From silos to cloud: An international team is working on the EOS software Kollecto+.
25 kolegů patří mezi hnací sílu a tvůrce Kollecta+

Zavést softwarovou platformu ve 12 zemích pro 1 800 uživatelů a k tomu ještě zohlednit různé potřeby a postupy uživatelů – to je jistě výzva! Navzdory tomu Pia Fischbach a Cristian Musat působí neuvěřitelně uvolněně.

Pia Fischbach, Head of Strategy & Consulting at EOS Technology Solutions in Germany, is in charge of the development of Kollecto+ alongside Cristian Musat.
Uživatelé mají být ti, kteří vyvíjejí nové funkce.
Pia Fischbach, vedoucí oddělení strategie a poradenství v EOS Technology Solutions v Hamburku.

Národní specifika jsou jednou z výzev. „Pravidla pro kontaktování zákazníků se liší, existují jazykové bariéry a v některých zemích jsou pohledávky v místní měně, jinde v eurech atd.,“ říká Musat. „Vývoj standardizovaného softwaru, který umožňuje mnoho mezinárodních konfigurací, je přirozeně náročnější, než programování lokální verze.“ Vynaložené úsilí však stojí za to: „Kollecto+ můžeme konfigurovat kdekoli pro kompletní škálu problémů, s rozsahem využití pro 30 uživatelů ve Slovinsku, ale třeba i 500 kolegů v Rumunsku.“

 

Cristian Musat, Head of IT at EOS in Romania, is in charge of the development of Kollecto+ alongside Pia Fischbach.
Cristian Musat, IT manažer ve společnosti EOS v Rumunsku: „Kollecto+ můžeme konfigurovat kdekoli pro kompletní škálu problémů, s rozsahem využití pro 30 uživatelů ve Slovinsku, ale třeba i 500 kolegů v Rumunsku.“

Centrální umístění softwarových vylepšení pro správu pohledávek

Do budoucna se software již nebude uzpůsobovat všem nadstandardním požadavkům dceřiných společností EOS. „Přesunutí tlačítka v dialogovém okně zleva doprava je to, co se s Kollectem+ již nestane,“ říká Fischbach. Proces koordinace však celkově nabídne více výhod než nevýhod. Například softwarová vylepšení budou dostupná všem uživatelům Kollecta+, bez ohledu na to, kde byla navržena. „Přibližně každé čtyři týdny zlepšíme stávající funkcionalitu nebo představíme novou,“ říká Fischbach a dodává: „Když se přijímají rozhodnutí, klíčovým kritériem je nikoli intenzita, se kterou pobočky prosazují své priority, nýbrž celkový obchodní přínos.“ Kvůli další podpoře výměny informací, postřehů a plánování příštích kroků se Kollecto+ Board schází každý měsíc.

V Chorvatsku bude přechod na Kollecto+ dokončen v první polovině roku 2019. Mezitím proces probíhá v Bosně, Srbsku a Polsku. Zájem projevují také pobočky v západní Evropě. Kromě dosaženého technického pokroku je projekt úspěšnou a efektivní spoluprací. „Některé společnosti ze skupiny jednoduše viděly přidanou hodnotu,“ říká Musat. "A to jim usnadnilo přístup."

Photo Credits: Cristi Hancu, Sebastian Vollmert / EOS