Spotřebitelé nemají digitální důvěru ve firmy.

Jen menší část spotřebitelů z celého světa se domnívá, že firmy s jejich osobními údaji nakládají důvěryhodným způsobem. Svědčí o tom studie EOS „Jakou hodnotu mají data?“. Jaké informace jsou považovány za velmi citlivé a ve kterých zemích jsou lidé obzvlášť skeptičtí?

ČasČas
  • Jen 33 % Evropanů důvěřuje firmám, pokud jde o nakládání s digitálními daty, a v USA je to dokonce jen čtvrtina lidí.
  • Ve spodních patrech žebříčku figurují telekomunikační společnosti, internetové obchody, sociální sítě a komunikační platformy - messengery.
  • Každý čtvrtý až pátý spotřebitel již má nepříjemnou zkušenost spojenou s využíváním osobních údajů na internetu.
Stávající americké volby vyvolaly velký rozruch. Napjatá atmosféra ale panovala i kolem voleb před čtyřmi lety. Vzpomeňme si v této souvislosti na společnost, která rozpoutala nebývalý datový skandál. Společnost Cambridge Analytica, zabývající se analýzou dat, ilegálně vyhodnocovala soukromé informace několika desítek milionů uživatelů Facebooku, a ovlivnila tak politické kampaně – například před brexitem nebo před americkými prezidentskými volbami v roce 2016. Podle švýcarské publikace Magazin byly pro dotčené uživatele Facebooku vypracovávány osobnostní psychologické profily, které byly následně využívány k cílenému oslovování voličů. Jakou měrou se zneužití dat přičinilo o výsledek voleb, se asi nikdy nepodaří přesně zjistit. Skandál však vrhl světlo na děsivou skutečnost, že mnoho lidí vůbec netuší, k čemu sociální sítě využívají jejich data.
Data shromažďujeme jen účelně: Stephan Bovermann, ředitel skupiny EOS pro ochranu osobních údajů.
Neřídíme se heslem ‚sbírat data pro data‘, ale namísto toho vyznáváme minimalistický přístup: data shromažďujeme vždy pro konkrétní účel.
Stephan Bovermann, ředitel ochrany osobních údajů ve skupině EOS

Celosvětová skepse vůči nakládání s digitálními údaji.

Aféra kolem firmy Cambridge Analytica opět ukázala, že důvěrné zacházení s digitálními informacemi je důležitější než kdykoli předtím. Data pomáhají lépe pochopit přání zákazníků a rychleji reagovat na tržní trendy – je však nutné, aby zákazníci mohli firmám, s nimiž osobní informace sdílejí, věřit, že s jejich daty budou nakládat korektně. A přesně tady je kámen úrazu: jen každý třetí Evropan důvěřuje firmám, pokud jde o nakládání s digitálními daty. Američané s 23 % vyjadřují ještě větší skepsi. Naproti tomu 41 % Rusů má důvěru ve firmy, co se týče zacházení se soukromými informacemi. Důvodem skepse je, že každý pátý spotřebitel již má nepříjemnou zkušenost s využíváním svých dat na internetu. To ukazují výsledky studie na téma „Jakou hodnotu mají data?“, kterou v 17 zemích provedl poskytovatel inkasních služeb a investor EOS ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Kantar.
Studie EOS o datech: „Jakou hodnotu mají data?“
Studie také dokládá rozdíly mezi sektory. Největší důvěře se podle ní těší banky – 54 % v Evropě a v Rusku, 56 % v USA. Jiná odvětví se potýkají s výrazně větší nedůvěrou: Telekomunikačním společnostem v Evropě důvěřuje v průměru jen 28 % respondentů, internetovým obchodům 21 % respondentů a sociálním sítím a komunikačním platformám – messengerům jen 14 %. To, že mnoho lidí stále poskytuje společnostem jako Facebook spoustu informací od kontaktních údajů až po nákupní profily a statistiky pohybu, je dáno tím, že spotřebitelé vnímají důležitost různých údajů různě. Finanční údaje jsou považovány za obzvlášť citlivé, zatímco informace o své fyzičce či spotřebě považuje řada uživatelů za hodné menší ochrany.
Studie EOS o datech: „Jakou hodnotu mají data?“

Střídmé nakládání s daty přispívá k digitální důvěře.

Výzkum ukazuje, že banky se těší jistému náskoku, pokud jde o důvěru v nakládání s daty. Stojí přitom před dilematem: jak vylepšit procesy pomocí efektivního využívání dat, ale zároveň zjišťovat jen ta data, která jsou zapotřebí? Na podobnou střídmost ve využívání dat sází také poskytovatel inkasních služeb EOS. „Neřídíme se heslem ‚sbírat data pro data‘ a namísto toho vyznáváme minimalistický přístup: data shromažďujeme vždy pro konkrétní účel,“ vysvětluje Stephan Bovermann, ředitel skupiny EOS pro ochranu osobních údajů. Společně se šesti desítkami spolupracovníků se stará o ochranu osobních údajů a zabezpečení informací ve všech 26 zemích, kde EOS působí.

Příkladem střídmého nakládání s daty, které vyvolává důvěru, jsou servisní portály EOS, na kterých mohou dlužníci vyrovnat své závazky. Zadávají se tam jen ty informace, které jsou nezbytné pro platbu. „Naše internetové portály umožňují jednoduchý, samostatný přístup k otevřeným pohledávkám,“ říká Esther van Oirsouw, ředitelka pro portály a integraci v EOS Technology Solutions: „Po zadání čísla případu lze několika kliky provést platbu. U převážné většiny nabízených platebních metod není vůbec nutné zadávat osobní údaje. Ze zkušeností totiž víme, že čím více samostatnosti a flexibility nabídneme, tím vyšší míry splácení i důvěry docílíme.“
Sázíme na digitální důvěru: Esther van Oirsouw, ředitelka pro portály a integraci v EOS Technology Solutions.
Naše internetové portály umožňují dlužníkům jednoduchý, autonomní přístup k otevřené pohledávce. Po zadání čísla případu lze několika kliky provést platbu.
Esther van Oirsouw, ředitelka pro portály a integraci v EOS Technology Solutions

Potřeba jednat napříč zeměmi v zájmu větší transparentnosti

Pro mnohé společnosti ale zůstává problémem odpovídající reakce na nedůvěru zákazníků. Skepse při nakládání s osobními údaji je totiž velká napříč zeměmi. Mnoho dotazovaných se také obává, že ve vztahu k poskytování informací ani nemají na výběr. Takřka dvě třetiny Evropanů (66 %), 58 % Američanů a dokonce čtyři z pěti dotazovaných ruských spotřebitelů si podle studie stěžují na to, že řadu internetových služeb nemohou využívat, pokud nezadají své údaje. Pokud zprůměrujeme odpovědi z Evropy, USA a Ruska, udává 63 % respondentů, že nedisponují potřebnými informacemi k tomu, aby sdělení údajů zamezili či aby je aspoň omezili. Pro firmy se tady otvírá ohromné pole působnosti: právě zde musejí pracovat na větší transparentnosti, aby se zákazníky při obchodování jednaly jako rovný s rovným.

O reprezentativní studii EOS

„Jakou hodnotu mají data?“ z roku 2020

Studie EOS „Jakou hodnotu mají data?“, která byla ve spolupráci s agenturou pro výzkum trhu Kantar provedena na jaře 2020, je reprezentativní pro obyvatelstvo (používající internet) od 18 let v 17 zkoumaných zemích. Vyhodnocen byl vzorek vždy 1 000 respondentů z Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Chorvatska, Německa, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Španělska, Švýcarska, Spojených států a Velké Británie a vzorek 300 respondentů ze Severní Makedonie. Účastníci odpovídali na otázky o tom, jak sami nakládají se svými údaji a jak je poskytují, o důvěře ve firmy a o připravenosti prodat data za odměnu.

Publikace zdarma „Jaká je hodnota dat?“

Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás.

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Getty Images, Benne Ochs