CEO Klaus Engberding o posledním finančním roce: „Naše strategie funguje.“

KPI z výroční zprávy za rok 2019/20 ukazují, že skupina EOS je velmi výkonná. Ale co stojí za tímto úspěchem? A jaké výzvy je třeba zvládnout v budoucnosti? V tomto rozhovoru nám generální ředitel skupiny EOS Klaus Engberding poodhaluje zákulisí úspěchu.

ČasČas
  • Ve fiskálním roce 2019/20 vykázala společnost EOS nejúspěšnější rok v historii skupiny.
  • Jednoznačné faktory úspěchu: investice do zajištěných a nezajištěných pohledávek, digitalizace a kulturní změny.
  • V posledním finančním roce bylo investováno více než 25 milionů EUR do technologií, což je klíčový faktor úspěchu.
  • Největší výzvou je naše proměna na vnímavou společnost, která je otevřená změnám.

Pane Engberdingu, popište, prosím, poslední hospodářský rok v několika větách. Jaká jsou tři nejdůležitější klíčová slova?

Spolu se svými kolegy se dívám zpět na rok, který byl pro skupinu EOS zdaleka nejúspěšnějším finančním rokem. A to nejen s ohledem na příjmy a výdělky, ale zejména v souvislosti se třemi dalšími aspekty, kterými jsou: digitalizace, technologický pokrok a firemní kultura. Díky tomu jsem velmi hrdý na celý tým EOS!

Co především přispělo k loňskému úspěchu?

Rozhodující byly bezesporu naše schopnosti, nasazení a celkový přístup našich zaměstnanců. Jen tak mohli ve východní Evropě dosáhnout takového senzačního výkonu. A za tyto výsledky, klobouk dolů. Ale také západní Evropa a Německo byly opět velmi úspěšné a nakonec se nám podařilo udržet vysokou úroveň předchozího roku. Naše společnosti působící ve 26 zemích tvoří základ organizace, která dosáhla takových výsledků. Chtěl bych však také poděkovat mnoha lidem, kteří pracují v odděleních v naší centrále, jejichž podpora a odborné znalosti vytvářejí rámec pro hladké obchodní operace. Opět to potvrzuje, že výkon společnosti je vždy týmovým úsilím.
Annual Report 2019/20: total revenue in fiscal 2019/20

Co podle Vás dělá EOS lépe než jiné společnosti?

Nemohu říci, co děláme lépe než jiné společnosti, protože mi chybí odpovídající informace. Vím jen to, co děláme zvlášť dobře. A to je skutečnost, že rozumíme našemu podnikání. To znamená, že jsme velmi spolehlivým a spravedlivým obchodním partnerem našich zákazníků a partnerů. Máme obrovské zkušenosti a jsme také jedním z digitálních průkopníků v našem odvětví. Při podnikání máme dobrý úsudek, což z nás dělá extrémně stabilní společnost. A nejen naši obchodní partneři oceňují tuto kombinaci charakteristik, ale jsme také vnímáni jako velmi atraktivní zaměstnavatel.

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
alarm video_zoom_boxvideo_zoom_box
Annual Report 2019/20
potratitpotratit
Annual Report 2019/20

EOS se zaměřuje zejména na využití technologií. Čeho jste dosáhli v této oblasti?

Strojové učení a umělá inteligence nejsou jen stále omýlaná slůvka v EOS, ale velmi specifické projekty. Jen v posledním finančním roce jsme investovali 25 milionů EUR do technologického rozvoje našich základních systémů. Do budoucna chceme našim zaměstnancům pomoci v jejich práci díky mnohem většímu zapojení datových analýz, aby byli schopni vyhodnotit nejlepší postupy během procesu vymáhání. Za tímto účelem zřizujeme vlastní „Analytické centrum“, kde jsou tyto analýzy prováděny. V Německu a Francii se to již děje a přidaná hodnota byla výrazná. Kromě toho vyvíjíme zcela nové základní systémy pro vymáhání pohledávek. Dohromady tyto projekty představují největší investice do IT v historii EOS.
"Jsme globálně propojený finanční investor poháněný technologií a podnikatelským duchem."
Klaus Engberding

Klíčovou součástí vize EOS je EOS jako finanční investor. Jaký je vývoj v této oblasti?

Naše strategie zatím funguje. Rok 2020 a následující roky budou do značné míry charakterizovány naší činností z pozice finančního investora. Nechceme se stát významným investorem, jako jsou společnosti se soukromým kapitálem nebo velké fondy, ale chceme investovat udržitelně a především do portfolií pohledávek. Abychom mohli tyto investice realizovat, vytváříme takové modely financování, které jsou nezávislé na naší mateřské společnosti, abychom se mohli odpovídajícím způsobem podílet na hlavních trzích, na nichž působíme.

Jaké jsou pro vás osobně největší výzvy v obchodním modelu EOS?

Trhy, na nichž skupina EOS působí, mají v několika příštích letech obrovský potenciál růstu. Abychom mohli tento potenciál využít, potřebujeme nejen již zmíněné finanční zdroje, ale také neustálé zvyšování produktivity, abychom zůstali konkurenceschopní. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je získat nejlepší lidi, a v tomto ohledu je EOS již ve velmi dobré pozici. Dalšími nástroji jsou samozřejmě digitalizace a naše schopnost pohotově reagovat.

Jak pohotový je EOS?

Schopnost pohotově reagovat je obrovská devíza, ale také velká výzva. Technologické změny se odehrávají rychleji a rychleji, takže máme stále méně času reagovat na změny. V posledních dvou letech jsme se jako organizace stali rychlejší a flexibilnější, ale stále je zde mnoho potenciálu, který je třeba využít.


 

Jak čerpáte tento potenciál?

Chtěl bych zmínit dvě věci. Je důležité vyvinout lepší modely organizace, spolupráce a učit se od startupů a spolupracovat s nimi. Agilní metody spolupráce, plochá hierarchie a management, který dodává příležitosti a podněty svým týmům a posíluje postavení zaměstnanců, to všechno jsou hlavní nástroje pro rozvoj zaměstnanců a organizace jako takové a umožňují nám rychle reagovat na vývoj. V této souvislosti jsou startupy velmi důležité. Myšlenky, které rozvíjejí, nám nejen pomáhají v našem digitalizačním úsilí, ale také nás tlačí k přehodnocení našich produktů a především našich procesů. Tyto digitalizační činnosti skupiny EOS jsou přínosem pro zúčastněné strany, tzn. zákazníky a finanční partnery i pro naše zaměstnance, kteří si díky novým flexibilním procesům mohou lépe organizovat svou práci, rodinu a volný čas.
Pandemie coronaviru vedla k určitému neočekávanému vývoji pro fiskální období 2020/21. Jak to ovlivní výsledek skupiny EOS?

Jaký bude mít dopad pandemie coronaviru na následující finanční rok?

Myslím, že sotva existuje společnost, která nebyla krizí nějak ovlivněna. A to samozřejmě platí i pro skupinu EOS. Pandemie se k nám dostává hned po nejsilnějším roce v historii společnosti. Takže jsme v dobré pozici. Přijali jsme potřebná finanční opatření včas, abychom se této situaci přizpůsobili. Skupina EOS si tuto krizi určitě ustojí. A jako každá krize je i tahle novou příležitostí. Kdo by si pomyslel před pandemií coronaviru, že se nám podaří umožnit více než 90% našich zaměstnanců pracovat ve velmi krátké době z domova. Z této krize jsme se toho také hodně naučili. Ten tzv.„nový normální“, tedy čas po krizi, bude kombinací „dobrého starého“ a „dobrého nového“. Dává nám to šanci zlepšit skupinu EOS takovým způsobem, jaký bychom před pandemií nikdy nečekali.

Pokud chcete více informací, neváhejte nás kontaktovat.

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

presse@eos-solutions.com

Spojte se s námi

Photo credits: Jann Klee / EOS