Nový CEO Marwin Ramcke: „Budeme určovat standardy finančního odvětví.“

Od února 2022 vede Marwin Ramcke skupinu EOS jako nový CEO. V rozhovoru prozrazuje své plány do budoucnosti a vysvětluje, které výzvy nyní stojí před manažery.

ČasČas
  • Nový generální ředitel silně zdůrazňuje mezinárodní prvek.
  • Skupina EOS: Pokračující přechod od národního poskytovatele inkasních služeb k technologicky orientovanému mezinárodnímu finančnímu investorovi
  • Společenská odpovědnost a rozmanitost jsou motory skupiny EOS.

Ahoj, Marwine. Blahopřeji ke tvé nové pozici. Co jsi ve funkci nového CEO skupiny EOS udělal jako první a jak se cítíš?

MARWIN RAMCKE: Děkuji! Nejdříve jsem obvolal všechny své přímé podřízené, abych jim oznámil, že se velice těším na spolupráci s nimi. Očekává mne tým složených z odborníků každým coulem a já už se nemohu dočkat, až se pustíme do práce. Do budoucna už mám spoustu nápadů. Zároveň pociťuji respekt před svou odpovědnou rolí. 
Jsem přesvědčen, že v budoucnu nebudeme udávat tón jen v inkasní branži, ale také v celé finanční oblasti.
Marwin Ramcke, CEO skupiny EOS

Kam chceš skupinu EOS dostat v příštích letech?

EOS se z národního poskytovatele inkasních služeb vyvinula ve finančního investora mezinárodního formátu, který dnes v zahraničí generuje velkou část svého zisku. Jsme jednou z předních inkasních společností v Evropě. Na to můžeme být právem pyšní, ale máme ještě velký potenciál. Za svůj největší úkol považuji, aby EOS stanovovala standardy celého finančního odvětví nad rámec inkasního byznysu. 

A jak toho chceš dosáhnout?

Jako skupina musíme ještě více srůstat a intenzivně spolupracovat na mezinárodní úrovni. U IT projektů a nákupu pohledávek to již funguje velice dobře. V jiných oblastech máme ještě co zlepšovat, například v optimalizaci procesů s podporou technologií, což znamená optimální spolupráci lidí a technologií. 
Dobrý manažer se vyznačuje odvahou a otevřeností. Navzdory nejistotě nabízí stabilitu a motivuje lidi, aby šli jedním směrem.
Marwin Ramcke, CEO skupiny EOS

Která je hlavní výzva, kterou musí EOS zvládnout v příštích letech?

To je bezpochyby takzvaná válka o talenty. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou stále vzácnější. To silně pociťujeme už dnes. I proto je tak důležité, abychom jako skupina více srůstali a působili mezinárodně. Nesmíme se rozhlížet pouze na místním trhu práce. Talenty jsou všude na celém světě a my je musíme přesvědčit, aby se v EOS ujali atraktivních úkolů – v Hamburku, Paříži nebo Budapešti. Jsem si jist, že jazyk v tom hraje klíčovou roli. Z tohoto důvodu bude i v naší hamburské centrále častěji znít angličtina. Jen tak se nám podaří přilákat ty nejlepší talenty z celého světa.

Společenská odpovědnost byla v EOS nedávno povýšena na záležitost nejvyššího vedení: Jak v tomto ohledu hodláš pokračovat?

Pokud vím, byl Dr. Michael Otto jedním z prvních podnikatelů, kteří brali společenskou odpovědnost skutečně vážně. Po 20 letech v Otto Group mi tento přístup přešel do krve. Své hodnoty budeme hájit i v mezinárodním měřítku – a to říkám i jménem svých kolegů z představenstva EOS. To platí pro společenskou odpovědnost obecně – a pro rozmanitost zejména. Rozmanitost je v naší skupině důležitým tématem již dlouho. Jedním z primárních cílů je výrazně zvýšit podíl žen ve vedení v příštích letech.

Čím se podle tvého názoru vyznačuje dobrý manažer?

Současné tempo změn je nebývalé. To staví manažery před extrémní výzvy: Jednak musejí být schopni utvářet změnu ve své společnosti, aniž mají stoprocentní jistotu, kudy se vývoj ubírá, jelikož se svět neustále mění. Zároveň mají za úkol podporovat své podřízené. Dobrý manažer se tedy podle mého názoru vyznačuje odvahou a otevřeností a dokáže si poradit s nejistotou. Tím do změn vnáší stabilitu a motivuje lidi, aby táhli za jeden provaz. 

Máš vzor, kterým se řídíš?

Vzor nemám, ale řídím se jednoduchým pravidlem. Každý den se chci naučit něco nového, každý den chci být o něco lepší a chytřejší než předtím. 

Chcete další informace o Marwinu Ramckem a skupině EOS? Dejte nám vědět!

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com

Spojte se s námi

Photo credits: Benno Ochs, Sebastian Vollmert