Dynamičtější, digitálnější a přelomová: to je nová značka EOS. - EOS v České republice
Toto je nová značka EOS: Marwin Ramcke představuje sebe a nové logo EOS.

Dynamičtější, digitálnější a přelomová: EOS.

EOS představuje nový brand. Cílem je představit vnitřní proces proměny skupiny, který začal již před lety. Generální ředitel Marwin Ramcke hovoří o zákulisí tvorby nového brandu a o tom, jaký význam má pro obchodní partnery.

  • Nové prostředí značky EOS ztělesňuje dynamičnost, digitalizaci a vůli utvářet budoucnost.
  • Vývoj společnosti EOS od národního poskytovatele inkasních služeb ve finančního investora působícího mezinárodně je nyní navenek patrnější.
  • Generální ředitel Marwin Ramcke v rozhovoru vysvětluje, co si od nové identity značky slibuje a co tato identita znamená pro zákazníky EOS.

Co stálo za potřebou nového brandu společnosti?

Uvedení inovované značky na trh představuje další milník ve vývoji skupiny EOS. Objasním to na prvku, kterým je logo. Když se podíváte na naše staré logo, pak se jeví jako velmi klasické, velmi konzervativní a – chcete-li – jednoduše jako velmi německé. V současnosti už dlouho nejsme tou analogovou, národní inkasní firmou, kterou jsme byli v době, kdy bylo staré logo navrženo. Dnes jsme mezinárodním finančním investorem a průkopníkem v digitalizaci, který jde vstříc budoucnosti a nastavuje laťku pro celé odvětví. Tuto mimořádnou vývojovou změnu jsme dosud vnějšímu světu nesdělovali. Nyní to doháníme novým designem.
 Marwin Ramcke

Naše nová značka vysvětluje naši touhu neustále se rozvíjet. Nikdy nebude existovat definitivní EOS: transformace je součástí naší DNA.

Co konkrétně znamená nové logo EOS?

Nové logo ztělesňuje dynamičnost, digitalizaci a vůli utvářet budoucnost. Malé písmeno „e“ v logu představuje mezinárodní povahu skupiny EOS, která se stává stále silnější kotvou našich každodenních aktivit. Je odvozeno z angličtiny – celosvětového jazyka, který velká písmena používá zřídka. Písmeno „O“ symbolizuje orientaci na naše cíle, snahu měnit finance našich zákazníků a dlužníků k lepšímu ve velkém i v malém měřítku. Stejně tak jako se písmeno „O“ nachází uprostřed loga, mají pro nás i naše cíle velký význam. Písmeno „S“ – ve své nedokončenosti – představuje proces našich změn, v nichž se již několik let nacházíme. Právě v oblasti firemní kultury a digitální transformace se toho učinilo mimořádně hodně. A tímto dáváme najevo ambici neustále se rozvíjet. Nikdy nebude existovat definitivní EOS: transformace je součástí naší DNA.

Jaké změny přináší nová značka zákazníkům EOS?

Kromě loga na hlavičkovém papíře se toho pro naše zákazníky prozatím moc nezmění. Zůstáváme spolehlivým a stabilním partnerem, který požadavky zákazníků řeší v duchu stejných hodnot a standardů. I nadále budeme přicházet s novými nápady, které nám umožní zaměřit se na digitální rozvoj, zkvalitnění a rozšiření sortimentu služeb. Naši zaměstnanci i naše algoritmy se každý den učí něco nového. To vede k tomu, že jsme schopni požadavky zpracovávat stále efektivněji, a zákazníkům tak nabízet nejlepší ceny. Na to se naši zákazníci mohli spolehnout v minulosti – a budou moci i nadále.
zvětšenízvětšení
Toto je nová značka EOS: nové logo zdobí vstupní halu centrály EOS.
Nové logo EOS představuje tři základní pilíře nového prostředí značky: dynamičnost, digitalizaci a vůli utvářet budoucnost.

Co si slibujete od nové značky?

Naše vize, nový reklamní slogan a koneckonců i nová identita značky včetně designu – to jsou všechno věci, které nás jako skupinu definují. Nová značka ukazuje našim partnerům, kdo jsme, že jdeme s dobou a kam se chceme v budoucnu ubírat – zkrátka to, co mohou od spolupráce s námi očekávat. Protože první dojem je rozhodující. Nesmíme však zapomínat ani na účinek, který taková redefinice naší pozice má směrem dovnitř, na vlastní organizaci. Nová značka vytváří novou, celoskupinovou identitu a umožňuje, aby se jednotlivé lokality ještě více sblížily.

Měla by se v budoucnosti ještě více zintenzivnit mezinárodní spolupráce?

Přesně tak. Potřebné technické základy jsme v uplynulých dvou letech vybudovali i díky pandemii. Zaměstnanci všech zahraničních poboček jsou dnes vzájemně propojeni prostřednictvím jediného nástroje. To nám do budoucnosti nabízí mnoho nových příležitostí ke spolupráci. Místo do sebe zahleděného uvažování chceme překonávat hranice všeho druhu a místo jednání na vlastní pěst, chceme na lokální úrovni efektivněji pracovat v mezinárodních týmech.

Jsme schopni zpracovávat požadavky stále efektivněji, a našim zákazníkům tak nabízet nejlepší ceny. Na to se mohli spolehnout v minulosti – a budou moci i nadále.

Nová je nejen značka. I vy jste nyní převzal post generálního ředitele. Nastal ten správný okamžik pro to, aby i v nejvyšších patrech zavál čerstvý vítr?

Nechci hodnotit, zda to byl správný okamžik. Ale změna ve vedení vždy nabízí příležitost dát nový impuls, přehodnocovat věci a zpochybnit vlastní postoje – toto platí nejen pro mě a představenstvo, ale obecně bez ohledu na hierarchickou úroveň. Je zcela nezbytné tuto energii využít. V EOS už hodně věcí funguje dost dobře. Máme více než 6 000 zaměstnanců, a přesto se cítíme jako jedna velká rodina. To je jedna z našich silných stránek. Ale ve skupině ještě existuje obrovský potenciál. Já sám usiluji o to, abych byl každý den o něco lepší, než jsem byl den předtím. A tuto mentalitu bych chtěl svou prací přenést na celou firmu.

Chtěli byste se dozvědět více o generálním řediteli Marwinu Ramckem nebo o uvedení nové značky?

Fotografický kredit: EOS