• EOS je specialistou ve správě mezinárodních pohledávek.
  • Síť zahrnující 180 zemí a špičkové technologie umožňuje efektivní a rychlé zpracování.
  • Centralizovaná správa případů zajišťuje globální dodržování standardů a zásad.
Co se týká nás, to se týká i nesplácejících dlužníků: jsou stále mobilnější a častěji se přesouvají, mnohdy do cizích zemí. Pro věřitele může být těžké dostat se k penězům, pokud zákazníci přestali platit a půjčku je třeba zesplatnit a ukončit. K inkasu pohledávek v zahraniční je nutné vyvinout velké úsilí a vyhlídky na úspěch jsou omezené.

Jedním z partnerů, který s EOS v rámci mezinárodních aktivit spolupracuje již od 80. let, je Commerzbank. Zvolené přeshraniční úvěry jsou postupovány EOS.

Mezinárodní inkaso pohledávek vyžaduje odbornost

„Komplikace a zmatky jsou nevyhnutelné, pokud je do transakce vnesen zahraniční prvek, tedy když si věřitel vezme půjčku v Německu, ale pak se přestěhuje a přestane splácet. V takové chvíli nastupuje EOS,“ vysvětluje Andreas Behmenburg, prodejní ředitel EOS v Německu, který odpovídá za spolupráci s Commerzbank ve Frankfurtu.
A portrait photo shows Andreas Behmenburg, Head of Sales at EOS Germany

Nejspíše se najde spousta inkasních společností, které dokážou vymáhat pohledávky v Německu, ale my jsme prakticky jediní, kdo to zvládá mezinárodně.

Andreas Behmenburg
Prodejní ředitel EOS Německo
EOS přebírá postoupené pohledávky do svého systému pro vymáhání pohledávek a přenáší je do zemí celého světa. „Naše vlastní inkasní společnosti působí ve 24 zemích. Ve více než 150 dalších zemích pak spolupracujeme s dlouhodobými certifikovanými partnery. V Německu se nejspíše najde řada poskytovatelů služeb, kteří jsou schopni vymáhat pohledávky vnitrostátně, ale v mezinárodním měřítku jejich řady prořídnou,“ říká Andreas.

Spolehliví místní partneři nabízejí nesrovnatelné výhody oproti centralizovanému systému správy pohledávek, vysvětluje Stephan Cohrs, viceprezident EOS pro přeshraniční operace: „Znají právní prostředí země, vědí, které způsoby komunikace a plateb jsou běžné, a samozřejmě hovoří místním jazykem.“ „Mnozí zákazníci jsou u vytržení z toho, že jsme schopni vyřešit případy, které již vzdali. Vidí, že díky svým zkušenostem dokážeme jejich pohledávky vymoci kdekoli na světě.“
A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Mnozí zákazníci jsou u vytržení z toho, že jsme schopni vyřešit případy, které již vzdali.

Stefan Cohrs
Viceprezident EOS pro přeshraniční operace

Automatická distribuce do cílových zemích

Celý proces je řízen zcela automaticky prostřednictvím elektronické platformy Global Collection. Tam se převádějí veškerá relevantní data o zákazníkovi související s příslušnou pohledávkou a následně jsou v reálné čase přenesena do dané země. Nesplácející dlužník je kontaktován přímo na místní úrovni.

„Pokud byl případ, který zpracováváme, zadán v jiné zemi, je první dopis dlužníkovi z našeho místního systému obvykle zaslán během několika hodin,“ říká Maria Carmen Vinseiro, specialistka na přeshraniční správu partnerů a inkaso ve švýcarské EOS.

Dotaz na obsah může být odeslán jediným klikem. Partner EOS následně přes platformu obdrží krátkou zprávu, která se připojí k příslušnému případu. Není nutné hledat správnou kontaktní osobu či e-mailovou adresu: všechny důležité dokumenty se uchovávají na jediném místě. „Je to velmi přímočaré,“ říká Maria Carmen Vinseiro: „A to znamená, že jsme rychlejší. Ve Švýcarsku zpracováváme s platformou Global Collection mnohem více případů, než bychom zvládali bez ní.“
A portrait photo shows Maria Carmen Vinseiro, Cross-Border Partner Management & Collection Specialist at EOS Switzerland

Platforma Global Collection je velmi přímočará. Zpracováváme s ní mnohem více případů, než bychom zvládali bez ní.

Maria Carmen Vinseiro
Specialistka na přeshraniční správu partnerů a inkaso ve švýcarské EOS
Technologie a kompetentní vícejazyčný tým v hamburské centrále nejen zajišťují, že veškeré pohledávky jsou spravovány a monitorovány z jednoho místa, ale také poskytují základ pro jednotnou aplikaci pravidel a zásad EOS, jako je etický kodex, ve všech zemích.

Hodnotový systém EOS platí na celém světě

„Budováním sítě jsme strávili spoustu let a partnery si vybíráme velice pečlivě,“ říká Andreas. „Pravidelně provádíme audity v prostorách inkasních společností, abychom si udělali lepší obrázek o jejich pracovních metodách a filozofiích, abychom jim poskytovali pravidelná školení a abychom s nimi pracovali dlouhodobě. Takto si můžeme být jisti tím, že naše standardy a hodnotový systém budou respektovány.“ Vysoce profesionální síť a vynikající technické standardy EOS zajišťují, že spolupráce má smysl i z jejího hlediska.

„Každý rok zpracováváme více než 100 000 pohledávek ve zhruba 180 zemích,“ uvádí Andreas. „Zahrnuje to vše od nezaplacených dobírek v hodnotě 100 eur až po úvěry na pořízení automobilů či nemovitostí v šesticiferných částkách.“

Banky mají ze spolupráce s námi četné výhody: generují výnosy z odepsaných, téměř beznadějných pohledávek, aniž musejí samy budovat potřebné know-how. To znamená, že nemusejí vynakládat úsilí a prostředky na to, aby se domohly zaplacení pohledávek ze zahraničí.

Učit se od sebe navzájem vede k většímu úspěchu

Jakmile EOS převezme pohledávku, začnou její odborníci hledat nejlepší způsob jejího zpracování. „Pokud některá ze zahraničních dceřiných společností EOS úspěšně implementuje nová opatření, sdílíme toto know-how po celém světě jakožto osvědčený postup,“ vysvětluje Andreas. „Všichni se učíme od sebe navzájem.“

Jak pro vás vymáháme pohledávky na mezinárodní úrovni.

Chcete zjistit více o tom, jak EOS nachází řešení i pro ty nejbeznadějnější pohledávky na celém světě?

Kontaktujte nás
Andreas Behmenburg, Regional Sales Manager der EOS Deutschland GmbH

Andreas Behmenburg
Head of Sales

a.behmenburg@eos-deutschland.de

A portrait photo shows Stefan Cohrs, Senior Vice President Cross-border at EOS

Stefan Cohrs
SVP Cross-border Center

s.cohrs@eos-solutions.com

Spojte se s námi