Ochrana osobních údajů - EOS v České republice

Ochrana osobních údajů

1. Zásady používání internetových stránek a ochrana osobních údajů poskytovaných pro používání internetových stránek společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. („Společnost“)

Níže vás Společnost informuje o způsobu, jakým jsou shromažďovány, používány a chráněny informace, které můžete Společnosti při používání jejích internetových stránek nebo jejich prostřednictvím poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací v rámci tohoto webu si, prosím, níže uvedené informace pečlivě prostudujte.

Přesnost údajů

Přes veškeré pokusy o zajištění korektnosti, aktuálnosti a přesnosti informací uvedených na internetových stránkách Společnosti nemůže Společnost ani společnosti tvořící s ní koncern zaručit korektnost, přesnost a aktuálnost žádné z informací. Za žádných okolností nebude Společnost nebo její partneři zodpovědní za přímé nebo nepřímé škody nebo následky používání nebo spoléhání se na informace uvedené na internetových stránkách Společnosti.

1. Pověřenec Společnosti pro ochranu osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které zpracovává Společnost jako správce osobních údajů. Pověřence Společnosti pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat emailem na adrese ochrana.soukromi@eos-ksi.cz.

2. Oblast působnosti

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na našem webu a následné zpracování těchto údajů naší Společností.

Tyto zásady dále slouží k poskytnutí informací dle článků 13 a 14 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR") ohledně zpracování údajů nad rámec shromažďování prostřednictvím tohoto webu. Jako takové vám také v konkrétních případech poskytneme samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

3. Zásady zpracování osobních údajů jiných společností skupiny EOS

Tyto zásady zpracování osobních údajů se nevztahují na údaje zpracovávané jinými společnostmi ze skupiny EOS. Tak tomu je i v případě, že jsou tyto další společnosti ve skupině EOS a jejich kontakty uvedeny na našem webu, případně jsou tam uvedeny jejich služby.

V konkrétních případech vám tyto jiné společnosti ve skupině EOS poskytnou samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

4. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich zpracování

a. Když navštívíte náš web

Pokud jste na našich webových stránkách www.eos-ksi.cz, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace se dočasně uloží do souboru protokolu. Bez vašeho zásahu se automaticky shromažďují a ukládají, dokud nejsou automaticky odstraněny po 3 dnech:

 • IP adresa zařízení, z něhož byl web načten,
 • datum a čas přístupu,
 • jméno a adresa URL načteného souboru,
 • web, ze kterého jste přišli (odkazující adresa URL),
 • web načtený z našeho webu,
 • prohlížeč na vašem zařízení a případně operační systém a název vašeho poskytovatele přístupu.
Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • abychom zajistili bezproblémové vytvoření připojení k webu,
 • abychom zajistili pohodlné používání našeho webu,
 • k analýze bezpečnosti a stability systému,
 • k dalším administrativním účelům.
Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování údajů uvedených výše. Za žádných okolností shromážděné údaje nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o vás.

Kromě toho používáme při vaší návštěvě na našem webu soubory cookie a analytické služby. Podrobnější informace o nich naleznete v části 4 a 5 těchto zásad zpracování osobních údajů.

b. Když nás kontaktujete e-mailem

Na uvedené e-mailové adrese nás můžete kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.

Když tak učiníte, budou uloženy osobní údaje, které prostřednictvím e-mailu předáte. Právním základem zpracování údajů pro účely kontaktu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje, které shromáždíme, po zpracování vašeho požadavku odstraníme, pokud již nejsme ze zákona oprávněni či povinni je dále zpracovávat.

5. Předávání údajů

Vaše osobní údaje předáváme pouze jiným společnostem ve skupině EOS nebo třetím stranám (příjemcům), jestliže:

 • jste poskytli výslovný souhlas s jedním či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR.
 • poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR jsou nezbytné pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků a neexistuje důvod se domnívat, že máte primární ochranný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly zveřejněny,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. c) GDPR
 • je to právně přípustné pro plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. b) GDPR,
 • si necháváme osobní údaje zpracovat v souladu s článkem 28 GDPR.
K předávání vašich osobních údajů k jiným než výše uvedeným účelům nedochází.

6. Soubory cookie

Stejně jako většina jiných stránek, používáme soubory cookie proto, když naši stránku navštívíte a prohlížíte si ji, jsme zajistili, že vaše návštěva bude co nejpříjemnější a nejefektivnější. Soubory cookie jsou drobné soubory, které vytváří internetová stránka a automaticky se ukládají v prohlížeči vašeho přístroje (laptop, tablet, chytrý telefon apod.). Soubory cookie váš přístroj nepoškozují a neobsahují viry, trojany či jiný škodlivý software. V souboru cookie se ukládají informace související s konkrétním přístrojem. To však neznamená, že tímto způsobem můžeme určit vaši totožnost.

Soubory cookie mají za účel, aby pro vás bylo používání naší nabídky příjemnější. Používáme kupříkladu tzv. relační soubory cookie, které rozpoznají, že jste už navštívili některé součásti naší stránky. Tyto soubory se automaticky mažou, jakmile naši stránku opustíte. V zájmu optimalizace uživatelské přívětivosti rovněž používáme dočasné soubory cookie, které se na vašem přístroji ukládají po určité časové období. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Soubory cookie se dle účelu dělí na čtyři možné typy: nezbytné, statistika, pohodlí a marketing. 

Nezbytné soubory cookie jsou požadovány pro provozování a základní funkce naší stránky. Umožňují fungování zabezpečovacích prvků. 

Statistické soubory cookie používáme ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků. Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky, statistiku zobrazení stránek a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský prožitek. 

Soubory cookie ke zvýšení pohodlí usnadňují používání naší stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech.

Údaje zpracovávané pomocí nezbytných souborů cookie slouží k ochraně našich legitimních zájmů dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR například k zajištění správného fungování naší stránky. 

Shromažďování a zpracovávání údajů pomocí souborů cookie pro účely pohodlí, statistiky a marketingu probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu se čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a GDPR, abychom vám mohli nabídnout obsah uzpůsobený vašim zájmům, dále pro statistické účely, abychom mohli zlepšit uživatelský prožitek, a pro marketingové účely. Svůj souhlas můžete v těchto případech změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky.

Správa souborů cookie

Většina prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Můžete si však nastavit prohlížeč tak, aby se v něm žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se před uložením nového souboru cookie zobrazilo upozornění. Jednotlivé prohlížeče se liší, pokud jde o správu souborů cookie. V sekci Nápověda každého prohlížeče najdete vysvětlení, jak změnit nastavení pro soubory cookie. Použijte odkazy níže v závislosti na svém prohlížeči:

Plná deaktivace souborů cookie však může vést k tomu, že nebudete moci využívat veškeré funkce naší stránky.

Používáme tyto soubory cookie:
Nezbytné

Jméno Java Session Cookie
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Tento soubor cookie používá aplikační server.
Je nezbytný pro správné fungování aplikačního softwaru.
Neukládá žádné osobní údaje.  
Název souboru cookie jsessionid
Doba uložení souboru cookie Relační soubor cookie – smazaný po zavření prohlížeče
Jméno cookieconsent_status
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Nezbytný soubor, ve kterém se ukládá informace o tom, že prohlášení o souborech cookie bylo potvrzeno.
Název souboru cookie cookieconsent_status
Doba uložení souboru cookie 60 dní
Pohodlí

Jméno VISITOR
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Tento soubor cookie používáme, abychom mohli nabídnout obsah na míru.
Název souboru cookie VISITOR
Doba uložení souboru cookie Relační soubor cookie – smazaný po zavření prohlížeče
Jméno NEW_Visitor
Poskytovatel Vlastník této stránky
Cíl Tento soubor cookie používáme, abychom mohli nabídnout obsah na míru.
Název souboru cookie new_visitor
Doba uložení souboru cookie 1 den
Statistika

Jméno nmstat
Poskytovatel Siteimprove GmbH
Cíl Tento soubor cookie se používá k zaznamenání toho, jak návštěvník využívá stránku.
Používá se ke shromažďování statistik o použití stránky, kupříkladu data poslední návštěvy.
Tyto informace se následně využívají ke zlepšení uživatelského prožitku na stránce.
Tento soubor cookie od společnosti Siteimprove Analytics obsahuje náhodně vygenerované uživatelské ID, aby rozpoznal prohlížeč, když uživatel čte stránku.
Tento soubor cookie neobsahuje osobní údaje a používá se jen pro analytiku webu.
Název souboru cookie nmstat
Doba uložení souboru cookie Dlouhodobě – vyprší po 400 dnech
Marketing

Jméno siteimproveses
Poskytovatel Siteimprove GmbH
Cíl Tento soubor se používá jen ke sledování sekvence podstránek, které návštěvník otevře během návštěvy stránky.
Tyto informace lze použít k vytvoření uživatelských scénářů a k tomu, aby návštěvníci rychleji našli relevantní informace.
Název souboru cookie siteimproveses
Doba uložení souboru cookie Relační soubor cookie – smazaný po zavření prohlížeče

7. Analytické nástroje

Používání služby Siteimprove Analytics

Tento web používá Siteimprove Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Siteimprove. Siteimprove Analytics pomocí souborů cookie, což jsou textové soubory umisťované na váš počítač, pomáhá společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. analyzovat, jak návštěvníci používají web. Informace vygenerované soubory cookie o tom, jak návštěvníci používají web, budou uloženy a zpracovány společností Siteimprove na serverech v Dánsku.

Před zpřístupněním údajů ve službě Siteimprove Analytics nebo Intelligence Suite pro EOS jsou IP adresy nevratně anonymizovány.

8. Sociální média

Na našem webu používáme tlačítka Shariff pro sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Tato tlačítka jsou jednoduché HTML odkazy. Postup, který používáme, je v rámci řešení Shariff. S řešením Shariff skript načte například počet kliknutí na tlačítko pro sdílení na stránce: skript kontaktuje sociální síť prostřednictvím programovacích rozhraní a načte počty. V tomto procesu se nepřenášejí žádné z vašich osobních údajů. Místo IP adresy se do sítí Facebook, Google a Twitter přenáší naše adresa serveru. Pokud provedete akci, připojíte se pouze k síti Facebook, Google nebo Twitter. Do té doby o vás nemohou sociální sítě shromažďovat žádné údaje. Dokud nekliknete na odkaz pro sdílení obsahu, jste pro tyto sítě neviditelní. Jakmile kliknete na odkaz, povinnost poskytnout informace o shromažďování a zpracování údajů již nemáme my, ale provozovatel dané sociální sítě.

9. Práva subjektů údajů

Máte právo:

 • dle článku 15 GDPR získat od nás informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše údaje poskytnuty, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, a existenci automatického rozhodování včetně profilování a případně o relevantních informacích o jejich podrobnostech;
 • dle článku 16 GDPR požadovat opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění osobních údajů, které máme o vás uloženy, a to bez zbytečného odkladu;
 • dle článku 17 GDPR požadovat výmaz osobních údajů, které o vás máme uloženy, jestliže zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků;
 • dle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže máte pochybnosti o správnosti údajů a zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich výmaz a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale vy je vyžadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste uplatnili námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
 • dle článku 20 GDPR požadovat poskytnutí vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • dle čl. 7 odst. 3) GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dříve dali. V důsledku toho nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;
 • dle článku 77 GDPR podat stížnost k dozorovému úřadu. Obvykle můžete kontaktovat dozorový úřad ve svém obvyklém místě bydliště nebo pracoviště nebo našeho sídla.

10. Právo vznést námitku

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR, máte dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují důvody týkající se vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka směřována k přímému marketingu. V případě přímého marketingu máte právo na obecnou námitku, kterému vyhovíme, aniž byste uváděli jakoukoli konkrétní situaci.

Pokud chcete uplatnit své právo odvolat souhlas nebo odmítnout zpracování, stačí zaslat e-mail na ochrana.soukromi@eos-ksi.cz

11. Bezpečnost údajů

Během vaší návštěvy na webu používáme rozšířenou metodu SSL ve spojení snejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obecně jde to 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, vrátíme se zpět na 128bitovou technologii v3. To, že se jednotlivé webové stránky naší přítomnosti na internetu přenášejí v šifrované podobě, rozpoznáte pomocí ikony zavřeného klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Zavádíme rovněž vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují podle technologického vývoje.

12. Aktuálnost a změny těchto zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou aktuálně platné a naposledy byly aktualizovány v srpen 2018.

Uvedené zásady zpracování osobních údajů můžeme měnit vzhledem k vylepšení našich webových stránek a nabídek prostřednictvím naší webové stránky nebo vzhledem k změněným právním požadavkům.

2. Ochrana osobních údajů ve Společnosti

S osobními údaji Společnost nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Níže uvedené informace vám přiblíží, jakými principy se řídí zajišťování ochrany osobních údajů ve Společnosti. 

Protože Společnost poskytuje svým klientům zejména služby inkasa pohledávek za jejich dlužníky, vystupuje Společnost ve vztahu k osobním údajům dlužníků – fyzických osob („subjekty údajů“) předaným klienty zpravidla jako zpracovatel osobních údajů. Zásady zpracování osobních údajů jsou mezi každým klientem a Společností závazně upraveny smlouvou o zpracování osobních údajů. Při samotném zpracování postupuje Společnost v takových případech vždy podle pokynů jednotlivých klientů, jakožto správců osobních údajů.
V dalších případech – zejména pokud se jedná o vymáhání pohledávek vlastněných Společností, pokud se tak s jiným správcem výslovně dohodne nebo pokud tak vyplývá z okolností zpracování – vystupuje Společnost jako správce osobních údajů subjektů údajů, tj. zejména sama rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování příslušných osobních údajů.
Zvláštní případy zpracování osobních údajů ze strany Společnosti, týkající se osobních údajů uchazečů o zaměstnání ve Společnosti nebo o spolupráci se Společností, zaměstnanců Společnosti a externích spolupracovníků Společnosti se jsou upraveny v samostatných zásadách zpracování osobních údajů.
Tyto podmínky stanoví práva a povinnosti Společnosti, pokud je ve vztahu k subjektům údajů v postavení správce osobních údajů. Pokud je Společnost pouze zpracovatelem osobních údajů, vztahují se na zpracování osobních údajů práva a povinnosti uvedené v zásadách ochrany osobních údajů příslušného klienta – věřitele a vy můžete v takovém případě kontaktovat přímo vašeho věřitele. Společnost v takovém případě vystupuje jen jako kontaktní místo klienta – správce – ve vztahu k osobním údajům, které klient Společnosti předal.

Informace o správci/zpracovateli osobních údajů:

Obchodní firma:     EOS KSI Česká republika, s.r.o.
IČO:                       251 17 483
Sídlo:                     Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 142 00
Zápis v OR:           Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 51150

Kontaktní osoba:
 
Linda Krycnerová
E-mail: ochrana.soukromi@eos-ksi.cz
Tel.: + 420 241 081 111 (v pracovních dnech 8:00–12:00)

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Společnost vystupuje jako správce osobních údajů (tj. Společnost je věřitelem pohledávky, k níž se vaše osobní údaje vztahují), je účel zpracování dán (i) vymáháním pohledávek, (ii) plněním povinností, které Společnosti vyplývají z uzavřených smluv nebo ze zvláštních právních předpisů, nebo (iii) zajištěním ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti a/nebo třetích osob.

Vzhledem k výše uvedenému Společnost zpravidla nebude potřebovat k takovému zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů. Souhlas subjektu údajů bude ze strany Společnosti vyžadován, pokud by součástí zpracování osobních údajů bylo zejména souhrnné řešení více pohledávek dlužníka (subjektu údajů), jež nemají totožného věřitele.

Pro úplnost Společnost uvádí, že pokud Společnost vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, odvozuje účel zpracování osobních údajů od toho, který určil správce (tj. věřitel pohledávky) a který je vždy uveden v příslušné smlouvě o zpracování osobních údajů. Zpravidla je v těchto případech účelem zpracování osobních údajů vymáhání pohledávek.
Právní základ zpracovávání vašich osobních údajů je dán na základě článku 6 odst. 1 písm. a) [váš souhlas], písm. b) [splnění smlouvy nebo jednání před jejím uzavřením] nebo písm. f) [oprávněné zájmy Společnosti] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ zpracovávání vašich osobních údaje (identifikačních a kontaktních údajů a údajů o bonitě) vyplývá rovněž z následujících zákonů:

(a)    zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tento zákon upravuje úvěrové registry);

(b)    zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (tento zákon upravuje práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru);

(c)    zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (tento zákon ukládá povinnost provádět identifikaci a kontrolu určitých osob);

(d)    zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (tento zákon ukládá povinnost prověřovat, že určité osoby nejsou subjektem mezinárodních sankcí); nebo

(e)    zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě (tento zákon ukládá povinnost ukládat a archivovat určité dokumenty).
V některých případech zpracovává Společnost vaše osobní údaje, aby zajistila ochranu práv a právem chráněných zájmů jak vlastních, tak i případně dalších třetích osob. Takové zpracování je Společnost oprávněna provádět i bez vašeho souhlasu; rozsah důvodů, které Společnost k tomuto typu zpracování opravňují, je však omezen. Existenci oprávněného zájmu Společnost vždy pečlivě posuzuje.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

(a)    příprava dokumentace týkající se vašeho dluhu – zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové dokumentace;
(b)    řízení vztahů s dlužníky a klienty Společnosti – provedení veškerých právních jednání a faktických úkonů, které souvisejí se správou vašeho dluhu nebo vyřešením vašich požadavků, přání, stížností apod.;
(c)    zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží ke správě vašeho dluhu;
(d)    reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů a jejich sdílení s mateřskými společnostmi (EOS Holding GmbH a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH)
(e)    analýzy vašich údajů za účelem:
(i)    nastavení vhodných parametrů splátkových a jiných dohod;
(ii)    posouzení vaší úvěruschopnosti;
(iii)    prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s právními předpisy;
(iv)    předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, dodržování embarg;
(v)    plnění zákonných povinností Společnosti vůči orgánům veřejné moci, zejména regulačním orgánům;
(vi)    testování změn softwaru Společnosti; nebo
(vii)    zpracování analýz nad agregovanými (a anonymizovanými) daty pro historické a statistické účely.

Společnost, jako správce, zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ.

Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti – osobní údaje, které jsou pro Společnost potřebné k tomu, aby mohla zejména poskytnout nebo zprostředkovat spotřebitelský úvěr bez nepřiměřených právních a věcných rizik nebo aby mohla účinně postupovat při uplatňování nebo hájení svých práv a povinností. Charakter a rozsah těchto osobních údajů závisí na povaze situace, pro niž je zpracování takových osobních údajů vyžadováno.

Údaje o vašich dluzích, počtu exekucí, insolvenčních řízeních a komunikaci se Společností – údaje o vašich dluzích vymáhaných Společností a o s nimi související komunikaci (např. aktuální a historické zůstatky vymáhaných dluhů, záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace), údaje o počtu exekučních řízení (případně i insolvenčním řízení) vedených vůči vaší osobě.

Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rámci specifických situací, a to vždy pouze s vaším souhlasem.

Jako zpracovatel Společnost zpracovává vždy takové vaše osobní údaje, které jí předá správce (tj. věřitel dané pohledávky).
Osobní údaje, které má Společnost k dispozici, zpracovává a uchovává v rámci Společnosti. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu nebo oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti. Dodavatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Společnost je ve výše uvedeném smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům: (a) společnostem, které působí v rámci koncernu Společnosti (EOS Holding GmbH (reg. č. HRB 124966 ) a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (reg. HRB 37437)); (b) dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby; (c) poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; (d) nebankovním registrům za účelem splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů; (e) advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek ze smluv o úvěru; (f) exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků; nebo (g) regulátorovi za účelem dozoru nad činností Společnosti.

Jako zpracovatel Společnost zpracovává vždy takové vaše osobní údaje, které jí předá správce (tj. věřitel dané pohledávky).
Společnost je oprávněna vaše osobní údaje v oprávněných případech předat ke zpracováním i mimo Českou republiku. K předávání osobních údajů však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana vašich osobních údajů. Konkrétně se může jednat o případy, kdy je s ohledem na pobyt dlužníka a příslušné evropské předpisy nutné vymáhat pohledávku v zemi, ve které takový dlužník pobývá.
Vaše osobní údaje uchovává Společnost pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je podle zákonných lhůt, které jí ukládají právní předpisy.

Osobní údaje Společnost zpracovává, jako (i) zpracovatel po dobu, po kterou mu to umožňuje smlouva o zpracování osobních údajů uzavřená s příslušným správcem, nebo (ii) správce po dobu trvání smluvního vztahu, existence dluhu či jiného právního důvodu, který umožňuje Společnosti vaše osobní údaje zpracovávat. Společnost má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů; osobní údaje tak nedrží Společnost déle, než je oprávněna.

Poté, co odpadne zákonný důvod pro zpracovávání osobních údajů, provádí Společnost jejich neprodlený výmaz.

Osobní údaje, které Společnost zpracovává s vaším souhlasem, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.
Vaše osobní údaje Společnost zpracovává transparentně, korektně a v souladu se všemi požadavky stanovenými právními předpisy.

Zároveň však máte právo se na Společnost kdykoli obrátit za účelem získání informací o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která s osobními údaji souvisejí.

Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo vyžádat si informace o osobních údajích, které o vás Společnost zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů – Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás Společnost zpracovává, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požádat o jejich aktualizaci či doplnění́.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“) – Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud (i) nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, (iii) byly zpracovány protiprávně, (iv) musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování osobních údajů – Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (ii) je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, (iii) Společnost požádáte, že může vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co již nejsou potřebné k účelu, pro který byly Společnosti poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž Společností zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo (iv) jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněný zájem Společnosti převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Právo na přenositelnost osobních údajů – V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste udělili Společnosti, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které Společnost zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – Pokud jste Společnosti poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, nebo ke kterému dojde po odvolání souhlasu, pokud Společnosti svědčí jiný důvod pro zpracování takových osobních údajů, je zákonné.

Uplatnění vašich práv u Společnosti

Pro uplatnění svých výše uvedených práv se můžete obrátit na Společnost písemně, elektronickou poštou nebo telefonicky (viz kontakty výše). Na vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů od obdržení vaší žádosti. Lhůtu však Společnost bude moci prodloužit v případě potřeby o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které k tomu Společnost vedly, vás bude Společnost vždy informovat. Komunikaci povede Společnost způsobem, jímž byla z vaší strana zahájena, pokud v ní neuvedete jiný preferovaný způsob.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů Společností došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: +420 234 665 111).