Od analytiky po zabezpečení: to nejlepší z technologií skupiny EOS.

EOS rok co rok investuje do nových technologických trendů. Čtyři příklady ukazují, jaký prospěch z těchto technologií v dnešní době mají zákazníci i spotřebitelé.

ČasČas
  • Strojové učení a datové modely pro efektivnější zpracování otevřených pohledávek.
  • Chatboti zvyšují kvalitu služeb a umožňují spotřebitelům anonymní komunikaci.
  • Nástroje pro monitorování zabezpečení chrání citlivé údaje zákazníků a spotřebitelů.

Zhruba 600 zaměstnanců pracuje v celé skupině EOS na tom, aby se technologický pokrok v plném rozsahu promítl ve správě pohledávek. Technologie zde mají řadu využití: můžeme díky nim dělat prognózy, informovat a chránit. Cíl je vždy stejný: zlepšit finanční situaci všech zákazníků a spotřebitelů. Následující příklady ukazují, jak přesně to funguje.

Analytické středisko: datová platforma pro všechny.

Technology highlights of the EOS Group: EOS is developing its own data platform.
Obchodní aktivity EOS stojí a padají s daty. Využívané datové modely a řada dalších novinek z oblasti umělé inteligence jsou dílem našeho Analytického střediska (CoA). Jeho 14 zaměstnanců pracuje na rozvoji analytických možností celé skupiny EOS. Za tímto účelem vytvořili cloudovou platformu, k níž v budoucnu bude mít přístup každá ze společností skupiny, aby mohla trénovat své modely strojového učení a předpovídat vývoj procesu vymáhání pohledávek.
Platforma projde podobné příkazy z minulosti a na jejich základě určí, který krok povede k nejvyšší pravděpodobnosti úhrady. Pro jednoho zákazníka provedla EOS ve Francii roku 2021 téměř půl milionu modelových dotazů, aby u spotřebitelů dosáhla optimální ochoty platit.

Vedle prognostických modelů pracuje centrum na centrálním reportingu všech aktivit v oblasti nákupu zajištěných pohledávek. Zde se shromažďují a vyhodnocují veškerá data o provedených nákupech. Cílem je využívat skupinovou spolupráci a dále optimalizovat procesy tak, abychom mohli klientům nabídnout férové ceny. Dosud se k systému připojily čtyři země EOS.

Nízký objem pohledávek díky strojovému učení.

Technology highlights of the EOS Group: how AI helps with receivables management.
Který krok v procesu vymáhání pohledávek má největší naději na úspěch? Odpověď na tuto otázku má německý inkasní systém FX. Na základě historických dat provádí umělá inteligence (AI) každý měsíc miliony analytických rozhodnutí a automaticky připravuje pro každého jednotlivého spotřebitele řešení na míru. Předmětem řešení jsou kupříkladu způsob a okamžik navázání kontaktu, objasnění časového hlediska a jakým tónem se spotřebitelem jednat.
Cílená komunikace zvyšuje pravděpodobnost zaplacení. Zároveň se tak vyhneme nákladným opatřením, která nemají valný ekonomický smysl a řešení je ku prospěchu všech zúčastněných.

Každým dnem se zvyšuje počet datových paketů, které se do FX vkládají. Díky tomu roste datová základna a s ní i přesnost prognóz. Takto se v EOS den ode dne zvyšuje přesnost a efektivita zpracování případů, což vede k férovým cenám.

Chatboti zlepšují služby.

Technology highlights of the EOS Group: Chatbots support communication with consumers.
Věděli jste, že chatboty využívají již dvě třetiny firem v Evropě? K tomuto číslu dospěla studie EOS o chatbotech z roku 2021. Také EOS již několik let využívá výhody této moderní technologie. Spotřebitelé tak nemusejí telefonovat, když mají otázky ke svým neuhrazeným závazkům.
Řadu záležitostí totiž mohou pohodlně vyřešit i prostřednictvím chatbotů. To zvyšuje nejen kvalitu služeb a anonymitu pro spotřebitele, ale navíc to pracovníkům EOS dává prostor k tomu, aby se věnovali daleko složitějším úkolům. Momentálně se digitální pomocníci využívají ve Francii, Belgii a Chorvatsku. Další země budou následovat.

Studie EOS o chatbotech z roku 2021: Jak firmy využívají chatboty?

Jaké šance a výzvy přináší využívání chatbotů při komunikaci? Na zkušenosti s těmito digitálními pomocníky jsme se zeptali 2 800 firem ze 14 evropských zemí. Veškeré výsledky najdete ve studii EOS o chatbotech z roku 2021.

K výsledkům

Moderní monitorovací nástroje vytuší bezpečnostní mezery.

Technology highlights of the EOS Group: Security tools protect sensitive data.
Při správě pohledávek je nakládání s citlivými údaji denním chlebem. Jejich ochrana má nejvyšší prioritu, ale s postupující digitalizací představuje stále větší výzvu. Aby EOS sebe i své zákazníky ochránil před kybernetickými útoky, zaměstnává více než 25 bezpečnostních expertů. Těm od roku 2022 pomáhají hned dva dodavatelsky nezávislé nástroje pro monitorování zabezpečení, protože „čtyři oči vidí více než dvě".
Na rozdíl od klasických penetračních testů oba tyto dodavatelsky nezávislé nástroje nepřetržitě monitorují infrastrukturu IT celé skupiny a hledají možné bezpečnostní mezery. Důkladně totiž analyzují digitální stopu EOS vně společnosti a věnují pozornost také dění v cloudech. Takto lze včas vytipovat možná slabá místa, než si jich všimnou možní útočníci. Tyto nástroje neustále aktualizují svou databázi o nově zjištěné slabiny, aby je bylo možné najít.

Dosud tyto nástroje vylepšily ochranu na více než 200 místech. Data zákazníků a spotřebitelů jsou tak v EOS zabezpečená proti přístupu neoprávněných osob. V obzvlášť kritických oblastech, jakou je například zákaznický portál EOS, se doplňkově provádějí speciální penetrační testy, aby se dosáhlo co nejlepšího zabezpečení informací.

Více informací: Dejte nám vědět!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com