• Skupina EOS zvýšila v účetním roce 2022/23 hospodářský výsledek i objem investic.
  • Tento úspěch se opírá o mezinárodní spolupráci, digitalizaci a diverzitu.
  • Na důležitosti nabývají společenská témata a udržitelnost.
Pozitivní vývoj hospodářského výsledku a objemu investic. Co umožnilo tento úspěch? Jak vypadá situace v jednotlivých regionech, ve kterých skupina EOS působí? O které cíle bude usilovat příště?

O tom všem v rozhovoru hovoří předseda představenstva Marwin Ramcke, jednatelé Justus Hecking-Veltmann, který odpovídá za finance, Dr. Andreas Witzig, který řídí západoevropský region, Carsten Tidow, pod nějž spadá střední a východní Evropa, a konečně Andreas Kropp, ředitel pro Německo.

Skupina EOS uzavřela účetní rok 2022/23 ziskem na bázi EBITDA ve výši 446 mil. eur, zatímco objem investic dosáhl 1,2 mld. eur. To je výrazný růst oproti předchozímu roku. Dalo se to očekávat?

Marwin Ramcke:
Vzhledem k napjaté mezinárodní politické a makroekonomické situaci se to očekávat nedalo. Od počátku roku 2022 žijeme ve stínu války, energetické krize a inflace. Bylo složité předpovídat, jak se věci vyvinou. Já sám jsem se navíc pozice generálního ředitele ujal teprve začátkem roku 2022. To, že v těchto neklidných časech docílíme koncem tohoto účetního roku takového výsledku, bylo tehdy nemyslitelné. Naplňuje mne to vědomím, že jsem ve skupině EOS obklopen lidmi, kteří jsou připraveni přijímat výzvy a činit tak s hrdostí a vášní.

Které faktory přispěly k pozitivnímu výsledku?

Marwin Ramcke:
Na prvním místě naši zaměstnanci, kterým chci za jejich práci a snahu výslovně poděkovat. Bez nich by to nebylo možné.

Díky jejich nasazení jsme výrazně přidali v nákupu balíků pohledávek, a to i na trzích, kde jsme se v minulosti potýkali s obtížemi. Navíc se nám otevřely nové investiční možnosti. Příkladem je spolupráce s IFC, dceřinou společností Světové banky, v jejímž rámci společně nakupujeme zajištěné pohledávky ve východní Evropě.

Justus Hecking-Veltman:
Je třeba doplnit, že naše portfolio nesplácených pohledávek je velice široké: zahrnuje zajištěné i nezajištěné pohledávky a rovněž nemovitosti, a to ve více než 20 zemích. To nám jako skupině poskytuje obrovskou stabilitu, jelikož nejsme závislí na jednotlivých trzích. Naše dlouholetá odbornost coby subjektu kupujícího úvěrová portfolia, ale také naše trpělivost na některých trzích se letos vyplatily. Proto jsme mohli investovat neobvykle vysokou částku 1,2 mld. eur. I zde je třeba říci, že naše mezinárodní týmy odvedly opět skvělou práci.
Portrét jednatele Carstena Tidowa, který řídí středo- a východoevropský region

Mezinárodní spolupráce není v EOS jen módním slovem, nýbrž každodenní realitou.

Carsten Tidow
Jednatel skupiny EOS odpovídající za střední a východní Evropu

Jak se vyvíjely obchodní aktivity v jednotlivých zemích?

Carsten Tidow:
Ve střední a východní Evropě jsme v uplynulém obchodním roce docílili nejlepšího výsledku v historii společnosti. S objemem investic takřka 400 mil. eur jsme navíc navázali na vysokou hodnotu z předchozího roku. Příkladem je třeba Bosna, kde jsme výrazně rozvinuli oblast zajištěných pohledávek. K mým osobním favoritům patří řecký trh, na kterém jsme se dlouho potýkali s problémy. Díky skvělému týmovému výkonu jsme tam získali velký balík nezajištěných úvěrů v selhání. Vyzdvihnout chci také spolupráci s IFC, dceřinou společností Světové banky, v rámci které posilujeme naše aktivity na trhu nesplácených pohledávek z pozice udržitelného investora. Při výběru a zpracování těchto úvěrů se zohledňují zejména ekologické a sociální aspekty a kvalita řízení společností. Obojí je skvělý příklad toho, že mezinárodní spolupráce není pro EOS pouze módním slovem, nýbrž každodenní realitou.

Jak to vypadá v západní Evropě?

Andreas Witzig:
Taktéž pozitivně. S investicemi ve výši přes miliardu eur jsme i zde dosáhli vysoké hodnoty. Zmínku si zaslouží zejména Francie a Španělsko. Ale také Portugalsko. Tamní společnost jsme založili teprve v roce 2022 a nyní tam již pracuje 20 kolegů, kterým se podařilo uzavřít první transakce na trhu s nesplácenými úvěry. To byl vskutku bleskový start. Vysoký podíl na tom měla i implementace našeho interního inkasního systému Kollecto+, který se již používá v několika zemích a vytváří důležité synergie. Nyní připravujeme jeho nasazení v Belgii a Německu.

Jaká je situace v Německu?

Andreas Kropp:
Německý trh s pohledávkami je ze všech trhů, na kterých EOS působí, etablovaný nejlépe. Proto je také velice náročný. Je na něm spousta konkurentů, kteří tlačí ceny portfolií vysoko. To je důvod k soustavné optimalizaci našich procesů a nákladů. Díky tomu můžeme působit efektivněji a držet na trhu krok s ostatními. I v tomto ohledu je připojení na Kollecto+ důležitým krokem. V Německu bude tento proces uzavřen v příštích dvou až třech letech.

Která další témata určovala v uplynulém roce dění v EOS?

Marwin Ramcke:
Zcela jistě k nim patří naše mezinárodnost. EOS čítá přes 6 000 zaměstnanců ve 24 zemích. Každý z nich do své práce vnáší své zkušenosti, schopnosti a kulturní vlivy. Pokud se tito lidé spojí v jediném týmu, jejich tvůrčí potenciál nemá hranic. Tímto způsobem rozvíjíme nápady, které mají skutečný dopad – a které nám pomohly dosáhnout dobrého výsledku.

Společně s hospodářskými výsledky zveřejňuje EOS vůbec poprvé kombinovanou výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti dle standardů Global Reporting Initiative (GRI). Znamená to, že téma společenské odpovědnosti nabírá na významu?

Marwin Ramcke:
Vždy jsme tvrdili, že inkaso pro nás znamená přebírat odpovědnost. Společenská odpovědnost je tedy již dlouho významným tématem a dále nabývá na důležitosti. Rádi bychom ukázali, že to nejsou jen slova, protože se chceme zlepšovat každý den. Standardy GRI nám pomáhají s transparentními výkazy a ukazují, do jaké míry jsou naše obchodní aktivity udržitelné a jaké jsou naše kroky v oblasti společenské odpovědnosti.

Můžete uvést příklad z posledního účetního roku?

Andreas Kropp:
Významnou roli hraje férový přístup k dlužníkům v prodlení. Chceme jim pomoci, aby se co nejrychleji zbavili dluhů. Za tímto účelem sázíme například na snadno srozumitelný jazyk ve smyslu bezbariérové komunikace, a rovněž nabízíme služby, které umožňují, aby spláceli kdykoli a anonymně. Na německém servisním portálu mohou dlužníci navíc sami určit výši své splátky.

Dalším polem naší odpovědnosti je rozvoj EOS coby zaměstnavatele. Naši zaměstnanci v Německu tak například mohou lépe sladit práci a volný čas díky hybridním modelům pracovní doby.

Andreas Witzig:
K roli zaměstnavatele patří také vytváření dlouhodobých vazeb zaměstnanců ke společnost. Staráme se o to, aby zaměstnanci rostli osobně i profesně. Za tímto účelem nabízíme rozmanité iniciativy, například učební platformu pro všechny zaměstnance s názvem Masterplan nebo program řízení talentů NXT, který v loňském roce umožnil 92 talentům ze 17 zemí individuální možnosti dalšího rozvoje. Taktéž naši zaměstnanci uvedli do praxe nejrůznější udržitelné projekty, které prospívají EOS, životnímu prostředí i společnosti jako celku – od firemní zahrádky až po finanční vzdělávání pro děti.
Portrét Marwina Ramckeho, předsedy představenstva EOS

Naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším motorem inovací a zásadním faktorem našeho úspěchu.

Marwin Ramcke
CEO skupiny EOS

Jak vypadá prognóza pro nadcházející účetní rok?

Justus Hecking-Veltman:
Naším cílem je pokračovat v nákupu dluhových portfolií a vracet peníze zpět do ekonomiky. Co se týče setrvalé politické a makroekonomické nejistoty, zůstáváme věrní zásadě, která se osvědčila: trpělivost a odpovědné hospodaření.

Carsten Tidow:
Po úspěšném roce nebudeme odpočívat, nýbrž budeme hledět dále do budoucnosti. Důležité je, abychom vytvořili podmínky pro mentalitu přející růstu: Chceme zaměstnance podnítit k tomu, aby byli otevření vůči novinkám a aby častěji vykračovali z komfortní zóny. Fantastickým příkladem je soutěž inovací, ze které loni vzešlo mnoho zajímavých nápadů. Budeme taktéž prohlubovat mezinárodní spolupráci a výměnu osvědčených postupů.

Marwin Ramcke:
Nezbývá než se připojit ke Carstenovi a znovu zopakovat, že naši zaměstnanci jsou naším nejdůležitějším motorem inovací a zásadním faktorem našeho úspěchu. Makroekonomické prostředí zůstane napjaté i v účetním roce 2023/24 a přinese nové výzvy. Naším cílem pro účetní rok 2023/24 je udržet si či rozvinout pozici v přední trojce na relevantních trzích. Pokud budeme pokračovat v dosavadním tempu, věřím, že toho i dosáhneme.

Chcete vědět více? Ozvěte se nám!

Lara Flemming, Senior Vice President Corporate Communications & Marketing at EOS

EOS Holding GmbH
Corporate Communications & Marketing

Lara Flemming
Senior Vice President Corporate Communications & Marketing

Steindamm 71
20099 Hamburg
Germany

l.flemming@eos-solutions.com

Spojte se s námi

Carina Bonde, Corporate Communications & Marketing

Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing

Telefon: + 49 173 2979331

c.bonde@eos-solutions.com

Spojte se s námi

Photo credits: EOS