Upozornění na podvodné obesílání domnělých dlužníků společnosti O2 Czech Republic a.s.

Dne 15. května 2020 zaznamenala společnost EOS KSI Česká republika, s.r.o. („EOS“) několik e-mailů, v nichž společnost EOS vyzývá dlužníky společnosti O2 Czech Republic a.s. k úhradě jejich dluhu za touto společností.

V e-mailech, které má společnost EOS doposud k dispozici, odesílatel z e-mailové adresy eos-ksi.pohledavky@post.cz vyzývá adresáty jménem společnosti EOS k úhradě pohledávky ve výši 4895 Kč vzniklé společnosti O2 Czech Republic a.s. s tím, že pohledávku společnost EOS přebrala, protože adresát (dlužník) se nevyjádřil k zaslané upomínce společnosti O2 Czech Republic a.s. Spisová značka, uvedená mimo jiné i v předmětu e-mailu, se vždy liší.

Proti uvedeným e-mailovým zprávám se společnost EOS důrazně ohrazuje. Tyto e-mailové zprávy jsou podvodné, když v současné době společnost EOS společnosti O2 Czech Republic a.s. služby spočívající v inkasu pohledávek neposkytuje. Společnost EOS rovněž pro komunikaci nepoužívá e-mailovou službu domény post.cz.

Společnost EOS v této věci zvažuje, že k zamezení této aktivity neznámého odesílatele, která směřuje k poškození nejen jednotlivých adresátů, ale rovněž i společnosti EOS a společnosti O2 Czech Republic a.s., podnikne příslušné právní kroky. 

Cookie Settings

We use cookies on our website to enable you to have the best possible website visit. These include cookies that are necessary for the operation of the website, those that are only used for anonymous statistical purposes, cookies that are used for comfort settings and cookies that are used to provide you with personalized, interest-based content. You can decide yourself whether you want to allow the use of statistics, comfort, and marketing cookies. In addition, you can change/withdraw your consent at any time by clicking on the Change Cookies settings on the bottom of the website. Further information can be found in our Privacy Policy.

Necessary

We use necessary cookies. These cookies are necessary for the operation and the basic functions of the website. In particular, they enable the security-relevant functioning of our website.
You can read about which cookies we use here.

Comfort

If you allow comfort cookies, we can make use of our site easier for you. If you visit our website again to use our services, it will automatically be recognized that you already visited us and the entries and settings you made will automatically be recognized so that you do not have to enter them again. For example, through this, you will not have to reenter your user data every time, but rather you can access the data already entered when you visit the website again.
You can read about which cookies we use here

Statistics

We use statistical cookies to improve our offering and ensure a needs-based design and the continuous optimization of our website. 
For this, we collect anonymized data for statistics and analytics, for example, to determine site traffic and user behavior and to adapt and improve our content and the website experience. 
You can read about which cookies we use here

Marketing

We use marketing cookies so that we can provide you with relevant and interest-based content when you visit our website.  
You can read about which cookies we use here.