Neztrácejte nervy: Co musíte vědět o odkupech pohledávek ve střední a východní Evropě.

Celosvětová finanční krize a následná recese zcela změnily evropský trh pohledávek: země střední a východní Evropy jsou nyní obchodními hotspoty a ještě větší nárůst se předpovídá pro rok 2018. Marwin Ramcke člen představenstva EOS vysvětluje svou strategii úspěchu na tomto vysoce cyklickém trhu.

Po nárůstu pohledávek zasáhla globální krize

Silný obchodní růst, který vidíme, je ovlivňován, jak tržními podmínkami, tak byznys strategiemi", říká Ramcke. "Nebo lépe řečeno, způsobuje to naše strategická flexibilita s cílem využít příležitosti na trhu." Po růstu pohledávek v zemích střední a východní Evropy zasáhla v letech 2007 a 2008 finanční krize. Brzo bylo jasné, že banky ve střední a východní Evropě skončí s mnohými nesplacenými úvěry - více zajištěnými než nezajištěnými, protože hypotéky jsou obecně vyšší než osobní půjčky. 

Finanční instituce s problémovými úvěry, mohou vždy odložit den splatnosti, ale v určitém okamžiku musí deklarovat nesplacené úvěry a přijmout účetní opatření," říká Ramcke. V letech 2008 až 2013 se zvýšily nesplacené úvěry jako procento hrubých úvěrů z přibližně 3 procent na 17 procent v Maďarsku, Bulharsku a na 20 procent v Rumunsku - na půlcesty mezi Německem, kde to bylo o něco více jak 2 procenta a Řeckem, které zažilo nárůst nesplacených úvěrů na 35 procent všech úvěrů.


 

Marwin Ramcke mluví přímo o svých ambicích pro východoevropské finanční trhy. Člen představenstva skupiny EOS připomíná, že v době jeho příchodu do společnosti, vstoupil EOS v roce 2007 na východoevropský trh pohledávek (NPL). Zmiňuje, že: "80 procent příjmů tehdy pocházelo z Německa. V příštích letech jsem však očekával, že odtud přijde jen třetina příjmů - a další třetina ze západní a poslední z východní Evropy."

Od loňského roku, kdy převzal zodpovědnost za střední a východní Evropu (CEE), posunul další důležitou výzvu ve východním bloku Evropy. Společnost se stala leaderem trhu v oblasti nezajištěných pohledávek (spotřebitelské úvěry, kreditní karty) ve většině z patnácti zemí. V roce 2016 koupila první portfolio zajištěných pohledávek (bytové a komerční hypotéky) a pod Ramckeho záštitou pak následovali další.

Očekává se zdvojnásobení zisku v zemích střední a východní Evropy

Společnost EOS v současné době spravuje problémové hypotéky v Rumunsku, Bulharsku, Makedonii, Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku, Slovensku, České republice a v Polsku – v devíti z patnácti zemí společnosti EOS střední a východní Evropy.

„Chceme nadále odkupovat problémové pohledávky na všech těchto trzích", uvádí Ramcke. „A v následujících dvou letech očekáváme, že budeme spravovat nezajištěné a zajištění pohledávky ve všech 15 zemích střední a východní Evropy." Dokonce hovoří o tom, že jakmile nastanou správné podmínky ve střední a východní Evropě, bude možné přidat další země na tento seznam.

Ve finančním roce 2016-2017 nakoupila společnost EOS ve východní Evropě pohledávky v nominální hodnotě 1,8 miliardy EUR, což je jedna třetina celkových nominálních nákupů společnosti EOS a víc než dvojnásobek nominální hodnoty získaný ve střední a východní Evropě v předcházejícím rozpočtovém období. Roční odkupy v regionech vzrostly téměř o 20 procent na 131,1 mil. EUR v letech 2016-2017, což je jen o trochu více než pětina celkových tržeb společnosti EOS.  Nepublikované údaje zatím ukazují, že se výnosy před zdaněním (EBT) v zemích střední a východní Evropy v roce 2017-2018 zdvojnásobily.

Tlak z Evropské unie pomohl rozběhnout trh

"V jednom okamžiku nastal pokles úrokové sazby a mezinárodní investiční fondy se začaly snažit investovat do problémových dluhů ve východní Evropě s nadějí, že získají dobré výnosy," pokračuje Ramcke. "Přidejte tlak Evropské centrální banky a dalších regulačních orgánů na banky, které mají v držení nesplacené úvěry a v určitém okamžiku přijde rozhodnutí prodejců prodávat a umožnit tak konečně kupujícím nakupovat." Trh ve střední a východní Evropě se zabezpečenými nesplácenými úvěry se v letech 2015-2016 konečně rozběhl.

„Jakmile východoevropské banky začaly prodávat zajištěné nesplacené úvěry, dokázali jsme velmi rychle reagovat, abychom získali část tohoto nového trhu," hovoří Ramcke. Měli jsme 10leté zkušenosti s obchodováním s nezajištěnými pohledávkami v Německu a na rozdíl od mnohých dalších hráčů, kteří měli zájem o trh se zajištěnými nesplacenými úvěry, měl EOS již dlouholeté zastoupení v 15 zemích střední a východní Evropy a velmi dobře jsme znali danou legislativu. Krom toho jsme věděli, jak pracovat s daným portfoliem dlužníků díky našim zkušenostem s nezajištěnými pohledávkami a mnoho bank, které nyní prodávaly nezajištěné úvěry, byly našimi klienty z obchodování s nezajištěnými pohledávkami.

 

 

 

Proč se dluh zajištěný aktivy obtížněji spravuje

Proto, aby zvládli všechny odlišnosti obchodování se zajištěnými pohledávkami, musel se Ramcke spolu se svým týmem přizpůsobit podstatným rozdílům v přístupu k pohledávkám. „Zajištěné nesplacené úvěry se hodnotí hůře anebo při nejmenším dráž, protože se jedná o jednotlivé projekty nemovitostí, které musíte analyzovat.,“ říká. „Nezajištěné pohledávky jsou často balíčky o tisíci  úvěrech menšího objemu, na které můžete použít statistickou analýzu a due diligence je mnohem jednodušší."

Po prvních transakcích zajištěných nesplacených úvěrů v Chorvatsku a Rumunsku v roce 2016 zřídila společnost EOS transakční centrum nesplacených úvěrů na centrále v Hamburku. Jedná se o centralizovanou službu na pomoc při oceňování operací zemí střední a východní Evropy. Navíc inovace typu fintech, jako je software na vymáhání pohledávek společnosti EOS Kollecto Plus a analytické středisko, pomáhají svým východoevropským zaměstnancům spravovat dlužníky a jejich splátkové kalendáře zajištěných i nezajištěných pohledávek.

Někteří obchodníci se zoufale snaží přesunout do oblasti nesplácených úvěrů

"Trh s nesplacenými úvěry je velmi cyklický a každý trh se nachází v poněkud odlišné fázi cyklu nadměrného poskytování úvěrů a s bankami, které si musí uspořádat své úvěrové knihy." říká Ramcke. "Proto je dobré být tak geograficky rozmanitý." V blízké době vidí potenciál při odkupech v ekonomických prostředích jako je Maďarsko a Chorvatsko - i když se obává, že konkurence mezi mezinárodními investory do zajištěných úvěrů zůstane i nadále intenzivní díky nízkým sazbám.

"Ve financích je zásadní disciplína; vědět, kde je hranice, kdy vám investice nepřinese požadovaný zisk." říká Ramcke. "Je důležité, abyste neztratili nervy, když nevyhrajete jednu nebo dvě dražby". Hovoří o tom, že tlak na investice vedl k tomu, že investoři platili extrémně vysoké ceny za problémové pohledávky. Práci pro rodinnou společnost jakou je skupina Otto, vidí jako velmi užitečnou – klade si "udržitelné" cíle, které se neváží jen na nejbližší finanční čtvrtletí.

"Co mě nejvíce překvapilo na podnikání ve střední a východní Evropě je důvěra - dokonce nadměrná důvěra - některých mezinárodních fondů při naceňování portfolií pohledávek," říká. Při nízkých úrokových sazbách jsou někteří ochotni nabídnout jakoukoli cenu a nést jakékoli riziko v zoufalé honbě za ziskem z odkoupených úvěrů. "Uvidíme, kdo se mýlil a kdo měl pravdu hned po další krizi na finančních trzích."

 

Vytisknout