A bright background with a collection of different dots in blue,  red and white arranged in a wave-like pattern

Profesionálové při správě pohledávek.

Postaráme se o vaše cash flow.

Jsme profesionálové v oblasti inkasa pohledávek - B2B, B2C: seriózní proces inkasa, odkup pohledávek a outsourcing firemních procesů. Vytváříme individuální úspěšná řešení posilující cash flow. Jsme si vědomi zodpovědnosti při komunikaci s dlužníkem, který do budoucna může být opět vaším zákazníkem. Jako dlouholetý člen Asociace inkasních agentur se podílíme na tvorbě a kultivaci inkasního trhu u nás.

Naše každodenní práce a způsob, jakým jednáme s našimi (potenciálními) klienty, dlužníky i partnery jsou stanoveny v Etickém kodexu společnosti.

Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás.

EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Sales Department

EOS KSI Česká republika, s.r.o. Sales Department

Telefon: + 420 241 081 799

obchod@eos-ksi.cz

:

Client portal Web Kollecto (only for registered clients)

Asociace inkasních agentur je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje významné české společnosti podnikající v oboru správy a inkasa pohledávek. Je členem FENCA – Federace evropských národních asociací inkasních agentur.

Pracujeme pro vás po celém světě.

Vedení podporující naše talenty.

Ing. Vladimír Vachel
Managing Director

Ing. Libor Ťupa, MBA
CFO / Proxy Holder

Ing. Petr Foglar
Sales Manager

Vratislav Vardzik
Head of ICT Department

Jakub Novotný
Head of Collection Department

Mgr. Lucie Kadlecová, Ph.D.
Manager of legal collection department