Hospodářský výsledek 2019/20 - EOS v České republice
As an internationally operating financial services provider, EOS is looking back at a successful fiscal 2019/20.

Stabilita.

Nový rok - nový růst: V posledním hospodářském roce EOS pokračoval ve vytváření vlastní cesty. „Společně se svými kolegy se dívám zpětně, na nejúspěšnější hospodářský rok skupiny EOS,“ říká generální ředitel Klaus Engberding. V tomto ohledu neodkazuje pouze na příjmy generované v růstově významných regionech Německa, západní Evropy a východní Evropy. Dalším důležitým faktorem úspěchu byl bezpochyby technologický pokrok v digitalizaci a pokračující rozvoj firemní kultury. Došlo rovněž k významným investicím do zajištěných a nezajištěných pohledávek: objem 651,3 milionu EUR.

Konsolidované výnosy podle regionů

Distribution of consolidated revenue of EOS Group in fiscal 2019/20 among global partner companies
Revenue of EOS Consolidated in the various regions for fiscal 2019/20

Představení výnosů za posledních několik let (v milionech EUR)

EOS uzavírá hospodářský rok 2019/2020 s výrazným nárůstem příjmů ve srovnání s předchozím rokem, který byl už tak úspěšný. Při 853,1 mili. EUR, konsolidované tržby vzrostly oproti předchozímu roku o 4,8%.
Business performance in detail

Zisk (EBITDA) za poslední čtyři roky (v milionech EUR)

Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil v roce 2019/2020 343,4 mil. EUR. Nárůst příjmů je způsoben především výrazným nárůstem obchodu ve východní Evropě
Detailní vývoj zisku

Úspěch.

Skupina EOS zvýšila své příjmy v hospodářském roce 2019/2020 o necelých 5%. To odpovídá konsolidovanému výnosu 853,1 mil. EUR nebo zisku před započtením úroků, daní a odpisů  (EBITDA) ve výši 343,4 mil. EUR. Nejlepší výsledky dosáhly společnosti EOS ve východní Evropě s nárůstem tržeb o více než 30%. CEO Klaus Engberding říká: Hlavními faktory tohoto úspěchu jsou zejména odbornost, nasazení a myšlení našich zaměstnanců.“ Stejně jako v předchozích letech bylo další hnací silou využití moderních technologií. Jen v posledním hospodářském roce bylo investováno více než 25 mil. EUR do modernizace našich základních IT systémů.
Po šestnácté v řadě skupina EOS získala od společnosti Euler Hermes Rating hodnocení A.
For the 16th time in a row, EOS Group was awarded an A rating by Euler Hermes Rating.
Fiscal 2019/20 is the most successful year to date in the history of the EOS Group.

"Jsem velice pyšný pokud se ohlédnu za minulým hospodářským rokem. Je to nejúspěšnější rok v historii skupiny EOS."

Klaus Engberding, CEO skupiny EOS
Přečtěte si rozhovor

Detailní informace o investicích do odkupů pohledávek.

In fiscal 2019/20, the EOS Group invested in secured and unsecured receivables.
Rozpad na zajištěná, nezajištěná portfolia a nemovitosti různých zemí.
Annual Report

Perspektiva.

Tímto způsobem EOS systematicky pokračuje ve své strategii. Cílem je být jedním ze tří největších finančních investorů na všech zavedených trzích (s výjimkou USA). EOS je již uznávaným odborníkem na odkupy zajištěných a nezajištěných portfolií pohledávek. Tomu napomáhá úloha skupiny jako technologického průkopníka a její mezinárodní postavení. V aktuálním hospodářském roce bude kladen větší důraz na organizační vnímavost, posílení pracovních pravomocí a spolupráci se startupy, protože EOS chce být připraven čelit bezprostředním výzvám a optimisticky se dívat do budoucnosti.
Náš úspěch je postaven na technologickém pokroku, který se nám podařil díky digitalizaci a firemní kultuře vyplývající z našich nových modelů organizace a spolupráce. Díky tomu jsme a nadále budeme stabilním a spolehlivým obchodním partnerem našich klientů.
Klaus Engberding, CEO of the EOS Group

Přečtěte si:
Výroční zpráva 2019/20

Úspěch.

Skupina EOS zvýšila své příjmy v hospodářském roce 2019/2020 o necelých 5%. To odpovídá konsolidovanému výnosu 853,1 mil. EUR nebo zisku před započtením úroků, daní a odpisů  (EBITDA) ve výši 343,4 mil. EUR. Nejlepší výsledky dosáhly společnosti EOS ve východní Evropě s nárůstem tržeb o více než 30%. CEO Klaus Engberding říká: Hlavními faktory tohoto úspěchu jsou zejména odbornost, nasazení a myšlení našich zaměstnanců.“ Stejně jako v předchozích letech bylo další hnací silou využití moderních technologií. Jen v posledním hospodářském roce bylo investováno více než 25 mil. EUR do modernizace našich základních IT systémů.