2019/20 financial year.
Stability. Success. Perspective.

Stability.

New year – new growth: In the last financial year EOS continued to forge its own path. “Together with my colleagues I am looking back at what has been by far the most successful financial year for the EOS Group,” says CEO Klaus Engberding. In saying this he is not just referring to the revenue generated by the growth-driving regions Germany, Western Europe and Eastern Europe. Other major success factors were the technological progress made in digitalization and the ongoing development of the corporate culture. There was also significant investment in secured and unsecured receivables: at EUR 651.3 million, the investment volume was at a consistently high level.  

Consolidated revenue by region

Distribution of consolidated revenue of EOS Group in fiscal 2019/20 among global partner companies
Revenue of EOS Consolidated in the various regions for fiscal 2019/20
 • The revenue performance of the EOS Group in the last four years has been consistently positive.

  Revenue performance over the last few years (in € million)

  EOS Consolidated closes fiscal 2019/20 with a substantial increase in earnings compared with the previous year, which was already very successful. At EUR 853.1 million, consolidated revenue was 4.8 percent higher than the previous years excellent value.

  Business performance in detail
 • In the last four years the EOS Group has been able to steadily increase its earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization.

  Zisk (EBITDA) za poslední čtyři roky (v milionech EUR)

  Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) činil v roce 2019/2020 343,4 mil. EUR. Nárůst příjmů je způsoben především výrazným nárůstem obchodu ve východní Evropě

  Detailní vývoj zisku

Úspěch.

Skupina EOS zvýšila své příjmy v hospodářském roce 2019/2020 o necelých 5%. To odpovídá konsolidovanému výnosu 853,1 mil. EUR nebo zisku před započtením úroků, daní a odpisů  (EBITDA) ve výši 343,4 mil. EUR. Nejlepší výsledky dosáhly společnosti EOS ve východní Evropě s nárůstem tržeb o více než 30%. CEO Klaus Engberding říká: Hlavními faktory tohoto úspěchu jsou zejména odbornost, nasazení a myšlení našich zaměstnanců.“ Stejně jako v předchozích letech bylo další hnací silou využití moderních technologií. Jen v posledním hospodářském roce bylo investováno více než 25 mil. EUR do modernizace našich základních IT systémů.

Detailní informace o investicích do odkupů pohledávek.

In fiscal 2019/20, the EOS Group invested in secured and unsecured receivables.
Rozpad na zajištěná, nezajištěná portfolia a nemovitosti různých zemí.
Download Annual Report

Perspektiva.

Tímto způsobem EOS systematicky pokračuje ve své strategii. Cílem je být jedním ze tří největších finančních investorů na všech zavedených trzích (s výjimkou USA). EOS je již uznávaným odborníkem na odkupy zajištěných a nezajištěných portfolií pohledávek. Tomu napomáhá úloha skupiny jako technologického průkopníka a její mezinárodní postavení. V aktuálním hospodářském roce bude kladen větší důraz na organizační vnímavost, posílení pracovních pravomocí a spolupráci se startupy, protože EOS chce být připraven čelit bezprostředním výzvám a optimisticky se dívat do budoucnosti.

Náš úspěch je postaven na technologickém pokroku, který se nám podařil díky digitalizaci a firemní kultuře vyplývající z našich nových modelů organizace a spolupráce. Díky tomu jsme a nadále budeme stabilním a spolehlivým obchodním partnerem našich klientů.

Klaus Engberding, CEO of the EOS Group

Přečtěte si:
Výroční zpráva 2019/20

share this

Cookie Settings

We use cookies on our website to enable you to have the best possible website visit. These include cookies that are necessary for the operation of the website, those that are only used for anonymous statistical purposes, cookies that are used for comfort settings and cookies that are used to provide you with personalized, interest-based content. You can decide yourself whether you want to allow the use of statistics, comfort, and marketing cookies. In addition, you can change/withdraw your consent at any time by clicking on the Change Cookies settings on the bottom of the website. Further information can be found in our Privacy Policy.

Necessary

We use necessary cookies. These cookies are necessary for the operation and the basic functions of the website. In particular, they enable the security-relevant functioning of our website.
You can read about which cookies we use here.

Comfort

If you allow comfort cookies, we can make use of our site easier for you. If you visit our website again to use our services, it will automatically be recognized that you already visited us and the entries and settings you made will automatically be recognized so that you do not have to enter them again. For example, through this, you will not have to reenter your user data every time, but rather you can access the data already entered when you visit the website again.
You can read about which cookies we use here

Statistics

We use statistical cookies to improve our offering and ensure a needs-based design and the continuous optimization of our website. 
For this, we collect anonymized data for statistics and analytics, for example, to determine site traffic and user behavior and to adapt and improve our content and the website experience. 
You can read about which cookies we use here

Marketing

We use marketing cookies so that we can provide you with relevant and interest-based content when you visit our website.  
You can read about which cookies we use here.