Hospodářský rok 2020/21 - EOS v České republice

Hospodářský rok 2020/21.
Bilance mimořádného hospodářského roku.

Neočekávané změny na regionálních trzích a mnohé další překážky v každodenní práci: hospodářský rok 2020/21 byl pro nás ve znamení celosvětové koronavirové pandemie. Navzdory tomu všemu jsme z krize vyšli jako stabilní a mezinárodně úspěšná společnost.

Čtyři důvody naší stability v těžkých časech

  • Trh: Úspěšně investujeme do nákupu pohledávek a v některých zemích dosahujeme rekordních výsledků. 
  • Technologie: Pokračujeme v digitalizaci, čímž zlepšujeme jak provozní výsledky, tak interní propojení. 
  • Reference: Naši zákazníci a obchodní partneři důvěřují našim službám i v nelehké době.
  • Odpovědnost: Snažíme se o svět bez dluhů. Chceme zlepšit finanční situaci našich klientů i dlužníků. 

Celá verze zprávy

Podrobnosti o našich obchodních aktivitách v hospodářském roce 2020/21 si můžete pohodlně přečíst v e-novinách.
E-noviny

Trh.

Úspěch navzdory složité situaci

Uplynulý hospodářský rok byl pro EOS velice náročný vzhledem ke globální koronavirové krizi. Přesto jsme i za těchto nestabilních podmínek hospodařili se ziskem. Sice jsme zaostali za rekordním výsledkem roku 2019/20, ale náš nový celkový obrat za rok 2020/2021 se nadále udržel na vysoké úrovni. 
792.5 MM EUR

činil obrat skupiny EOS.

25 MM EUR

investovala skupina EOS do inovativních technologií a základních IT systémů.

17 x A-rating

získal EOS od přední ratingové agentury.

„Tento pozitivní výsledek nebyl samozřejmostí vzhledem k vývoji uplynulého roku. Díky naší odbornosti jsme bodovali i na klesajícím trhu a potvrdili náš úspěch v mezinárodním měřítku. Na skvělý výkon našich týmů jsem právem pyšný.“
Klaus Engberding, CEO skupiny EOS

Obrat a výsledek: stabilita navzdory mírnému poklesu

The graph shows the revenues generated by EOS in the last four financial years: in 2017/18 it is €795.0 million, in 2018/19 it is €813.7 million, in 2019/20 it is €853.1 million, in 2020/21 it is €792.5 million.

Vývoj obratu v průběhu posledních čtyř let (v mil. EUR)

Skupina EOS ukončila hospodářský rok 2020/21 mírným poklesem, přesto se stabilně drží na dobré úrovni. Celkový obrat ve výši 792,5 mil. EUR zaostal za výborným předchozím rokem o 7,1 %.
Další informace
The graph shows the results that EOS has generated in the last four financial years: in 2017/18 it is 279.8 million euros, in 2018/19 it is 283.6 million, in 2019/20 it is 343.4 million, in 2020/21 it is 312.4 million.

Hospodářský výsledek (EBITDA) posledních čtyř let (v mil. EUR)

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) v hospodářském roce 2020/21 činil 312,4 mil. EUR. Navzdory nástrahám roku poznamenaného koronavirem byl EOS navzdory mírnému poklesu vysoce ziskový.
Další informace
Další fakta a čísla o vývoji hospodaření v roce 2020/21 si přečtěte v e-novinách.
Přečtěte si zde

Pod lupou: pohled na jednotlivé regiony

The EOS Group's sales in the financial year 2020/21 are distributed among the individual regions as follows: 36.5 % at € 289.1 million is attributable to Germany, 31.5 % at € 249.7 million to Eastern Europe, 26.1 % at € 207.1 million to Western Europe and 5.9 % at € 46.6 million to North America. Eastern Europe accounts for 31.5 %, Western Europe for 26.1 % at € 207.1 million, and North America for 5.9 % at € 46.6 million.
Pokles v souvislosti s pandemií celkově postihl všechny regiony. Některé země si však vedly opravdu výborně a můžeme se pyšnit několika pozoruhodnými úspěchy v tomto náročném období.
Nejvyšší obrat v celé skupině EOS zaznamenalo v hospodářském 2020/21 Německo.
Dobře si vedly i některé další západo a východoevropské země. Například Španělsko vykázalo v druhém pololetí rekordní investice. Naše společnosti ve Francii a Belgii se vedle Německa osvědčily jako významní investoři v rámci odkupů pohledávek. V Rusku a Polsku jsme dokonce překonali výši investic předcházejícího roku.

To nejdůležitější z našich regionů

Stabilní investice:

V Německu dosáhly celkové investice 168,2 mil. EUR, a udržely se tak na stejné úrovni. S 289,1 mil. EUR a 36,5% podílem na obratu skupiny je Německo také letos nejsilnějším regionem celé skupiny EOS. 

Transformace:

Ve Španělsku dovršil EOS transformaci na společnost odkupující pohledávky. Zároveň jsme si zde vybudovali silnou pozici subjektu nakupujícího pohledávková portfolia.

Překonané cíle:

V Rusku, Slovinsku, Polsku a na Slovensku se nám podařilo výrazně navýšit výsledek předchozího roku. V Chorvatsku, Polsku a Bosně a Hercegovině se investice přehouply přes úroveň předchozího roku.

Investice:

Investice v oblasti odkupů pohledávek v USA výrazně převýšily výsledek předchozího roku. Také ve službách došlo oproti předchozímu období k citelnému zlepšení výsledku.

Posílení pozice na trhu:

Na německém trhu pohledávek dominovaly v hospodářském roce 2020/21 zejména odkupy revolvingových portfolií. Podařilo se nám zvýšit objemy pohledávek.

Vysoká úroveň investic:

Ve východní Evropě se nám podařilo zvýšit  investice do odkupů pohledávek o 3 % na 195,3 mil. EUR. Největší investice jsme provedli v Chorvatsku (30 %), následovaly Polsko (27 %) a Rusku (14 %). 
Další údaje z našich regionů

Technologie.

Naše DNA je digitální

Uplynulý rok nám názorně ukázal, jak relevantní je digitalizace obchodních procesů. Skupina EOS již v tomto ohledu dosáhla mnohé. Analýza dat opírající se o umělou inteligenci je ústřední součástí našeho obchodního modelu. Naše každodenní práce je podporována digitálními nástroji a komunikací v reálném čase. Vždy se zajímáme o to, jak můžeme co nejlépe pomocí IT a technologií zlepšit spokojenost našich zákazníků. 
„Snažíme se o lepší spolupráci napříč skupinou tím, že vytváříme společné databáze a standardizujeme procesy. Tím se výrazně zlepšují možnosti výměny dat mezi společnostmi skupiny EOS. Smyslem je podpořit komunikaci a spolupráci ve skupině pomocí technických prostředků.“
Justus Hecking-Veltman, finanční ředitel skupiny EOS

Technologie v akci: digitalizační projekty EOS

Inkasní systémy:

Při standardizaci procesů nám pomáhá software Kollecto a jeho nová webová verze Kollecto+. Výsledek: ještě efektivnější řízení pohledávek ve 12 zemích. Inkasní systém FX, který využívá EOS v Něměcku a sám jej vyvinul, minulý rok zosminásobil počet uživatelů.

Chatboty:

V řadě zemí již působí virtuální kolegové. Odlehčují našemu servisnímu centru, automaticky zodpovídají dotazy nebo řeší problémy s pohledávkami. Do budoucna je chceme rozšířit do dalších zemí.

Analýza dat:

Ve Francii pracujeme na další optimalizaci inkasních procesů pomocí cloudu. V Dánsku EOS momentálně rozvíjí pomůcku pro rozhodování založenou na umělé inteligenci, která nám má pomoci odhadnout úspěšnost soudního vymáhání pohledávek. S pomocí algoritmů strojového učení vyhodnocujeme své vlastní procesy, abychom nabídli splátkové kalendáře, které nikoho finančně nepřetíží. 

Podrobnosti k tomuto a dalším projektům si můžete přečíst v našich e‑novinách.
Podrobnosti v e-novinách
Přečtěte si e-noviny

Reference.

Společně vše zvládneme

V hospodádřském roce 2020/21 se řada z našich zhruba 20 000 klientů musela vypořádat s radikálními změnami svých odvětví a obchodních aktivit. Jsme hrdí na to, že jsme v těchto těžkých časech mohli svými službami přispívat k větší stabilitě a jistotě. 
swisscom Logo
„S EOS ve Švýcarsku v oblasti inkasa pohledávek spolupracujeme přes 15 let. Tato spolupráce probíhá v partnerském duchu. Tým EOS přistupuje k pacientům našich klientů uctivě a profesionálně a zohledňuje i finanční situaci každého z nich. To je ve zdravotnictví obzvlášť důležité.“
Švýcarsko: David Pravato, Swisscom Health
VÚB BANKA Logo
„Po více než 15 letech partnerství s EOS můžeme říci, že si jejích služeb a partnerství velice ceníme. Konstruktivní přístup k jednotlivým případům a flexibilita jednoznačně vedou k vyšší platební disciplíně dlužníků. Naše spolupráce vždy odpovídá našim očekáváním – kontakt s našimi klienty, profesionální vyjednávání či úspěšné vymáhání pohledávek.“
Slovensko: Mgr. Marek Jakab, Všeobecná úverová banka, a.s.

Odpovědnost.

Changing for the better

Digitalizace, klimatické změny a koronavirová krize. Žijeme v éře změn paradigmat. Tyto hospodářské a společenské výzvy zvládne pouze ten, kdo si počíná předvídavě a zároveň odpovědně. EOS si toho je vědom. V hospodářském roce 2020/21 jsme proto definovali čtyři hlavní pilíře naší strategie společenské odpovědnosti (CSR). Ty budeme dále rozvíjet, aby se věci trvale ubíraly správným směrem.

Zodpovědný přístup k inkasu:

EOS si zakládá na uctivém, férovém přístupu k dlužníkům a na jejich oddlužení.

Společný pokrok:

EOS přebírá sociální odpovědnost – jak interně díky podpoře zaměstnanců, rozmanitosti a inkluzi, tak navenek prostřednictvím svých vzdělávacích iniciativ.

Ochrana životního prostředí:

Cílenými, rychle proveditelnými opatřeními pracuje EOS na dosažení klimatické neutrality do roku 2030. 

Finanční udržitelnost:

EOS se výrazně zasazuje o přísné, závazné odvětvové standardy a odpovědné chování pomocí etického kodexu.

Naše strategie CR podrobně

Dokumenty ke stažení

Celou výroční zprávu si můžete přečíst v elektronické podobě.

Stáhněte si výroční zprávu ve formátu PDF: