Finanční gramotnost: Jak usiluje EOS o svět bez dluhů?

Aby nenarůstalo nepřiměřeně vysoké osobní zadlužení, EOS přichází s projektem zvyšování finanční gramotnosti ve společnosti.

ČasČas
  • Sociální angažovaností se EOS chce podílet na prevenci dluhové problematiky (jednotlivců). 
  • Nadace finlit, první nezisková společnost EOS Group, učí děti ve věku 9 až 13 let, jak spravovat své peníze.
  • Ve Slovinsku podporuje EOS projekt „Finanční škola“, který pořádá workshopy na téma finance, a to pro všechny věkové kategorie.
Financial literacy: Sebastian Richter, Managing Director of the finlit foundation
Jako jednatel nadace finlit se Sebastian Richter zasazuje o svět bez dluhů.
Jako jednatel nadace finlit se Sebastian Richter zasazuje o svět bez dluhů. Ještě před kovidovou krizí mělo v Německu téměř 7 milionů lidí nadměrné dluhy. Údaj, který se EOS Group snaží změnit prostřednictvím své první neziskové organizace – nadace finlit. „Naším cílem je svět bez dluhů,“ říká Sebastian Richter. „Toho však nedosáhneme jen díky naší obchodní činnosti. Musíme usilovat o prevenci vysokého zadlužování tím, že budeme působit ve společnosti na poli finanční gramotnosti.“ Jako člen německé Asociace inkasních agentur (BDIU) se EOS snažil vždy naplňovat motto asociace: „Vymáhání dluhů znamená odpovědnost.“ Nyní, s ohledem na důsledky pandemie, je tato odpovědnost o to naléhavější a potvrzuje správnost kroků společnosti EOS.

Více finanční odpovědnosti v každodenním životě znamená menší zadlužování.

Klíčové vazby mezi dluhy a financemi však EOS nezajímají jen v době krize. Společnost využívá svou odbornost při aktivitách cílených na děti a dospívající mládež. „ManoMoneta“ je edukační program, pomocí kterého nadace finlit přináší finanční gramotnost do tříd v Německu od září r. 2020. Cílem lepší finanční gramotnosti v každodenním životě je stav, kdy nadměrné zadlužení nedostane vůbec šanci. „Chceme odstranit tabu u témat, jako jsou finance a dluhy, a zvýšit finanční gramotnost lidí, aby nekončili v dluhové pasti,“ zdůrazňuje Richter. „Povědomí o tomto důležitém tématu chceme akcentovat hlavně v základních školách.“

První iniciativa finlitu „ManoMoneta“ se zaměřuje na děti od třetí do šesté třídy; poskytuje finanční znalosti, které jsou v osnovách často přehlíženy. Program finlit zahrnuje různorodý výukový program; metodika včetně příslušných materiálů byla otestována v pilotních školách ještě před koronavirovou pandemií. Iniciativa pak byla úspěšně spuštěna v září. „Navzdory covidu jsme během prvních 6 měsíců oslovili více jak 9 700 dětí v téměř 100 školách,“ potvrzuje Richter. Brzy se kvůli uzavřených školám rozšířila také online verze programu, která se musela vypořádat s výzvami distanční výuky. Rozmanitost a flexibilita výuky si učitele a žáky rychle získala.
Financial literacy: Tatjana Radic, teacher at the Otfried Preußler Primary School in Berlin
Tatjana Radic je učitelka ZŠ Otfried-Preußler v Berlíně. Materiály Nadace finlit využívá k výuce, jak správně nakládat s financemi.
Tatjana Radic učí na ZŠ Otfried-Preußler v Berlíně. Její třída 5B je jedna z prvních, která si mohla „ManoMonetu“ vyzkoušet během online výuky. „Během korony jsme program využili pro jednu vyučovací hodinu,“ říká Radic. „Pro děti to byla skvělá změna. Zapojily se a měly spoustu otázek. Hodina byla zábavná a rychle utekla. I mně jako učitelce „ManoMoneta“ usnadnila práci. Program je užitečným doplňkem výuky a lze ho dobře začlenit do osnov. Pro děti je dnes správné nakládání s penězi důležitější než kdy jindy.“
Financial literacy: Natalija Zupan, Managing Director of EOS in Slovenia
„Zejména mladí lidé jsou vděční. Během workshopů se učí, jak mít své finance pod kontrolou a vyhnout se tak dluhové pasti.“
Natalija Zupan, jednatelka EOS KSI ve Slovinsku

Ve Slovinsku předává EOS základní znalosti dětem, mladistvým i dospělým.

Zaměstnanci EOS ve Slovinsku se zaměřují na prevenci nadměrného zadlužování. Ve spolupráci s finančním časopisem „Moje finance“ podporuje EOS od září 2019 finanční školu. Tento neziskový projekt nabízí finanční vzdělávání mladým lidem, mileniálům a dospělým. Jeho náplň se přizpůsobuje potřebám dané cílové skupiny. Probíhají 3denní workshopy, při nichž odborníci sdílí základní znalosti z oblasti peněz, financí a správy majetku.

„Způsob, jakým spravujeme své finance, má obrovský vliv na náš životní styl. Bez ohledu na množství peněz a majetek, které máme, si díky důsledné správě našich prostředků můžeme zajistit finanční bezpečnost,“ tvrdí Natalija Zupan, jednatelka EOS ve Slovinsku. Bohužel, hlavně mezi mladými lidmi je finanční gramotnost stále velmi omezená. Proto byla Natalija Zupan nadšená, když časopis „Moje finance“ založil finanční školu: „Líbí se mi nápad učit děti a mladé lidi finanční gramotnosti. Z mého pohledu je to základ vzdělání stejně jako čtení, psaní a matematika. Čím dříve s tím začnete, tím lépe pro vaši budoucnost.“

Mise: Svět bez dluhů. (For a debt-free world.)

Zupan měla okamžitě jasno: chci podporovat finanční školu. Oslovila redakci časopisu „Moje finance“ a zeptala se, zda by chtěli na projektu spolupracovat s EOS. Chtěli! Zatím dala Zupan dohromady 8 workshopů, přičemž zpětná vazba od studentů byla nadmíru pozitivní. Obsah tvoří různá témata z dluhové problematiky, ať už jde o důvody, proč lidé dělají dluhy, důsledky dluhů, jejich řešení či možnosti, jak dluhům předcházet. „Zejména mladí lidé jsou vděční,“ říká Zupan. „Naučí se, jaké důsledky může mít jejich finanční rozhodování pro jejich budoucnost. Během workshopů se naučí, jak kontrolovat své výdaje a nespadnout do dluhů.“

Zupan musela kvůli covidu také přejít na online lekce. Jakmile však bude po krizi, vrátí se do učeben seminářů. „Prostřednictvím prevence naplňujeme naši misi – svět bez dluhů,“ dodává.

Experience the finlit foundation in a video

Toto video poskytuje YouTube. Kliknutím na tlačítko Přijmout souhlasíte s tím, že YouTube nastaví soubory cookie na koncovém zařízení, které používáte, a tím v případě potřeby zpracuje osobní údaje. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Přijmou
In the ManoMoneta program developed by the EOS finlit foundation, schoolchildren aged 9 to 13 can learn about financial products. video_zoom_boxvideo_zoom_box
finlit foundation EOS Group
potratitpotratit
finlit foundation EOS Group

Pokud se chcete dozvědět více o sociální angažovanosti ESO, neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vás také propojíme se Sebastianem Richterem či Natalijí Zupan.

Daniel Schenk Senior PR Consultant bei EOS Holding GmbH

EOS in Germany

Daniel Schenk
Team Lead Corporate Communications German Market

Steindamm 91
20099 Hamburg
Germany

presse@eos-solutions.com

Photo credits: Getty Images, Matthias Oertel, EOS, privat