Cybersecurity expert Janusch Skubatz, Chief Information Security Officer of the EOS Group, with brown hair and white shirt
  • Generativní umělá inteligence nabízí velké možnosti.
  • Mateřská společnost EOS Otto Group vyvinula bezpečný nástroj na míru potřebám společnosti.
  • Jeho využití nabízí výhody i v oblasti správy pohledávek, která má obzvláště vysoké standardy.
Pro vedení skupiny Samsung to byla nepříjemná zpráva. Na jaře 2023 se na internetu náhle objevily poznámky z interních schůzek a údaje o výkonnosti výrobních zařízení. Viníky nebyli hackeři, ale vlastní zaměstnanci společnosti, kteří použili generativní umělou inteligenci. Jeden ze zaměstnanců například použil ChatGPT, aby ze svých poznámek ze schůzek vytvořil hotový dokument, aniž by si uvědomil, že bezplatná verze asistenta AI ukládá všechny informace z podnětů svých uživatelů - a využívá je k rozšiřování svých znalostí.

Příklad, který ukazuje, že generativní inteligence s sebou nese i rizika, jako je nedostatečné povědomí zaměstnanců o bezpečnostních mezerách, nedostatek firemních směrnic nebo nové příležitosti pro útoky hackerů. V celosvětovém průzkumu provedeném poradenskou společností McKinsey považovalo 53 % všech účastníků, kteří již s generativní umělou inteligencí pracovali, za největší riziko této nové technologie kybernetickou bezpečnost.

Takto vnímá kybernetickou bezpečnost jako největší problém mnoho společností:

zvětšenízvětšení
Graphic with the number 53 percent shows how many companies consider cyber security to be their biggest problem.
Zdroj: McKinsey Global Survey on AI, 2023, „The state of AI in 2023: Generativní AI v roce 2023"

Přístup k bezpečnému řešení generativní umělé inteligence

Generativní umělá inteligence zároveň nabízí firmám obrovský potenciál pro zvýšení jejich efektivity a inovační síly. Skupina Otto proto hledala způsob, jak využít příležitostí, které tato technologie nabízí - a zároveň omezit její rizika. Pod názvem ogGPT vyvinula mateřská společnost skupiny EOS vlastní generativní AI pro 26 000 zaměstnanců skupiny. „Chtěli jsme vytvořit řešení, které bude přizpůsobeno vlastním potřebám naší skupiny, s důrazem na bezpečnost a ochranu dat," říká Anja Körber, vedoucí oddělení umělé inteligence a automatizace v IT společnosti Otto Group. Zpoplatněná podniková verze Chat GPT nepřipadala v úvahu - a to i přesto, že tento asistent s umělou inteligencí neukládá informace z výzev. „Servery se nacházejí v USA," říká Anja. „To znamená, že v případě pochybností by k údajům měli přístup místní zaměstnanci, například z podpory. A evropské normy, jako je například GDPR, v USA neplatí."

Jen tolik společností má směrnice pro používání umělé inteligence:

zvětšenízvětšení
Graphic with 21 percent shows how many companies have an AI policy.
Zdroj: McKinsey Global Survey on AI, 2023, "The state of AI in 2023: Generativní AI v roce 2023"
Průzkum poradenské společnosti McKinsey také jasně ukazuje, že existuje mezera, pokud jde o firemní směrnice. Skupina Otto Group se touto otázkou již zabývala, a to i jménem svých poboček. V průběhu dvou měsíců zaměstnanci Otto Group v rámci různých projektů a hackathonů vypracovali nejen směrnici pro umělou inteligenci, ale také jednotlivé stavební kameny pro ogGPT. Výsledkem je základní rámec, který aktualizuje své znalosti - i pomocí dat z internetu -, ale přesto je bezpečný, vysvětluje Anja: „ogGPT zapomíná na výzvy. Nad daty máme plnou kontrolu."

Jedinečnou předností ogGPT však není jen bezpečnost. „Chtěli jsme funkce, které odpovídají našim požadavkům," říká Anja. Asistent s umělou inteligencí dokáže například shrnout obsah dlouhého e-mailového vlákna. ogGPT se již také používá k psaní newsletteru: zatímco dříve čtenáři newsletteru dostávali pouze nadpisy, které odkazovaly na další obsah, nyní v něm najdou kompaktní shrnutí obsahu. Jedná se o výrazné zlepšení, které by dříve bylo příliš časově náročné provádět ručně.
Portrait of the female expert Anja Körber, Head of Artificial Intelligence & Automation in the Otto Group, with a braid and blazer.

Chtěli jsme vytvořit řešení, které by bylo přizpůsobeno vlastním potřebám naší skupiny se zaměřením na bezpečnost a ochranu dat.

Anja Körber
Vedoucí oddělení umělé inteligence a automatizace, Otto Group
Interní řešení také snižuje obavy zaměstnanců, kteří si musí zvyknout na integraci generativní AI do své každodenní práce, dodává Anja: „K dispozici jsou interní odborníci a specializovaná komunita. To dává mnoha lidem dobrý pocit: když nemohu najít řešení, mohu se zeptat kolegy."

Interní generativní AI je užitečná i pro pobočku společnosti Otto EOS, říká Janusch Skubatz, ředitel informační bezpečnosti skupiny EOS. První interní projekty již probíhají. „Myslím, že v budoucnu budeme ogGPT také využívat," říká, „ale překážky v oblasti ochrany dat při správě pohledávek jsou obzvláště vysoké. Například při akvizici nesplácených úvěrů získáváme přístup k datům, která si ochranu obzvláště zaslouží.„Proto se na EOS vztahují dalekosáhlejší pravidla než na jiné společnosti a často také smluvní požadavky partnerů, říká Janusch: „Musíme proto pečlivě kontrolovat, zda technologie musí splňovat další požadavky."
Cybersecurity expert Janusch Skubatz, Chief Information Security Officer of the EOS Group, with brown hair and white shirt

Dotazy (prompts) zadávané na internetu by neměly obsahovat obchodní informace, které nejsou určeny pro vnější svět.

Janusch Skubatz
Ředitel bezpečnosti informací skupiny EOS
Dokud společnosti nemohou používat zabezpečenou interní verzi generativní umělé inteligence, doporučuje Janusch uživatelům ve všech odvětvích, aby dodržovali základní pravidla. Společnost EOS a celá skupina Otto již mají vytvořené zásady pro umělou inteligenci, které se vztahují na všechny zaměstnance.

Výňatek z pokynů skupiny EOS pro umělou inteligenci

  • Chovejte se zodpovědně! Údaje do veřejných systémů UI zadávejte pouze tehdy, pokud by bylo zcela vhodné je zveřejnit na webových stránkách společnosti. 
  • Buďte opatrní! Odpovědi generované AI mohou být neobjektivní, nepřesné nebo nevhodné. Vždy kontrolujte výsledky generované nástroji AI.
  • Dávejte si pozor! Nikdy neposkytujte nástrojům AI své přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo) a vždy si dávejte pozor na phishingové metody.
  • Požádejte o podporu: Pokud si nejste jisti, zda smíte používat určité údaje nebo který nástroj AI je bezpečný, zeptejte se místního pracovníka pro bezpečnost informací.
Janusch se však domnívá, že rozhodujícím faktorem je pravidelná interakce s generativní umělou inteligencí: „Zkušenosti jsou předpokladem pro získání citu pro technologii a kvalitu výsledků. „Tímto způsobem lze předejít rizikovým situacím, jako byly ty ve společnosti Samsung, a využít obrovský potenciál."

Máte zájem diskutovat o individualizované generativní umělé inteligenci? Kontaktujte nás nyní.

Fotografický kredit: EOS