• Průzkum ukázal, že mladí lidé považují za příčinu svých dluhů nedostatek finančních dovedností.
  • EOS podporuje programy, které rozvíjí finanční dovednosti.
  • Finlit jako nezisková nadace společnosti EOS vyvíjí aktivity pro školáky v celé Evropě.
Jak sestavit rozpočet osobních výdajů? Jak řídit své finance, abychom se vypořádali s inflací? Jaká rizika hrozí v mobilním bankovnictví? To jsou otázky, na něž spotřebitelé naráží, a každý, kdo na ně nedokáže kompetentně odpovědět, riskuje, že ztratí přehled o svých financích. Zejména pokud se tak stane v raném věku, spustí se tím vzorec chování, který může v nejhorším případě skončí nadměrným zadlužením.

Společnost EOS se snaží takovému vývoji předcházet. Proto se zavázala vzdělávat mladé lidi, jak správně zacházet s penězi. Zejména děti a dospívající, protože právě oni jsou budoucími spotřebiteli.

Začlenění finančního vzdělávání do školních osnov

Průzkum EOS z roku 2023 „Evropané ve finančních potížích?" ukazuje, že zejména v této skupině existuje odpovídající poptávka. Více než polovina mladých lidí (51 %) si přeje více finančního vzdělávání. Z dalšího výsledku vyplývá, že celkem 8 % respondentů ve věku 18 až 34 let považuje za příčinu svých dluhů nedostatečné znalosti o bankách a půjčkách. Proto se řada aktivit skupiny EOS zaměřuje právě na tento aspekt.

V čele těchto aktivit stojí nadace finlit, kterou v roce 2019 založili zaměstnanci společnosti EOS s cílem posílit schopnosti mladých lidí v oblasti peněžních kompetencí. Prostřednictvím své vzdělávací iniciativy „ManoMoneta" se společnosti finlit již podařilo zlepšit finanční dovednosti a překonat obavy dětí ve věku od 9 do 13 let v přibližně 1 400 školách. Jen ve fiskálním roce 2022/23 prošlo výukou v této oblasti více než 32 000 dětí.
zvětšenízvětšení
A photo shows the team from the EOS finlit foundation: Jana Titov, Sebastian Richter, Marie Langeloh and Leonie Schoch (from left to right).
From left to right: Jana Titov, Sebastian Richter, Marie Langeloh and Leonie Schoch

Nadace finlit předává finanční znalosti po celé Evropě

Nyní rozjíždí nadace finlit své programy také v dalších zemích EOS. Po počáteční pilotní výuce, které se zúčastnilo přibližně 140 žáků ve čtyřech třídách, a velmi pozitivních ohlasech byla ManoMoneta letos spuštěna ve Slovinsku. V České republice se program rozšiřuje také na školy pro děti se speciálními potřebami. A ve Španělsku a na Slovensku se žáci škol budou od podzimu 2023 učit více o správném nakládání s penězi. 

Od července 2022 má finlit další podporu poradního výboru se zástupci z oblasti podnikání, vědy a sociálních věcí, kteří poskytují odborné rady a podporu při řešení složitých otázek:

  • Patrick Dewayne, novinář a finanční expert
  • Lena Lüttjens-Schilling, generální ředitelka společnosti Nordlicht Management Consultants
  • Tobias Wollermann, viceprezident pro firemní odpovědnost ve společnosti Otto Group
  • Professor Carmela Aprea, ředitelka Institutu pro finanční vzdělávání (MIFE) na Univerzitě v Mannheimu
  • Karel Smerak, ředitel NPL, EOS
  • Stephanie Schacke, učitelka a ředitelka střední školy

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
Sebastian Richter, Managing Director of the finlit foundation gGmbH video_zoom_boxvideo_zoom_box
What is the most important impact of finlit?
potratitpotratit
What is the most important impact of finlit?

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
Jana Titov, Managing Director of the finlit foundation gGmbH video_zoom_boxvideo_zoom_box
What are your plans for the future?
potratitpotratit
What are your plans for the future?

Program „OhMoney" rozšiřuje cílovou skupinu o teenagery

Společnost finlit ve spolupráci s Hanseatic Bank spustila ve finančním roce 2022/23 program „OhMoney". Z hlediska věkové skupiny navazuje tam, kde "ManoManeta" končí, a zaměřuje se na studenty ve věku 13 až 17 let. Jádrem iniciativy jsou interaktivní videa, která slouží k předávání znalostí. Témata jsou pak zakomponována do výuky v rozsáhlých výukových modulech, které připravují mladé lidi na jejich nadcházející finanční nezávislost. Obsah zahrnuje například pohled na jejich první možnosti výdělku nebo první dovolenou bez rodičů, včetně otázek, jako je rozpočet, smlouvy a pojištění. V praktických cvičeních mohou studenti uplatnit získané poznatky v praxi, např. při plánování třídního výletu. „OhMoney" již zkušebně proběhl v několika třídách.

Kromě toho společnosti Skupiny EOS podporují řadu programů finanční gramotnosti ve svých zemích. Například od roku 2019 podporuje EOS ve Slovinsku tzv. „Finanční školu", která učí teenagery, mileniály a dospělé o financích. V Rumunsku vysvětlují pracovníci společnosti EOS základní principy finančního světa dětem z města Rădăuți. A společnost EOS v Chorvatsku sponzoruje tamní „1. ročník konference o finanční gramotnosti" například tím, že poskytuje webové stránky na téma finančního vzdělávání a osvobození se od dluhů.
Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Photo credits: EOS