Šest největších mýtů o vymáhání pohledávek

Pokud jde o vymáhání pohledávek, neustále narážíte na mylné představy, počínaje pochybnými obchodními praktikami poškozujícími dobré jméno společnosti až po nadměrné náklady na vymáhání pohledávek pro věřitele. Pojďme vyvrátit alespoň ty nejvytrvalejší z těchto mýtů.

ČasČas

● Inkasní agentura poškodí dobrou pověst mé společnosti.

● Spolupráce s inkasní agenturou se vyplatí, pouze pokud jste velká společnost.

● Inkasní agentura nemůže vymáhat mezinárodní pohledávky.

● Když využiji služby inkasní agentury, už nemám přístup k vlastním případům.

● Vymáhání mých případů skončí obvykle u soudu.

● Zapojení inkasních služeb do procesu vymáhání bude pro mou firmu jako věřitele nákladné.

1. Inkasní agentura poškodí dobrou pověst mé společnosti.

Inkasní společnosti fungují jako prostředníci mezi svými klienty - věřiteli - a jejich neplatícími klienty. Účelem vymáhání pohledávek je dosažení schůdných řešení ve formě splátkových kalendářů. V renomovaných společnostech zabývajících se vymáháním pohledávek zaměstnanci věnují čas vysvětlení souvislostí a poukazují na fakt, že je v zájmu spotřebitele vypořádat své dluhy. Pracují se spotřebitelem (dlužníkem) na řešení, které je životaschopné pro všechny strany, například formou individuálního splátkového kalendáře. To znamená vyvarování se dlouhých a nákladných soudních řízeních a neohrožení obchodních vztahů se zákazníkem.

Renomovanou inkasní agenturu poznáte tak, že je registrována jako společnost pro vymáhání pohledávek u některé z profesních asociací. Vždy však záleží na specifikaci v daných zemích. Například v Německu je to možné zjistit na adrese www.rechtsdienstleistungsregister.de. Registrace je v Německu povinná pro každou společnost, která nabízí služby vymáhání pohledávek. Dalším ukazatelem je, zda je organizace členem odvětvového sdružení. Největší z nich je Spolková asociace německých společností pro vymáhání pohledávek (Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V. - BDIU). Spolková asociace má navíc vůči svým členům přísné požadavky, pokud jde o zákonné jednání a bezúhonnost. BDIU má nezávislou rozhodčí radu pro řešení sporů, na kterou se mohou spotřebitelé obrátit. Seznam členů v Německu naleznete na www.inkasso.de. EOS je zapojena do BDIU a Federace evropských národních inkasních asociací (FENCA), kde je vyžadováno přísné dodržování odvětvových standardů.

Kromě toho je respektování a ochrana reputace všech zúčastněných stran pevně zakotvena v základních hodnotách EOS - jak pro svěřené služby, tak pro odkup pohledávek. EOS spoléhá jak na technologické nástroje, tak na zaměstnance, kteří mají dovednosti posoudit individuální situaci neplatících klientů a přijmout vhodné řešení, které bude výhodné pro všechny zúčastněné strany. Na základě analýzy dat naši inkasní pracovníci dělají vše, co je v jejich silách, aby záležitost vyřešili mimosoudně a ve spolupráci s dotčenými stranami. Zaměstnanci jsou za tímto účelem průběžně školeni.

2. Spolupráce s inkasní agenturou se vyplatí, pouze pokud jste velká společnost.

Toto je rozšířená mylná představa, protože neuhrazené faktury jsou i pro střední podniky hrozbou, a tudíž jsou závislí na platební morálce svých klientů. Pokud platby chybí, rychle to ovlivní jejich vlastní solventnost. Navíc péče o vlastní pohledávky zabere mnoho času, zejména v menších společnostech - zdroje, které mohou být lépe využity jinde. Profesionální partner pro vymáhání pohledávek zajišťuje, že si zachováte svou finanční schopnost jednat a můžete se plně soustředit na vaši hlavní podnikatelskou činnost.
Why EOS is not a startup – but is still agile: A group of people at a meeting.
To také není pravda. Mezinárodní inkaso samozřejmě vyžaduje odborné znalosti a ne každá inkasní agentura může tuto službu poskytovat. Každá země má své vlastní kulturní jazyková a právní specifika, která musí být při inkasní činnosti splněna. Inkaso pohledávek v zahraničí je složité - ale ne pro profesionální inkasní agenturu s mezinárodní působností. EOS má své společnosti v 26-ti zemích světa. Naše mezinárodní síť dceřiných společností a partnerských společností zahrnuje 180 zemí s místním know-how. Více informací o síti EOS Global Collection Network najdete zde.

4. Když využiji služby inkasní agentury, už nemám přístup k vlastním případům.

Zapojení poskytovatele inkasních služeb do zpracování vašich případů jako správce vám ušetří spoustu práce. To však neznamená, že se vzdáte kontroly nad správou svých pohledávek. Naopak: inkasní agentury fungují jako neutrální zprostředkovatelé, kteří provádějí přesně dané služby, kterými jste je pověřili. Klienti EOS si ve svých případech ponechávají plnou rozhodovací pravomoc. To vyžaduje transparentnost a přehled činností. Kolik z mých nesplacených pohledávek již bylo vymoženo? Jaký je stav zpracování zbývajících případů? Například v Německu EOS pracuje s uživatelsky orientovaným zákaznickým portálem EOS Space - jako zákazník EOS DID můžete nepřetržitě vidět aktuální stav svých neuhrazených faktur.

5. Vymáhání mých případů skončí obvykle u soudu.

Názor, že většina případů vymáhání pohledávek končí u soudu, je mylnou představou, kterou lze snadno rozptýlit. Podle BDIU bylo v roce 2016 u soudu předloženo pouze deset procent případů v Německu. V EOS u 98% všech uhrazených případů mezinárodního vymáhání došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Tato čísla jsou v rozporu s předsudky a EOS nadále pracuje na jejich dalším zvyšování. Protože pokud najdeme smírné řešení s neplatícími klienty, nesnažíme se o soudní řízení, ale chceme chránit vaše vztahy s klienty.
Vymáhání pohledávek samozřejmě stojí peníze a není možné stanovit paušální cenu, protože dohodnuté modely nákladů jsou přizpůsobeny individuálně potřebám klientů. Jeho přínos by však neměl být podceňován. Zapojením služeb profesionální inkasní agentury investujete do zabezpečení existence vaší firmy. Bez ohledu na toto odvětví vždy existuje riziko, že neplatící klienti nebudou schopni dostát svým závazkům. Vývoj v důsledku pandemie Covid-19 zdůraznil rozměry, které může mít, a že důvodů je mnoho a různých. Silný partner pro vymáhání pohledávek však umožňuje zvýšení bezpečnosti plánování i v případě krize. Místo hromadění pohledávek se chybějící prostředky rychle vrátí na váš účet s dobrou mírou úspěšnosti. To nejen uvolní důležitou likviditu pro růst vaší firmy, ale také umožní vám a vašim zaměstnancům vložit veškerou energii do hlavního předmětu vašeho podnikání.

EOS Group

EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Obchodní oddělení

Telefon: + 420 241 081 799

obchod@eos-ksi.cz Visit website

Spojte se s námi