• Jako ústřední inkasní systém zlepšuje Kollecto+ efektivitu skupiny EOS.
  • Design platformy umožňuje společnostem, aby sdílely své znalosti a zkušenosti.
  • Týmy odborníků zajišťují rychlou implementaci a setrvalé zlepšování.
Jednou za měsíc se zaměstnanci z různých společností EOS setkávají v call centru. V některých ohledech se rovněž jedná o setkání dvou světů, protože komunitní hovor Kollecto+ spojuje pracovníky IT a Operations. Dvě různé oblasti spojené jediným cílem: Jak můžeme standardizovat procesy inkasa tak, aby byly efektivnější – a to na mezinárodní úrovni?

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
Cristian Musat, Managing Director EOS Technology Solutions video_zoom_boxvideo_zoom_box
Interview Cristian Musat
potratitpotratit
Interview Cristian Musat

Platforma pro inkaso pohledávek pro celou skupinu EOS má globální přínosy

Inkasní systémy jsou základním kamenem inkasních společností. Poskytují provozním zaměstnancům veškerá důležitá data o nesplacených pohledávkách – částky plateb, pokusy o kontakty či výpočty splátkových kalendářů. Dokud nebyla rumunská EOS pověřena vývojem programu Kollecto+, který standardizuje procesy, měla původně měla každá společnost EOS svůj vlastní systém.

Původní desetičlenný tým se nyní rozrostl na 76 specialistů. Vyvinutý systém představuje dokonalý příklad přeshraniční spolupráce, protože systém Kollecto+ byl vyvinut jako webová platforma, kterou na základě svých zkušeností mohou rozvíjet všechny připojené společnosti. „To nám umožňuje standardizovat procesy, zužitkovat synergie a zefektivnit inkasní proces,“ uvádí Cristian Musat, výkonný ředitel EOS Technology Solutions, který je od samotného počátku „mozkem“ projektu.

Benefiting from the experiences of other countries

Výhody ze zkušeností jiných zemí

Co to konkrétně znamená, se projevilo například během přechodu nového datového centra společnosti do cloudu, vysvětluje Reinaldo González Pedreira, ředitel strategických projektů španělské EOS, kde má být systém Kollecto+ implementován do konce roku 2023: „Chorvatská EOS již přechod úspěšně dokončila. Ve Španělsku nyní těžíme z chorvatských zkušeností a totéž čeká další společnosti ze skupiny EOS, které se stanou součástí systému.“

„80 až 90 procent úkolů a problémů, se kterými se jednotlivé společnosti musejí vypořádat, je obdobných,“ dodává Mirjana Ćevriz. Mirjana pracuje jako analytička v srbské EOS a je členkou týmu K+ Experts, který zná Kollecto+ do nejmenšího detailu a disponuje odborností v rozmanitých oblastech EOS, jako jsou potřeby uživatelů, rozvoj či data a analýza. Díky těmto dovednostem může tým pomáhat kolegům z EOS na celém světě s používáním a dalším rozvojem Kollecto+. Mirjana své zkušenosti shrnuje takto: „Namísto plýtvání časem a energií v jednotlivých společnostech si navzájem pomáháme. Znamená to, že není nutné, aby každá společnost začínala s každým novým procesem od nuly.“
Na fotografii je Reinaldo González Pedreira, ředitel strategických projektů španělské EOS.
Na fotografii je Mirjana Ćevriz, analytička v srbské EOS a členka týmu K+ Experts.<br/>

Namísto plýtvání časem a energií v jednotlivých společnostech si navzájem pomáháme. Znamená to, že není nutné, aby každá společnost začínala s každým novým procesem od nuly.

Mirjana Ćevriz
Analytička v srbské EOS a členka týmu K+ Experts.

Zohlednění specifik

Navzdory všem společným rysům umožňuje modulární pojetí, aby byly zohledněny různé individuální rozdíly mezi společnostmi. Ty spočívají v různých potřebách s ohledem na zákazníky a trhy, různých zákonných ustanoveních a postupech práce s nesplácejícími zákazníky, které jsou pro každou zemi definovány na míru.

Systém rovněž poskytuje základ pro digitalizaci procesů, uvádí Cristian: „V systému Kollecto+ se mnoho rozhodnutí provádí automaticky na základě pravidel zabudovaných v systému. Nástroje, které systém poskytuje, umožňují zákazníkům a spotřebitelům využívat plně digitální prožitek, který se neustále snažíme zlepšovat.”
Od roku 2023 byl systém Kollecto+ plně implementován v sedmi z 24 zemí EOS. Ve Španělsku bude jeho zavedení dokončeno v roce 2023. V příštích dvou letech budou následovat Slovensko, Řecko, Polsko, Belgie a Německo. Tým expertů koordinovaný IT oddělením rumunské EOS systém průběžně vylepšuje. „Vedle všech měřitelných úspěchů mám obzvláštní radost z přístupu, který jsme vytvořili v celé skupině EOS,“ uvádí Cristian. „Už se nezaměřujeme jen na vlastní píseček, nýbrž spolupracujeme na mezinárodní úrovni. Systém Kollecto+ tedy prokázal, že technologie je nejen schopna určovat procesy, ale také podporovat firemní kulturu.“

Efektivní inkaso v celosvětovém měřítku

Chcete řízení svých pohledávek svěřit společnosti, která dokáže zaručit stejné standardy a efektivitu na celém světě?

Rádi vám to zprostředkujeme.
Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Spojte se s námi

Na portrétu je Cristian Musat, výkonný ředitel EOS International BVG a mozek projektu Kollecto+.

Cristian Musat
Managing Director EOS Technology Solutions

Telefon: +491628885714

c.musat@eos-group-int.com

Photo credits: EOS