An illustration of a large turquoise head that is unfolded at the top. Three people are bringing ideas and icons to the head and put them inside

EOS Newsroom

EOS Magazine

Na portrétu je Cristian Musat, výkonný ředitel EOS International BVG a mozek projektu Kollecto+.

Debt collection software: More efficiency thanks to standardized system.

Flexible working timeFlexible working time 2 min.
In the Kollecto+ collection system, all EOS companies pool their knowledge and experience, and in doing so improve the efficiency of the entire Group.
Learn more
Skupinová fotografie zobrazuje jednatele EOS (zleva) Andreas Kropp (Německo), Justus Hecking-Veltman (finance), Marwin Ramcke (předseda představenstva), Carsten Tidow (střední a východní Evropa) a Dr. Andreas Witzig (západní Evropa).

2022/23 fiscal year: The Board of the EOS Group takes stock.

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
In this interview, the members of the Board of the EOS Group talk about the positive developments in fiscal 2022/23, employees, diversity, and the responsibility of debt collection companies.
Learn more
A photo shows a dilapidated building in Režanci, Croatia. A ‘stranded asset’ that EOS Croatia is putting back on the market.

Stranded assets: EOS creates solutions for unusable real estate.

Flexible working timeFlexible working time 2 min.
The number of unusable properties is growing, partly as a result of increasing requirements for sustainability. EOS is developing new areas of expertise to bring stranded assets like these back onto the market.
Learn more
 A graphic shows several people communicating with each other through email, conversations, and letters.

How EOS makes debt collection responsible and fair.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
EOS stands for fair and respectful receivables management. The debt collection company accomplishes this with technology that simplifies processes for consumers and with trained staff.
Learn more
A man and a woman having a relaxed-looking conversation, as a symbolic image of a corporate culture where employees have autonomy.

Empowerment: How EOS attracts and retains employees.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Supporting and encouraging people ensures growth: EOS has created numerous programs that enable employees to grow both personally and professionally.
Learn more
Cybersecurity is a top priority for EOS. To achieve this the company is setting up an international protective shield.

EOS Group relies on cutting-edge technology for data protection.

Flexible working timeFlexible working time 2 min.
Using cutting-edge technology, EOS protects the data of customers and consumers from attacks by criminals. The new cyber-shield “Iron EOS” makes this an even faster and more efficient process.
Learn more
Financial literacy: Learning at an early age about how to handle money properly can protect people from excessive debt later on.

Financial literacy: How EOS is committed to improving financial skills.

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
A lack of financial education can accelerate the path to excessive personal debt, especially among young people. With its debt collection expertise, EOS supports financial literacy programs that aim to counter such developments.
Learn more
A photomontage shows a car traveling toward the sunset in the right lane of a paved road in an open, green landscape. The asphalt on the opposite lane is completely worn down.

International debt collection: EOS handles receivables management globally for Hertz.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
Cross-border receivables present both logistical and legal challenges. Car rental company Hertz relies on the expertise of EOS for its international debt collection.
Learn more
An illustration shows a man and a woman in business attire shaking hands. In the background is a globe with several locations pinned on it – and a stylized income statement.

International debt collection: How EOS processes receivables worldwide.

Flexible working timeFlexible working time 3 min.
EOS is active in 180 countries with its own companies or selected partners. Banks that regularly sell cross-border debts to EOS also profit from this network.
Learn more
Financial education for young people: Many young consumers feel financially insecure.

Survey reveals: Young people want more financial education.

Flexible working timeFlexible working time 4 min.
Do you think young people have no desire to deal with their own finances? As a recent survey shows, this is certainly not the case. The level of interest is great – as are their fears for the future.
Learn more
CancelCancel Currently there are no articles available for this category.

Press releases

Dlužníkům se úhrady hůře slibují

  • Čech je zatím stále nejméně delikventní dlužník Evropy
  • Inkasní agentury letos očekávají skokové zhoršení morálky
  • Dohody s dlužníky se uzavírají i hůře
Čeští dlužníci dlouhodobě splácí své závazky lépe než zbytek Evropy a toto prvenství si stále držíme. Z nejnovějších dat inkasní agentury EOS KSI ale vyplývá, že u dlužníků v prodlení klesla ochota přislíbit úhradu dlužné částky o 2,5procentního bodu, tj. meziročně o 6 %. Přitom míra dodržení takové dohody, tedy vlastní platba, vzrostla o 3procentní body. Znamená to, že nejistota a obavy z budoucnosti se již začaly projevovat v neochotě dlužníků zavazovat se k hrazení závazků.

Letošní rok přinese zhoršení platební morálky

Podle statistik EOSu se u dlužníků již projevují dopady náročné ekonomické situace. V datech za rok 2022 se na delikvenci dlužníků zatím nepodepsala ani pandemie, ani energetická krize a platební morálka českých dlužníků i v roce 2022 následovala dlouhodobý pozitivní trend. Podle předpokladů ale statistiky za rok 2023 stejně optimistické nebudou.

S dlužníky se hůře uzavírají dohody

Podle Asociace inkasních agentur narostla průměrná výše pohledávky pod správou inkasní agentury o 2 079 Kč. Čech inkasní agentuře splácí průměrně 20 177 Kč. Inkasní agentura EOS KSI navíc meziročně zaznamenala pokles ochoty dlužníků uzavírat dohody na úhradu dlužných částek. “V komunikaci se zákazníky dlouhodobě sledujeme vývoj míry příslibů k platbě, tedy ochotu dlužníků uzavřít dohodu o splacení dluhu. A tato hodnota za poslední rok poklesla. Naše data jasně ukazují, že Češi svou finanční situaci vnímají hůře než před rokem a nechtějí inkasním agenturám slibovat něco, co nemohou dodržet,” vysvětluje Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI.

Nejvíce se ochota slibovat úhradu dluhu meziročně propadla v Jihočeském kraji, a to o téměř deset procentních bodů. Mírné zlepšení v uzavření dohody na splátce dluhu nastalo z celé republiky jen ve dvou krajích – v Praze a Ústeckém kraji. Zlepšení je však minimální a dosahuje přibližně jen jednoho procentního bodu.

Dlužníci nebudou mít z čeho splácet

Vysvětlením neochoty uzavírat dohody na splácení dluhu může být zhoršená životní úroveň občanů v celé republice. Ať už dlužníci žijí v kterémkoli kraji, všichni čelí vyšším cenám energií a vysoké inflaci, která navyšuje cenu položek v nákupním košíku. Jak ukázal další průzkum EOSu na počátku roku, Češi sice šetří nejvíce v Evropě a nově se zadlužil jen každý sedmý (v Evropě to byl každý pátý), ale za dostatečné považuje své úspory jen každý čtvrtý. A bude hůř. “Nevylučujeme, že v průběhu tohoto roku dojde ke skokovému nárustu dluhů i skokovému poklesu sledovaných hodnot. Dlužníci jednoduše nebudou mít z čeho brát, bude ještě obtížnější uzavírat s nimi dohody a zhorší se zřejmě i jejich naplňování ze strany dlužníků. Hospodářské výsledky České republiky i celé EU nejsou příznivé, ceny neklesají a úspory běžných občanů se ztenčují,” uzavírá Vladimír Vachel.

EOS KSI Česká republika, s.r.o.,  

Skupina EOS je předním technologicky založeným investorem do pohledávkových portfolií a expertem na zpracování otevřených pohledávek. S více než 45 lety zkušeností a s působností ve 24 zemích nabízí EOS svým zhruba 20 000 zákazníkům z celého světa inteligentní služby spojené s řízením pohledávek. Hlavní zákazníci se rekrutují z řad bank, nemovitostních, telekomunikačních a energetických společností a ze sektoru e-commerce. EOS zaměstnává více než 6 000 pracovníků a spadá pod Otto Group.  
Print

“Platím. Hotově. Zatím mám,” hlásí Čech

  • Své finanční rezervy považuje za dostatečné čtvrtina Čechů.
  • Hotovost je oproti pandemickým předpokladům opět v kurzu. Dává lidem pocit bezpečí a kontroly v těžkých časech.
  • Češi jsou si v přijímání finančních rozhodnutí jistější než Švýcaři či Francouzi.
Jsou Evropané ve finančních potížích? To zjišťovala studie společnosti EOS, která proběhla mezi 7700 spotřebiteli ve 13 evropských zemích. Vyplývá z ní mimo jiné, že průměrný Čech se finančních rozhodnutí nebojí, šetří více než zbytek Evropy, je spokojený se svou finanční rezervou a méně se v posledním půl roce zadlužil. Klidné spaní mu to ale nepřináší. Zvláště, pokud je mladý.

Více než polovina mladých Čechů platí hotově

V posledním půl roce se zadlužil každý sedmý Čech. Potraviny byly po energiích druhou položkou, na co si půjčit, a to i přesto, že jsou Češi evropskými přeborníky v nakupování ve slevách. Cenu u každodenních nákupů zohledňuje šest Čechů z deseti a stejný počet preferuje nákup zlevněného zboží. Zbytek Evropy se zadlužuje více. Nový dluh vznikl v době krize u každého pátého Evropana, v Maďarsku a Rumunsku se nově zadlužilo dokonce 30 % ze všech respondentů. Nejčastěji nový závazek nepřekročil částku 499 euro. Ačkoli si respondenti západní a východní Evropy půjčovali na rozdílné položky, pro celý kontinent je společné zadlužení kvůli pokrytí základních životních potřeb, jako jsou energie a jídlo, nebo výdaje na zdraví.

“Lidé v celé Evropě se nově zadlužovali především kvůli položkám důležitým k životu, jako jsou energie nebo potraviny, což je znepokojivé. Celkově ale ze studie vyplývá, že většina dotazovaných s penězi nakládá zodpovědně. Zajímavé je zjištění, že 42 % Evropanů používá hotovost častěji než před půl rokem. V České republice to tvrdí dokonce 53 % obyvatel ve věku 18-34 let, což je opačný trend, než jsme viděli během pandemie. Přestože jsme ve využívání bezhotovostních plateb dlouhodobě nad evropským průměrem, pro řadu lidí hotovost stále představuje bezpečí a kontrolu, která je pro ně v dnešní době důležitá a přispívá tak k jejich zodpovědnému chování,” vysvětluje Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI s.r.o.

Čech oběd v restauraci a kávu s sebou oželí

Spotřebitelé napříč Evropou se v těžkých časech museli něčeho vzdát. Největší škrty v plánovaných výdajích tvořilo cestování, stravování v restauracích, kultura a volnočasové aktivity, kterých se vzdala třetina Evropy. Češi se uskromnili ještě více, výdaje za tyto položky omezili až o 45 % a snahu ušetřit ukázali také u nákupu oblečení a každodenních malých radostí. U mladší respondentů (18–34 let) je odhodlání ušetřit o to výraznější, o co menší jsou jejich finanční rezervy – výdaje na cestování nebo drobnosti typu káva s sebou si odpouští každý třetí.

Kdo šetří, má za tři. Ale jen v Německu.

Těžká doba nutí lidi sáhnout do úspor. Ovšem jen pokud je z čeho brát. Největší odhodlání šetřit vykazují v celé Evropě lidé starší 51 let. 23 % z nich také své úspory považuje za dostatečné. Nejlepší situace je v Německu, tam je se svou finanční rezervou spokojený téměř každý třetí. Naopak nejhoršího výsledku dosahuje jih Evropy, kde si dostatečnou finanční rezervu vytvořilo jen 10 % Srbů a 17 % Chorvatů. Výrazně lépe je na tom čtvrtina Čechů, která své úspory považuje za dostatečné. Spokojenost s finanční rezervou u Čechů stoupá úměrně s věkem. Pouze 21 % mladých Čechů považuje stav svých finančních rezerv za dostatečný, Slováci či Maďaři jsou na tom podobně. Naopak čeští respondenti starší 51 let jsou spokojeni téměř jako naši západní sousedé (30 %).

Mladí Češi si věří víc než Švýcaři, ale chtějí se vzdělávat

Své budoucí finanční situace se bojí 47 % všech respondentů. Celou Evropu svírá obava z inflace a rostoucích cen. Obavy z budoucnosti nenechají spát především mladé v České republice, kde se rostoucích cen bojí více než tři čtvrtiny respondentů. Mladí Češi mají stejně jako jejich evropští vrstevníci také obavy ze ztráty zaměstnání (27 %), ačkoli je situace na českém trhu práce dobrá a míra nezaměstnanosti klesala také v dubnu na 3,6 %.

Mladí svému strachu čelí snahou o vzdělání.  Zvýšit svou finanční gramotnost chce více než polovina dotazovaných, což výrazně převyšuje čísla za celou Evropu (43 %). V České republice je zájem o finanční vzdělávání u mladých ještě o tři procenta vyšší. Nad evropským průměrem je také česká jistota při příjímání finančních rozhodnutí - 46 % mladých Čechů ve finančních rozhodnutích netápe. Ještě lépe jsou na tom skupiny respondentů starších 51 let. Pevně v kramflecích se cítí být 67 % z nich. Celkově tak Češi v jistotě rozhodování o penězích předčí i Němce či Švýcary.

Ochota dále se finančně vzdělávat klesá s věkem a u respondentů starších 51 let už je finančnímu vzdělávání otevřeno jen 34 % dotazovaných. “Pokles zájmu o zvyšování finanční gramotnosti u starších lidí je pochopitelný a touha u mladých je naopak na místě. Mladší generace už chápe, že důchod a spoření k zajištění na klidné stáří stačit nebude a význam investiční gramotnosti významně roste,” upřesňuje Libor Ťupa, finanční ředitel společnosti EOS.

O průzkumu EOS "Evropané ve finančních potížích? Spotřebitelská studie EOS"   

Ve spolupráci se společností Dynata, specialistou na online průzkumy, provedla společnost EOS v období od 3. do 9. února 2023 online průzkum mezi 7 700 spotřebiteli ve 13 evropských zemích. Průzkum se zaměřil na otázku, jak posledních šest měsíců ovlivnilo spotřební návyky a finanční situaci účastníků.  

EOS KSI Česká republika, s.r.o.,  

Skupina EOS je předním technologicky založeným investorem do pohledávkových portfolií a expertem na zpracování otevřených pohledávek. S více než 45 lety zkušeností a s působností ve 24 zemích nabízí EOS svým zhruba 20 000 zákazníkům z celého světa inteligentní služby spojené s řízením pohledávek. Hlavní zákazníci se rekrutují z řad bank, nemovitostních, telekomunikačních a energetických společností a ze sektoru e-commerce. EOS zaměstnává více než 6 000 pracovníků a spadá pod Otto Group.  
Print

Češi šetří na jídle, někteří si na něj i půjčili

  • Každý 7. Čech se během krize zadlužil. Potraviny byly po energiích druhou položkou, na co si půjčili.
  • Češi drží evropský prim v nakupování ve slevách.
  • Úhrada poplatků za energie, vodu a nájem je pro české respondenty prioritou.
Jsou Evropané ve finančních potížích?

V posledním půl roce se zadlužil každý pátý Evropan. Ačkoli je inflace v České republice jedna z nevyšších, Češi si půjčují výrazně méně často (14 %) než je východoevropský průměr (23 %). Hlavními důvody k zadlužení byly náklady za topení a elektřinu. Zda jsou Evropané ve finančních potížích zjišťovala únorová studie společnosti EOS, která proběhla mezi 7700 spotřebiteli ve 13 evropských zemích. Vyplývá z ní mimo jiné i to, že Češi hradí s nejvyšší prioritou platby za energie, vodu a nájem.

Výdaje za teplo a energie byly v posledním půl roce hlavním důvodem zadlužení pro čtvrtinu Evropy. Kvůli těmto nákladům se zadlužilo 24 % Němců, což je nejvíce ze zemí západní Evropy. Energie uvedl jako hlavní důvod k zadlužení také každý třetí Čech, což odpovídá mírnému východoevropskému nadprůměru. Překvapivé bylo ale zjištění, že 26 % českých respondentů půjčkou financovalo i výdaje za potraviny. Na rozdíl od ostatních zemí tvořilo

u Čechů jídlo dokonce druhou nejčastější položku, kvůli které nové dluhy vznikly. V západní Evropě se stejně vychýlili pouze Němci (27 %) a spolu s nimi jsme tak výrazně převýšili průměrné hodnoty zadlužení kvůli potravinám ve východní (20 %) i západní (16 %) Evropě.

Češi mají utažené opasky – co nutně nepotřebují, nekoupí

“Češi jsou velmi orientovaní na cenu, 63 % z nás zohledňuje cenu i u každodenních nákupů a společně s Maďary a Rumuny jsme vysoko nad průměrem. V čem však vítězíme absolutně, jsou slevy. Jak průzkum potvrdil, téměř šest Čechů z deseti nakupuje ve slevách, což je evropský unikát. V posledním půl roce se čeští spotřebitelé také nejvíce uskromnili 40 % dotazovaných uvedlo, že nakupuje méně,” upřesňuje Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI, s.r.o., která za studií stojí.

Šetří ale celá Evropa a z výsledků průzkumu vyplývá, že spotřebitelé napříč všemi zeměmi se museli něčeho vzdát. Ze seznamu plánových výdajů se nejčastěji škrtalo za cestování, stravování v restauracích, kulturu a volnočasové aktivity (33 %). Češi se uskromnili ještě více, náklady za tyto zbytné položky omezili až o 45 %. Více než třetina Čechů se vzdala také nákupů oblečení a každý čtvrtý si nedopřává ani každodenní malé radosti, které si dříve mohl dovolit.

Nejdřív energie, pak střechu nad hlavou

Když dojde na pravidelné platby „složenek“, respondenti ve všech zemích považují za nejdůležitější úhradu energií a vody a hradili by je nejčastěji jako první platbu. Druhou nejzásadnější platbou je pro Evropu úhrada nájmu, v průměru 61 % dotazovaných. Mít zaplacenou střechu nad hlavou je pro Čechy ještě naléhavější – jako prioritní položku k zaplacení ji označilo 82 % respondentů. Například v Maďarsku je poměr téměř o polovinu nižší a platba nájmu je méně prioritní než například úhrada účtů za telefon a internet.

Inflace straší tři čtvrtiny starého kontinentu

Inflace byla hlavním důvodem šetření i nově vzniklých dluhů pro každého druhého Evropana. Češi inflaci a s ní spojené vyšší ceny sice také vnímají jako hlavní impuls k zadlužení, ovšem v nižším objemu (43 %). Podobně je na tom i Slovensko, kde se kvůli inflaci zadlužili 4 z 10 dotazovaných. “Ačkoli český spotřebitel inflaci a s ní spojený růst cen neoznačuje jako příčinu dluhů tak často jako zbytek Evropy, obává se jí stejně. Inflace je strašákem budoucnosti. Její výše ovlivňuje finanční stabilitu a životní standard Evropanů, proto ji jako zdroj strachu zmiňují tři čtvrtiny všech dotazovaných. Nejvíce znepokojení jsou v Maďarsku (84 %) a Srbsku (82 %). Obavy z finanční budoucnosti každému druhému Evropanovi způsobují i drahé energie a vysoké účty,” dodává finanční ředitel společnosti EOS KSI s.r.o. Libor Ťupa.

O průzkumu EOS "Evropané ve finančních potížích? Spotřebitelská studie EOS"   

Ve spolupráci se společností Dynata, specialistou na online průzkumy, provedla společnost EOS v období od 3. do 9. února 2023 online průzkum mezi 7 700 spotřebiteli ve 13 evropských zemích. Průzkum se zaměřil na otázku, jak posledních šest měsíců ovlivnilo spotřební návyky a finanční situaci účastníků.  

EOS KSI Česká republika, s.r.o.,  

Skupina EOS je předním technologicky založeným investorem do pohledávkových portfolií a expertem na zpracování otevřených pohledávek. S více než 45 lety zkušeností a s působností ve 24 zemích nabízí EOS svým zhruba 20 000 zákazníkům z celého světa inteligentní služby spojené s řízením pohledávek. Hlavní zákazníci se rekrutují z řad bank, nemovitostních, telekomunikačních a energetických společností a ze sektoru e-commerce. EOS zaměstnává více než 6 000 pracovníků a spadá pod Otto Group.  

Kontakty 

AMI Communications, spol. s r. o.: Týn 641/4, Praha 1, Růžena Černíková, e-mail: ruzena.cernikova@amic.cz, tel.: 777 185 199, www.amic.cz 

EOS KSI Česká republika, s.r.o., jednatel Vladimír Vachel, e-mail: vladimir.vachel@eos-ksi.cz, tel.: 241 081 123, www.eos-ksi.cz 

Print

Jak zacházet s penězi nás učí hlavně rodiče, přiznávají české dětiPřetrvávající fenomén nedostatečné finanční gramotnosti sužuje mnoho českých domácností. V důsledku toho lidé činí chybná rozhodnutí, jako je nadměrná spotřeba, nevýhodná volba finančních produktů nebo sjednávání neuvážených půjček. Řešením přitom může být vzdělávání v oblasti financí už v útlém věku. Dostatečná finanční gramotnost je pak může v dospělosti ochránit před nehospodárným chováním. V anketě společnosti EOS KSI, do které se zapojilo 632 dětí ve věku 12 až 16 let z celé České republiky, však děti tvrdí, že finanční gramotnosti je učí více doma než ve škole.

Nízká úroveň finanční gramotnosti Čechů není žádnou novinkou. Řada domácností často zápolí se zadlužením, které často končí i nekonečnými exekucemi. Vzdělávání ve světě financí již na základních školách, doplněné pestrými vzdělávacími programy, se proto dostává stále více do odborné i veřejné diskuse. Významnost finančního vzdělávání už u dětí podporují také výsledky průzkumu České bankovní asociace, podle kterého se 54 % Čechů domnívá, že děti nejsou k povědomí o financích dostatečně vedeny v rodině. „Rozvíjení finanční gramotnosti již v dětském věku považujeme za velmi důležité. Nezřídka na školních akcích zjišťujeme, že řada dětí nemá žádnou představu, co to peníze jsou, kde se berou a jak je správně používat. Hrozí zde tedy nejen riziko špatných rozhodnutí, ale zejména snadné zneužitelnosti finanční naivity dětí,“ říká Mgr. Jakub Černý, ředitel Masarykovy základní školy Debř v Mladé Boleslavi. O vědomostních možnostech dětí na základě jejich věku hovoří také ředitelka Základní školy Tetín u Berouna Mgr. Ladislava Malířová: „Již v mateřské škole si děti hrají na obchod – prodávají, nakupují, sice jen dle svých představ, ale již v tomto věku získávají první zkušenosti s finanční gramotností. Od 1. třídy, kdy se již dokáží obratněji orientovat v číselných hodnotách, postupně více vnímají funkci bankovek a mincí.“

S více jak polovinou českých dětí doma rodiče mluví o penězích

Podle ankety společnosti EOS KSI jsou peníze důležité pro 85 % dotázaných děti. „Pozitivní zjištění je, že více jak polovina (58 %) přiznává, že s nimi doma rodiče finance probírají. Sedmi z deseti dětí (73 %) dávají rodiče kapesné a 73 % z nich dostává více jak 200 Kč měsíčně,“ komentuje výsledky Vladimír Vachel, jednatel společnosti EOS KSI. Ne příliš pozitivní zjištění je, že třičtvrtě (75 %) mladých respondentů tvrdí, že ve škole je zacházet s penězi nikdo neučí. V anketě děti také přiznávají, že utrácí nejčastěji za jídlo, pak za oblečení a kosmetiku. Kdyby ze dne na den dostaly 100 tisíc korun, tak by je všechny utratil pouze jeden ze sta. Nejčastěji tvrdí, že by část utratily a část si uložily (46,5 %) nebo by si je všechny uložily (42 %).

Vzdělávací projekty cestou k lepší budoucnosti

V České republice existuje řada vzdělávacích projektů, které se snaží nepříznivou situaci zlepšit. Jedním takovým je projekt ManoMoneta. „Projekt pomáhá dětem od 9 do 13 let se naučit hospodařit s penězi zábavnou formou a připravit je na realitu dospělého života ve světě financí. Rovněž poskytuje učitelům kvalitní výukové materiály, prostřednictvím kterých mohou žákům hravou formou přiblížit problematiku financí,” popisuje Vladimír Vachel z EOS KSI. Podobné programy považují za důležité právě školy. „Přínosné jsou aktivity, se kterými přichází do školy odborník, kterého děti vnímají zase jinak než učitele. Žáci při takových lekcích hodně diskutují a doptávají se,“ přibližuje vlastní zkušenost Ladislava Malířová ze Základní školy v Tetíně.

Na webových stránkách ManoMonety si mohou učitelé zdarma stáhnout potřebné výukové materiály a následně si s dětmi vyzkoušet hru v podobě vědomostních karet, na kterých se objevují pojmy jako rozpočet, faktura, banka, dluh, peníze či spořící účet. „Naším cílem je, aby si děti prostřednictvím her a navozením reálných životních situací vyzkoušely, co je v dospělosti bude čekat,” dodává Vladimír Vachel s tím, že učitelé mají možnost si na stránkách projektu zažádat o bezplatnou konzultaci či o ukázkovou hodinu.

Ankety mezi dětmi a mladými se zúčastnilo 632 respondentů. Probíhala on-line v prosinci 2022. Účast byla podmíněná věkem od 12 do 16 let.
Print

The „COVID“ agrument was used by 5% of debtors

Payment morale by indebted Czechs has gradually improved over the past five years. The positive trend was disrupted by the coronavirus crisis, which brought a deterioration in the economic situation of households and the associated ability to repay liabilities. About 5% of debtors cited „COVID“ in March as the reason for not being able to pay their debts. The kept rate has also decreased for about 24%. According to experts from the debt collection sector, the real impact of Coronavirus will be felt on the market in 6 months.

In 2019, the payment morale reached the peak of the last five years. „The epidemic has brought deterioration. In March, about 5% of debtors cited the COVID argument as a reason for not being able to pay their liabilities (debts). The kept rate decreased by 24% compare to February, at the same time the debtor´s promise rate compare to February has decresed for 6%,“ says Vladimír Vachel, Managing Director of debt collection company EOS KSI Czech Republic and adds: „I think that behind this situation was mainly prevailing uncertainty about future developments. In April,have the indicators slightly improved, but still did not reach the February values. We expact a real impact on our work in about 6 months, when the possiblity of postponing installments ends, the unemployment turns out, the state support ends and more.“

According the experts from the debt collection sector, the last recession in 2008 has showed us phenomena which can be on again. Among them for example with consumer distrust, rising unemployment and problems with secondary insolvency. „We recommend to have a higher price cussion to cover possible loss in payments from customers. Where it is possible, it is appropriate to ask for deposit, partial continuous payments and other suitable security,“advises Vachel.

Print
Show more

This was our financial year 2022/23.

Fiscal 2022/23 was characterized by uncertainty. Learn here how the EOS Group nevertheless managed to achieve a positive result. In our Annual and Sustainability Report, you’ll find all our KPIs and business highlights and learn what the EOS Group is doing to meet its ESG (environmental, social and governance) responsibilities.
2022/2023

Questions? Let's talk!

HandsetHandset

Komunikace s AMI Communications

Tomáš Fiala

Phone: +420 775 178 525

tomas.fiala@amic.cz