Upozornění na podvodné obesílání domnělých dlužníků společnosti O2 Czech Republic a.s.

Dne 15. května 2020 zaznamenala společnost EOS KSI Česká republika, s.r.o. („EOS“) několik e-mailů, v nichž společnost EOS vyzývá dlužníky společnosti O2 Czech Republic a.s. k úhradě jejich dluhu za touto společností.

V e-mailech, které má společnost EOS doposud k dispozici, odesílatel z e-mailové adresy eos-ksi.pohledavky@post.cz vyzývá adresáty jménem společnosti EOS k úhradě pohledávky ve výši 4895 Kč vzniklé společnosti O2 Czech Republic a.s. s tím, že pohledávku společnost EOS přebrala, protože adresát (dlužník) se nevyjádřil k zaslané upomínce společnosti O2 Czech Republic a.s. Spisová značka, uvedená mimo jiné i v předmětu e-mailu, se vždy liší.

Proti uvedeným e-mailovým zprávám se společnost EOS důrazně ohrazuje. Tyto e-mailové zprávy jsou podvodné, když v současné době společnost EOS společnosti O2 Czech Republic a.s. služby spočívající v inkasu pohledávek neposkytuje. Společnost EOS rovněž pro komunikaci nepoužívá e-mailovou službu domény post.cz.

Společnost EOS v této věci zvažuje, že k zamezení této aktivity neznámého odesílatele, která směřuje k poškození nejen jednotlivých adresátů, ale rovněž i společnosti EOS a společnosti O2 Czech Republic a.s., podnikne příslušné právní kroky.