Platební morálka: ještě nikdy nebyla v Evropě tak dobrá. Ale jak dlouho?

Čtyři z pěti klientů v Evropě platí své faktury včas. Tento trend platební morálky se drží už pět let. Stále více podniků ale nutí slábnoucí konjunktura ke kritickému pohledu do budoucnosti.

  • 81 procent Evropanů platí v současnosti své účty včas.
  • Konjunktura slábne. index ekonomické důvěry IFO je od roku 2014 nejnižší.
  • Pesimistické vyhlídky do budoucnosti: Hospodářský vývoj má negativní vliv na platební morálku.

Evropské podniky se mohou radovat z hladkého průběhu obchodování, protože platební morálka klientů je na tak vysoké úrovni jako nikdy dříve. Čtyři z pěti Evropanů (81 procent) platí účty včas. Takový je jeden z výsledků reprezentativní studie „European Payment Practices“ 2019, kterou realizovala společnost Kantar z pověření poskytovatele finančních služeb EOS v 17 zemích už podvanácté.

Němci jsou v placení nejpřesnější.

Tím pokračuje trend, který trvá již od roku 2014. Teprve v předchozím roce se podíl plátců popáté v řadě zvýšil na vedoucí hodnotu na 79 procent. U soukromých osob činí 84 procent, a je tak vyšší než u firemních zákazníků (79 procent). Zdaleka nejvyšší podíl včas uhrazených faktur je s 89 procenty v Rusku. Těmi nejlepšími klienty v západní Evropě jsou tento rok Němci, kteří hradí své účty z 86 procent včas. Za nimi následuje s 85 procenty Dánsko, které minulý rok obsadilo v západní Evropě první místo. Celkový průměrný podíl ve východoevropských zemích je 80 procent, takže se pohybuje mírně pod západoevropskými hodnotami (83 procent).

Jedním z rozhodujících důvodů pozitivního trendu je stabilní ekonomická situace. V roce 2018 zaznamenala podle jedné analýzy Společnosti pro výzkum konzumu (Gesellschaft für Konsumforschung, GfK) průměrná kupní síla v Evropě nárůst o 2,5 procenta. Dalším důvodem, jak se zdá, byly stanovené lhůty splatnosti. Pokud se ohlédneme za vývojem minulých let, vidíme, že čím kratší je lhůta splatnosti, tím vyšší je podíl včasně uhrazených faktur. Podniky v Německu a Dánsku tak stanovují poměrné krátké lhůty splatnosti v rozsahu 23 nebo 24 dní, přičemž celkový evropský průměr je okolo 33 dní.

Špatná platební morálka: podle studie společnosti EOS očekávají německé podniky zhoršení platební morálky.

Prognóza: Ekonomická důvěra klesne na nejnižší úroveň za poslední léta.

Je otázka, zda tento trend potrvá. Prognóza Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) říká, že německý hrubý domácí produkt poroste v roce 2019 pouze o 0,7 procenta – to je polovina ve srovnání s rokem 2018.

A to není všechno. Konjunktura dále zeslábne, index ekonomické důvěry IFO (německý ukazatel) dosáhne v tomto roce nejnižší úrovně od roku 2014. Odborníci počítají s tím, že výkonnost ekonomiky dále poklesne. Růst slábne i ve zbytku eurozóny a v Číně.

„A skutečné krize teprve přijdou,“ říká Klaus Engberding, předseda představenstva skupiny EOS. „Témata, jako je Brexit nebo obchodní válka mezi USA a Čínou, se ve zprávách objevují tak často, že vnímání vážnosti situace už pomalu polevuje. Následky jsou ale velmi reálné a tvrdě se dotknou i podniků.“

Následky špatné platební morálky nelze podceňovat. Znamenají pro podniky ztráty zisku a potíže s likviditou.
Klaus Engberding, CEO EOS Group

Krize se podepisují na platební morálce.

Ve studii se tento vývoj již ukazuje. V rámci Evropy 24 procent podnikatelů věří, že platební morálka v následujícím roce poklesne. Nejistota dolehne i na velmi stabilní státy, jako je Dánsko, kde 85 procent klientů doposud hradilo své faktury včas. S poklesem platební morálky mezitím počítá 13 procent podnikatelů, v předešlém roce to bylo jen 8 procent.

Platební morálka: CEO společnosti EOS Klaus Engberding
„Následky špatné platební morálky nelze podceňovat,“ říká Engberding. „Znamenají pro podniky ztráty zisku a potíže s likviditou.“ Následky mohou být fatální: 15 procent západoevropských a 16 procent východoevropských podnikatelů uvádí, že v případě výpadků plateb může být ohrožena jejich existence.

Chcete se dozvědět víc? Neváhejte nás kontaktovat!

Mobilní telefonMobilní telefon

Press contact

Telefon: +49 40 2850-1222

presse@eos-solutions.com

Mobilní telefonMobilní telefon
Photo credits: Sarinya Pinngam / EyeEm / Getty Images, Jann Klee / EOS