Mezinárodní inkaso pohledávek v EOS: Celosvětové propojení proti covidové krizi

Pandemie COVID-19 se dotkla rovněž sektoru pohledávek. Zvláště v přeshraničním vymáhání se změny ve vnitrostátních pravidlech a legislativní úpravy dotkly těchto služeb velmi výrazně. Síť partnerů EOS je spolehlivým řešením i v době krize - také díky fungující IT platformě „EOS Global Collection“.

ČasČas
  • Spolehlivý přeshraniční partner pro vymáhání pohledávek je pro firmy s mezinárodní působností neocenitelný zejména v době krize.
  • Partnerská síť EOS řeší dluhy ve více než 180 zemích prostřednictvím IT platformy „EOS Global Collection".
  • Síť zahrnuje přes 80 mezinárodních partnerských společností. Některé z nich popisují situaci v zemích svého působení a hovoří o spolupráci s EOS.

Neexistuje prakticky žádný sektor, který by nebyl pandemií COVID-19 zasažen. Mezinárodní vymáhání pohledávek není výjimkou. Na přeshraniční podnikání společnosti EOS měla dopad také řada změn vnitrostátních právních předpisů, kolísání ekonomik a velký počet opatření promíjejících či odkládajících splatnost. Celosvětově se počet nesplacených dluhů snížil.

Vymáhání pohledávek napříč státy – díky řešení EOS Global Collection.

Máte nezaplacené pohledávky v zahraničí? Naše přeshraniční centrum (Cross-border Center) zajišťuje rychlé a účinné služby mezinárodního inkasa pohledávek pro vaši společnost. 

Více o službě
Skupina EOS je zastoupena ve více než 180 zemích světa - prostřednictvím vlastních poboček či partnerských společností. Všech 83 partnerů zajišťuje ty nejlepší možné služby i v zemích, kde EOS nemá místní zastoupení. Hamburské přeshraniční centrum EOS (EOS Cross-border Center) řídí širokou škálu procesů pomocí své mezinárodní IT platformy „EOS Global Collection“. Přestože se celkový výsledek ve finančním roce 2020/21 mírně snížil, vedlo si přeshraniční centrum velmi dobře. Navzdory všem nesnázím se podařilo vymoci neuhrazené částky od 1 600 dlužníků ve 167 zemích.

 Zahraniční případy se zpracovávají prostřednictvím IT platformy „EOS Global Collection“. Pomocí kódu dané země platforma automaticky předá případ jednomu či více specialistům odpovědným v dané zemi za příslušnou pohledávku a vymáhají dluh lokálně. Platforma umožňuje partnerům a zákazníkům společnosti EOS sledovat průběh případu v reálném čase, od přijetí smlouvy až po ukončení procesu vymáhání.

The figures show how well this works: In the 2020/21 financial year, 61,250 cross-border cases were mediated via the platform – which resulted in 59,391 payments by defaulting payers. The 99% out-of-court settlement rate is also impressive. This makes EOS Global Collection an effective concept for all EOS customers, for EOS itself and for all participating partner companies:

Výsledky ukazují, jak dobře systém funguje: Ve finančním roce 2020/21 bylo prostřednictvím platformy zprostředkováno 61 250 zahraničních případů, což vedlo k 59 391 platbám ze strany neplatičů. Působivá je také výše mimosoudního vyrovnání - 99 %. Platforma EOS Global Collection potvrdila, že je funkčním řešením pro zákazníky EOS, pro samotný EOS i pro všechny zúčastněné partnerské společnosti:
International debt collection: Octavio Jose Aronis, owner of Aronis Advogados in Brazil

Octavio Jose Aronis, partner Aronis Advogados v Brazílii

„Přestože platforma EOS sama o sobě poskytuje rozsáhlou podporu, zapůsobilo na mne, že vysoce kvalifikovaní odborníci EOS jsou vždy ochotni nabídnout přínosné rady a pomoc. Pravidelné aktualizace s přesnými informacemi a možnými alternativami jsou klíčem k našemu vzájemnému úspěchu. Jsme velmi hrdí na to, že můžeme reprezentovat a podporovat tuto přední společnost v našem regionu. “
International debt collection: David Zannoni, Cobroamericas S.A. de C.V. in Mexico

David Zannoni, partner Cobroamericas S.A. de C.V. v Mexiku

"Hospodářská krize zasáhla Mexiko a Latinskou Ameriku zvláště silně." I nyní je mnoho společností stále zavřených a mají omezenou schopnost splácet neuhrazené účty. EOS je právě v těchto krizových dobách naprosto neocenitelný. Více než kdy jindy představuje spojnici mezi společnostmi, zeměmi a kontinenty. Nová virtuální a hybridní éra, která je před námi, ještě více zintenzivní mezinárodní spolupráci a posílí potřebu spolehlivých globálních partnerů. “
International debt collection: George Yiangou, George Yiangou Ltd. in Cyprus

George Yiangou, partner George Yiangou Ltd. na Kypru

„Velmi si vážíme toho, že komunikace a spolupráce s EOS probíhala vždy hladce bez ohledu na lockdown. Komunikace s EOS spočívá v podpůrných telefonátech a platforma je velmi uživatelsky přívětivá. To nám umožňuje efektivně spolupracovat i za obtížných okolností. Cítíme se součástí rodiny EOS. “
International debt collection: Prashant Shukla, ATS Services in India

Prashant Shukla, partner ATS Services v Indii

"Lockdown těžce zasáhl naši inkasní činnost, která se stále teprve vrací do normálu. Komunikace s EOS byla ale vždy vynikající. Probíhala například interaktivní setkání na různá témata a s různými účastníky, což bylo velmi podnětné a poučné. Tým zahraničního inkasa skvěle spolupracuje a poskytuje  bezproblémové služby. EOS je pro nás mimořádně cenným partnerem také díky svým etickým hodnotám společného růstu, férovému přístupu a podnikatelské prozíravosti. “
International debt collection: Meera Nair, AL WADI Holding in the United Arab Emirates

Meera Nair, partner AL WADI Holding ve Spojených arabských emirátech

„V těchto těžkých časech společnost EOS prokázala velkou odolnost a povzbuzovala všechny své partnery ke stejnému přístupu.Prostřednictvím virtuálních platforem s námi v regionech pravidelně sdíleli informace, takže případné změny zákonů a předpisů bylo možné včas zohlednit. Společnost EOS je navíc neuvěřitelně profesionální partner, který využívá různé formáty sdílení znalostí, jež nám pomáhají zlepšovat naše schopnosti, prosazovat naše sdílené cíle a tak zlepšovat efektivitu. Jde o win-win scénář pro všechny zúčatněné strany. “
Podpora a rady poskytované týmem EOS byly pro nás a naše potřeby velmi užitečné. Společnost EOS jako partner poskytuje neomezené vedení a podporu, včetně pomoci při řešení problémů. Velmi si vážíme spolupráce se všemi kolegy po celém světě.
Julianna Needham, Business Development Specialist ve společnosti Antroya Debt Collection & Law Office v Turecku

Kontakt

Sabrina Ebeling, People Lead Corporate Communications & Marketing at EOS

Sabrina Ebeling
Corporate Communications & Marketing

Telefon: +49 40 2850-1480

s.ebeling@eos-solutions.com

Photo credits: EOS