Koupili byste si raději dům nebo se vydali do světa? Jak mileniálové zvládají své dluhy.

Jsou bezstarostní, žijí teď a příliš utrácí za zážitky, místo aby šetřili pro budoucnost: Je toto hodnocení tzv. generace Y přesné? Údaje inkasních společností a dalších subjektů ukazují: Je to složité.

Image of a student sitting under a tree with their laptop, books and a coffee cup.
Laptop, coffee and minimal baggage: Millennials go through life differently to their parents' generation.

„Když jsem se snažil koupit si své první bydlení, nekupoval jsem si rozmačkané avokádo za 19 dolarů a čtyři kávy denně po 4 dolarech.“ Touto poznámkou australský podnikatel v oblasti nemovitostí Tim Gurner reflektuje obraz, který si mnozí utváří o generaci Y: dvaceti až třicetiletým lidem s liberálním postojem k životu, práci, majetku a výdajům. Odráží se to ale také v jejich skutečných úvěrových a výdajových návycích?

Podle britské organizace Citizens’ Advice Bureau představuje zadluženost mladých lidí ve Spojeném království skutečně narůstající problém. Mezi lety 2010 a 2012 měli mladí lidé ve věku 15-24 let nejvyšší průměrný poměr nezajištěných dluhů k příjmu ze všech věkových skupin a mezi lety 2006 až 2012 došlo k 200% nárůstu jejich dluhů. Tento nárůst je více jak desetkrát vyšší než už širší populace.

Pokud však jde o splácení dluhů, názory se liší: 38 % členů Německé asociace inkasních agentur (BDIU) tvrdí, že mladí lidé jsou horšími plátci než starší generace. 62 % uvádí, že jsou mladí klienti při splácení buď stejně spolehliví, nebo spolehlivější a vymáhání dluhů tak v tomto případě nepředstavuje příliš velký problém.

 

Za co mileniáni rádi utrácí své peníze?

Za co tedy „generace avokádových toustů“ utrácí peníze a na co si bere půjčky? Pokud jsou klišé pravdivá, měli bychom vidět v porovnání s obecnou populací rozdíl. Ta, podle dluhového průzkumu společnosti EOS z roku 2017, je v zemích jako je Německo, Rusko nebo USA dvakrát ochotnější vzít si půjčku, např. prostřednictvím smlouvy o koupi na splátky, na vůz nebo motocykl než na své vzdělání.

Příčinu zadlužení mládeže spatřuje 81 % členů BDIU v příliš vysokých výdajích na spotřební zboží. Uvádí, že se mladí lidé dostávají do problémů se splácením online prodejnám, poskytovatelům telekomunikačních služeb a fitness studiím, zatímco dospělí ve věku 25 až 59 let mají problémy se splácením bankám nebo stavebním spořitelnám, energetickým společnostem a poskytovatelům telekomunikačních služeb.

Již se začíná vynořovat určitý vzorec: mladší generace se více zadlužuje, nikoliv však z důvodu nákupu bydlení, ale z důvodu uspokojení krátkodobějších potřeb. Toto upřednostňování zážitků potvrdil i jiný výzkum.

Zážitky jsou důležitější než vlastnictví

Podle průzkumu společnosti Ipsos pro Eventbrite, online společnost zabývající se prodejem vstupenek, tři čtvrtiny dotazovaných z generace Y dává přednost zážitkům – cestování po světě, účasti na akcích, pobytu s přáteli – před vlastnictvím.

To podporují i výsledky průzkumu německého výzkumného institutu trhu GfK: od roku 2007 do roku 2017 se „užívání života“ posunulo na žebříčku priorit generace Y z desátého na třetí místo. Nicméně průzkum v generaci Y v Německu z roku 2015 přinesl zajímavé výsledky. Zatímco kariéra skončila šestá a cestování páté, finanční nezávislost obsadila hned druhou příčku.

Je pochopitelné, že generace Y chce stejně jako všichni ostatní žít bez dluhů. Ze zprávy banky Bank of America víme, že je 35 % lidí ve stresu z toho, že nešetří dostatečně. Možná jen nedokáží tak snadno dosáhnout finančního zabezpečení: Rychle rostoucí ceny bydlení na mnoha místech znamenají, že postupovat na žebříčku bydlení je pro mladé lidi mnohem složitější. Pro jiné představují problém vysoké náklady na základní předměty, např. chytré telefony, bez kterých by se v moderní společnosti jen stěží obešli.

Někdy problém představuje už pouhý nákup jídla a platba nájemného.

Dokonce i v Německu, kde prakticky neexistují poplatky pro studenty, si mnoho mladých lidí půjčuje, aby pokrylo náklady na bydlení. Zprávy z německých médií vyprávějí příběhy studentů, kteří se zadlužují, aniž by vyhledali vhodnou radu, nebo mají omezené prostředky, jak vyvážit výhody a nevýhody možností financování. Pozdější zatížení náklady na splácení a nesprávná rozhodnutí v mládí mohou mít pro tyto dlužníky dlouhodobé důsledky a zpozdit důležitá životní rozhodnutí: Je těžké koupit si nemovitost nebo založit rodinu, když člověk stále musí splácet dluhy.

Z tohoto důvodu je důležitá finanční gramotnost týkající se konceptů, jako jsou úvěrové a úrokové sazby, koupě na splátky se vklady a měsíčními platbami, vymáhání pohledávek nebo rozpočty. Centrum excelence pro finanční gramotnost (Global Financial Literacy Excellence Center, GFLEC) uvádí, že to samé platí pro generaci Y, a dochází k závěru, že: „Generaci Y chybí základní dovednosti potřebné k tomu, aby dokázala činit praktická finanční rozhodnutí.“ A věřitelé souhlasí: 52 % členů BDIU přičítá zadluženost mládeže finanční negramotnosti, která způsobuje, že si nesprávná osoba půjčuje v nesprávný čas a za nesprávných podmínek.

1. Before Call: The AI is running via the cloud and is connected to the VoIP systems.
2. During Call: Analysis and live feedback: How fast am I speaking, is my counterpart getting to say anything, how often am I using clichés? In addition, the conversation is being transcribed in real time.
3. After Call: The conversation is then available for analysis.

Život ze dne na den nebo starost o budoucnost?

Je zřejmé, že nás v tomto ohledu čeká ještě hodně práce. Optimisté by mohli říci, že pro vzdělanou generaci Y, která má před sebou mnoho let, není nikdy pozdě začít se učit a strukturovat své finance a sledovat a spravovat své výdaje. Aby tak mohla mít oboje: avokádový toust i dům, ve kterém si jej bude moci vychutnat.