O čem to vlastně mluvíme? Jak přistupuje EOS k analytice na celoskupinové úrovni

Problém s módními výrazy jako “AI” (umělá inteligence) nebo “analytika” je ten, že je každý chápeme trochu jinak. Aby si dceřiné společnosti EOS nevykládaly tyto termíny odlišně, vytváří nová akademie Analytického Centra (CoA) společnou znalostní platformu.

ČasČas
  • Týmy v dceřiných společnostech EOS mají někdy různé úrovně znalostí o tématech, jakými jsou analytika nebo automatizace.
  • Akademie Analytického Centra (CoA) nyní buduje společnou platformu.
  • Ta zahrnuje virtuální komunitu a možnosti centralizované školení.

Joachim Göller chtěl zjisti, co by chtěli mít jeho kolegové v nové IT platformě:  Analytický systém, který za pomoci umělé inteligence předpovídá chování dlužníka a umožňuje tak rychlejší a lepší rozhodování při inkasu pohledávek. Göller se chtěl rovnou začít ptát na požadavky, na vývojové řešení, testování a implementaci takového systému. Ale reakce nenaplnila jeho očekávání. Spíše než odpovědi obdržel otázky typu: „Který z našich problémů je vhodný pro tento druh analýzy?” Nebo: „Existuje k tomu nějaká směrnice?” Všechny představy byly zahaleny velkými otazníky.

EOS CoA Academy: Joachim Göller, Head of the EOS Center of Analytics.
Joachim Göller, vedoucí Analytického centra (CoA), oddělení, které pracuje na nových informačních aplikacích.

To, co chtěli, bylo více informací o analytice.

Rychle jsme nabyli dojmu, že mnoho lidí nechápe, proč takovou platformu vůbec potřebujeme,“ říká Göller, který od roku 2018 v EOS vede CoA - oddělení, které pracuje na nových informačních aplikacích. „CoA se zrodilo díky tomu, že naši kolegové chtěli získat více znalostí o analytice.“

Záměrem bylo vyvinout program zaměřený na předávání analytických znalostí do všech dceřiných společností. V naší decentralizované společnosti bez globální IT organizace se úroveň znalostí o tématech, jako je analytika, automatizace a big data mezi dceřinými společnostmi EOS lišila, vysvětluje Göller. Sdílení informací napříč skupinou EOS má obrovský potenciál - bez toho se neobejdeme v žádné zemí a oddělení, kde probíhají naše činnosti. „ Domnívám se, že pokud bychom měli jednoduše shromáždit všechny analytiky skupiny EOS v Hamburku, výsledek by byl nakonec méně efektivní," domnívá se Göller.

EOS CoA Academy: colleagues from different countries and departments.
Společná znalostní platforma: Konference datových analytiků EOS v Hamburku.
EOS CoA Academy: Patrick Witte, Lead Product Owner in the Center of Analytics team.
Partick Witte, hlavní Product Owner v týmu CoA a jeho kolegové pracují na rozšíření znalostní platformy.

EOS CoA: Síťové sdílení raději než shromažďování

„Cílem CoA je shodné chápání analytiky a vytvoření společné slovní zásoby, která nám všem umožní pracovat efektivněji," říká Göller. Jednou z nich je komunita CoA, virtuální komunita složená ze všech analytiků. Kromě pravidelných webových setkání, telefonických konferencí a online průzkumů jsou v nabídce i další programy, například třídenní úvodní kurz, během kterého skupina čtyř až šesti analytiků stanoví společné základní principy práce s daty.

Stáže v délce čtyř až osmi týdnů v sídle CoA v Hamburku jsou intenzivnější variantou, kdy  pracujeme na konkrétním případu v praxi. Patrick Witte, hlavní Product Owner v týmu CoA, vysvětluje koncept: „Praktické znalosti a pomoc se specifickými problémy“.

 

Nabídka kurzů však není zaměřena pouze na předávání znalostí. „Snažíme se umožnit našim kolegům vnímat problém z jiného úhlu pohledu a poskytnout jim společnou komunikační síť," říká Göller, vedoucí CoA. Jinými slovy, pomozme si navzájem. Velkou myšlenkou do budoucna je mít mezinárodní virtuální tým vědců v oblasti dat. Akademie CoA se však do té doby jistě změní. Koneckonců, stejně jako účastníci, tak jejich analytici se neustále učí.

Photo Credits: EOS / Sebastian Vollmert (2), EOS