostech ze skupiny EOS.

zaměstnanců

511
Přečtěte si ePaper
Stav červenec 2022