Nesplacené pohledávky nutí obchodníky zdražovat

Nesplacené pohledávky nutí obchodníky zdražovat

Každá osmá firma v Čechách bojuje o svoji existenci kvůli neplatičům

 Pětina všech plateb v Evropě není uhrazena včas, některé pohledávky zůstávají zcela nevratné. Nejčastěji na to firmy doplácí ztrátou zisku či nedostatečnou likviditou a dostávají se tak samy do finančních potíží. Ohrožení bankrotem v důsledku platební neschopnosti pociťuje 12 % tuzemských společností. Každá sedmá dokonce zvedá ceny, aby tím nahradila ušlé zisky, jak vyplývá z výsledků celoevropského průzkumu platební morálky pro společnost EOS KSI.

Kvůli fakturám, které zákazníci za zboží či služby neplatí včas nebo dokonce vůbec, se firmy dostávají do potíží s vlastní likviditou. V Evropě v loňském roce nebyla uhrazena v termínu každá pátá faktura. V důsledku toho pak 42 % dotázaných společností vykázalo snížení zisku a 38 % přiznalo problémy s peněžními toky. Důvody pozdních plateb jsou uváděny různé, firmám se například moc nevyplácí poskytovat dodavatelské úvěry.

 „Nesplácené pohledávky jsou pro firmu nedobrovolně pořízená aktiva, kterým se navíc často nevěnuje odpovídajícím způsobem. Pokud na proplacení faktur společnost čeká dlouho, ohrožuje to její likviditu. Může tak nejen ztratit schopnost investovat do svého dalšího rozvoje, ale i hradit vlastní náklady na provoz. První, kde se krátí, jsou platby dodavatelům následované často platy zaměstnanců. V takovém případě může dojít ke ztrátě obchodního potenciálu firmy, k redukci pracovních míst a v nejhorším případě může dojít k jejímu úpadku,“ komentuje Vladimír Vachel, jednatel inkasní společnosti EOS KSI. Bankrotem z důvodu nezaplacených faktur je letos ohrožena každá osmá tuzemská společnost. Pokles investic vnímá 17 % firem s pohledávkami.

 Vymožené peníze firmy dále zhodnocují 

Návratnost peněz si společnosti zajišťují navyšováním cen, ale i prostřednictvím spolupráce se specialisty. V Evropě více než jedna ze tří společností (37 %) spolupracuje s profesionálními inkasními agenturami. V České republice je to 34 % firem. Návratnost příjmů při takové spolupráci představuje pro české podniky přibližně 8 % z ročního výnosu. Peníze získané zpět pak majitelé investují do expanze (29 %), vývoje a výzkumu (32 %), nebo je zhodnocují na finančních trzích (32 %).

 „Jako preventivní opatření proti neplatičům mohou sloužit i zálohové platby, které stále ještě nejsou ve většině evropských zemích dostatečně využívány. Zatím také sledujeme větší pasivitu vůči metodám digitálních plateb. Jejich výhod jsou si podnikatelé vědomi, v jejich zavedení jsou nicméně stále nečinní. Neposledně doporučujeme více prověřovat bonitu budoucích odběratelů před vlastní dodávkou na fakturu,“ doplňuje k tématu Vachel.

O průzkumu:  

Skupina EOS realizovala průzkum platební morálky ve spolupráci s Kantar TNS na jaře roku 2018. Dotázala se v segmentu B2B a B2C ve 3 400 firmách ze 17 evropských zemí (Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Švýcarska, Ruska, Polska, Španělska, Dánska, Rumunska, Řecka, Bulharska, Chorvatska, Slovinska, Maďarska, České republiky a Slovenska). V každé zemi bylo 200 firem dotazováno na všechny aspekty spojené s platebními transakcemi a obecně na ekonomické trendy v dané zemi.  

EOS KSI Česká republika, s.r.o., je součástí nadnárodní sítě 50 společností působících ve více než 25 zemích, které se specializují na finanční služby a všechny aspekty vymáhání pohledávek. Skupina EOS byla založena v roce 1974. EOS je spolehlivý partner, známý nejvyšší úrovní služeb. Své finance společnosti do péče svěřují významné banky, pojišťovny, leasingové společnosti a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, ale také společnosti z oblasti telekomunikací, velkoobchodu a maloobchodu. Centrála skupiny se nachází v Hamburku (Německo). Kromě Německa je skupina EOS přímo zastoupena v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Kanadě, Maďarsku, Makedonii, Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Spojených státech, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku, a ve Velké Británii. A nepřímo pak v dalších 120 zemích světa.

Vytisknout

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Na naší stránce používáme soubory cookie, abychom vám dopřáli co nejlepší uživatelský zážitek Patří k nim soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování stránky, dále soubory potřebné pro anonymní statistické vyhodnocování, soubory využívané pro uživatelské pohodlí a soubory, které zajišťují, aby obsah odpovídal vašim zájmům. Je na vás, zda povolíte používání souborů cookie pro účely statistiky, pohodlí a marketingu. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky. Další informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nezbytné

Používáme nezbytné soubory cookie. Tyto soubory jsou nezbytné pro provozování a základní funkce stránky. Umožňují zejména fungování zabezpečovacích prvků na naší stránce. O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Pohodlí

Pokud povolíte soubory cookie zvyšující pohodlí, usnadní se vám používání stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Statistiky

Používáme statistické soubory cookie ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků.
Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský zážitek.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Marketing

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech. 
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.