A bright background with a collection of different dots in blue,  red and white arranged in a wave-like pattern

Profesionálové při správě pohledávek.

Postaráme se o vaše cash flow.

Jsme profesionálové v oblasti inkasa pohledávek - B2B, B2C: seriózní proces inkasa, odkup pohledávek a outsourcing firemních procesů. Vytváříme individuální úspěšná řešení posilující cash flow. Jsme si vědomi zodpovědnosti při komunikaci s dlužníkem, který do budoucna může být opět vaším zákazníkem. Jako dlouholetý člen Asociace inkasních agentur se podílíme na tvorbě a kultivaci inkasního trhu u nás.

Naše každodenní práce a způsob, jakým jednáme s našimi (potenciálními) klienty, dlužníky i partnery jsou stanoveny v Etickém kodexu společnosti.

Chcete se dozvědět více?
Asociace inkasních agentur je zájmové sdružení právnických osob, které sdružuje významné české společnosti podnikající v oboru správy a inkasa pohledávek. Je členem FENCA – Federace evropských národních asociací inkasních agentur.
Mobilní telefonMobilní telefon

EOS KSI Česká republika, s.r.o.
Inkasní oddělení

Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4 – Braník
Česká republika

Telefon: +420 241 081 111

info@eos-ksi.cz Visit website

Vedení podporující naše talenty.

Mobilní telefonMobilní telefon

Ing. Vladimír Vachel
Jednatel společnosti

Spojte se s námi

Mobilní telefonMobilní telefon

Ing. Libor Ťupa, MBA
Manažer finančního oddělení / Prokurista

Spojte se s námi

Mobilní telefonMobilní telefon

Ing. Petr Foglar
Manažer obchodního oddělení

Spojte se s námi

Mobilní telefonMobilní telefon

Vratislav Vardzik
Manažer ICT oddělení

Mobilní telefonMobilní telefon

Jakub Novotný
Manažer oddělení mimosoudního vymáhání

Spojte se s námi

Mobilní telefonMobilní telefon

Mgr. Lucie Kadlecová, Ph.D.
Manažer oddělení právního vymáhání

Spojte se s námi

Pracujeme pro vás po celém světě.