Češi si po koronakrizi jako první dopřejí odpíranou dovolenou

Pandemie koronaviru přinesla mnohým nejen finanční problémy, ale také příležitosti, jak ušetřit. Některé výdaje nebyly kvůli situaci uskutečnitelné. Češi i proto během pandemie nejčastěji (59 %) odkládali výdaje na dovolenou. Jakmile krize odezní, právě za dovolené se chystá utratit peníze jako první téměř polovina Čechů. Prostor pro úspory se projevil i ve splácení závazků. Češi větší potíže se splácením neuvádí, problémy mělo jen 15 % z nich a dvě pětiny ani nepředpokládají, že se v následujícím půl roce do finančních problémů dostanou. Vyplývá to z průzkumu skupiny EOS, který se zabýval vlivem koronavirové krize na finanční situaci obyvatel v Česku a ve vybraných evropských zemích.

Bez dovolené i bez zvelebené domácnosti

Koronavirová krize ovlivnila nejen zdraví, ekonomiku, ale i výdaje a plány lidí. Dovolenou si tak během pandemie musely odpustit tři pětiny Čechů. V sousedním Německu byla situace obdobná, na dovolenou nevyrazilo 65 % Němců. „Možnosti cestování byly od začátku krize značně omezené, což mohlo pomoci některým domácnostem ušetřit nemalé prostředky, které následně mohly investovat nebo jimi splatit své závazky. Tomu ostatně nasvědčují i výsledky průzkumu platební morálky EOS KSI. Podle nich se platební morálka Čechů loni oproti minulým letům zlepšila,“ vysvětluje Vladimír Vachel, jednatel inkasní agentury EOS KSI. Během krize ovšem nezůstalo jen u odpírání dovolené, Češi často oželeli i zvelebování bydlení. Třetina dotázaných odložila nákup vybavení do domácnosti, například nábytku. Tyto tendence měli častěji mladších lidé pod 39 let. Posouvaly se také menší rekonstrukce a renovace, v Česku je odložil každý čtvrtý. Renovace se odkládaly například i v Chorvatsku, a to dokonce ze všech plánovaných výdajů nejčastěji. Kvůli krizi se do úprav nepustilo 45 % obyvatel. „V rámci průzkumu je to specifické, ovšem situace v Chorvatsku byla ovlivněna zemětřeseními, která zasáhla zemi koncem minulého a začátkem tohoto roku. I to může hovořit ve prospěch plánovaných investic do bydlení,“ upozorňuje Vachel.

Možnosti a priority skupin obyvatel se liší

Jakmile krize skončí, téměř polovina (45 %) Čechů plánuje své finance vložit do dovolené, kterou si mnoho z nich v krizi odpustilo. „Investice do dovolené je v tuto chvíli zcela pochopitelná, avšak i v této oblasti je důležité utrácet zodpovědně a kvůli odpočinku v Čechách nebo zahraničí se zbytečně nezadlužovat. Půjčka na dovolenou může být riziková i ve chvíli, kdy ji zpočátku zvládneme řádně splácet,“ varuje Vachel. Na dovolenou se ostatně nejméně ze všech skupin chystají samoživitelé, na něž má krize výrazný dopad. Jako hlavní prioritu uvedla dovolenou pouze pětina z nich, respondentů z ostatních skupin se na dovolenou chystá polovina. Samoživitelé nejvíce plánují investovat do zdraví (19 %) a vzdělání (18 %). Češi se také plánují pustit do vylepšování svých domácností. Každý pátý si po skončení krize plánuje nejprve koupit vybavení do domácnosti a 18 % se hodlá pustit do renovací. Tyto plány mají společné s Chorvaty, kterých se ale na renovace chystají dvě pětiny, zatímco na dovolenou jen třetina.

Splátky nebyly ani během krize problém

V plánovaných výdajích sice přišlo uskromnění splácení závazků se však krize nedotkla. V situaci, kdy by nebylo schopno splácet, se ocitlo jen 15 % Čechů. Navíc 61 % dotázaných ani nepředpokládá, že by se do finančních problémů dostalo v následujícím půl roce. „Zodpovědnost a schopnost splácet se ukázaly jako klíčové i během krize. Podle našich dat většina dlužníků našla na splátky dostatek peněz. Možná i za pomoci ušetřených financí, které by běžně utratili v jiných segmentech, například za zmíněné dovolené či vybavení domácnosti,“ dodává Vachel. Kupříkladu Chorvaté jsou na tom se splácením o něco hůře, krize zkomplikovala splácení 18 % z nich. Přesto dvě pětiny Chorvatů předpokládají, že dluhy se jim v budoucnu vyhnou. Oproti tomu v Německu mělo problém se splácením jen 12 % respondentů a více než tři pětiny z nich (65 %) ani v následujících šesti měsících finanční problémy nečeká.

O průzkumu: Finanční zpráva Covid-19

Průzkum byl proveden ve spolupráci s agenturou Dynata. V ČR probíhal sběr dat mezi 1040 respondenty během dubna 2021, v Německu a Chorvatsku během ledna 2021, a to mezi 2000, respektive 1000 respondenty. Účastníci odpovídali na dotazy o dopadech pandemie. Dotazy se zaměřovaly na finanční situaci Čechů a na to, jak se změnila v průběhu krize. Jaký dopad měla krize na jejich vzorce chování a spotřeby, do jaké míry a z jakých důvodů se spotřebitelé zadlužili a jak byli schopni dluhy splácet.

EOS KSI Česká republika, s.r.o., je součástí nadnárodní sítě 50 společností působících ve více než 25 zemích, které se specializují na finanční služby a všechny aspekty vymáhání pohledávek. Skupina EOS byla založena v roce 1974. EOS je spolehlivý partner, známý nejvyšší úrovní služeb. Své finance společnosti do péče svěřují významné banky, pojišťovny, leasingové společnosti a poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, ale také společnosti z oblasti telekomunikací, velkoobchodu a maloobchodu. Centrála skupiny se nachází v Hamburku (Německo). Kromě Německa je skupina EOS přímo zastoupena v Belgii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Černé Hoře, České republice, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Kanadě, Maďarsku, Makedonii, , Polsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Spojených státech, Srbsku, Španělsku, Švýcarsku, a ve Velké Británii. A nepřímo pak v dalších 150 zemích světa.

Vytisknout

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Na naší stránce používáme soubory cookie, abychom vám dopřáli co nejlepší uživatelský zážitek Patří k nim soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování stránky, dále soubory potřebné pro anonymní statistické vyhodnocování, soubory využívané pro uživatelské pohodlí a soubory, které zajišťují, aby obsah odpovídal vašim zájmům. Je na vás, zda povolíte používání souborů cookie pro účely statistiky, pohodlí a marketingu. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky. Další informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nezbytné

Používáme nezbytné soubory cookie. Tyto soubory jsou nezbytné pro provozování a základní funkce stránky. Umožňují zejména fungování zabezpečovacích prvků na naší stránce. O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Pohodlí

Pokud povolíte soubory cookie zvyšující pohodlí, usnadní se vám používání stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Statistiky

Používáme statistické soubory cookie ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků.
Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský zážitek.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Marketing

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech. 
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.