Stručné reklamační podmínky

Stručné reklamační podmínky

1.1
Tato pravidla obsahují hlavní zásady a postupy reklamačního procesu souvisejícího se zprostředkováním spotřebitelských úvěrů ze strany Společnosti. Tato pravidla se neuplatní pro vyřizování stížností (reklamací), které směřují vůči činnostem Společnosti odlišným od zprostředkování spotřebitelských úvěrů.

1.2    
Stížnost (reklamace) musí mít písemnou podobu, být adresována Společnosti a obsahovat alespoň následující: (i) označení, že se jedná o stížnost (reklamaci), (ii) identifikační údaje dotčené osoby – jméno, příjmení, bydliště, kontaktní adresu, (iii) předmět stížnosti (reklamace) – vylíčení skutečností, na jejichž základě je stížnost (reklamace) podávána a doložení veškerých dostupných relevantních důkazů, (iv) uvedení, čeho se dotčená osoba domáhá, a (v) datum a podpis dotčené osoby.

1.3        
Pokud nebude stížnost (reklamace) splňovat dané náležitosti a nebude dotčenou osobou doplněna ani ve Společností stanovené lhůtě, je Společnost oprávněna stížnost (reklamaci) odmítnout. Pokud bude stížnost (reklamace) splňovat všechny náležitosti, přistoupí Společnost k vyřízení stížnosti (reklamace).

1.4        
Pokud se podaná stížnost (reklamace) bude vztahovat přímo k činnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru, zajistí Společnost její neprodlené předání příslušnému poskytovateli spotřebitelského úvěru a dotčenou osobu o tom, že příslušným k vyřízení stížnosti (reklamace) je poskytovatel spotřebitelského úvěru.

1.5        
Společnost rozhodne o stížnosti (reklamaci) tak, že pokud na straně Společnosti:

a) došlo k ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů způsobem, stížnost (reklamaci) uzná, nebo

b) došlo k ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů, avšak ne v celém rozsahu, stížnost (reklamaci) z příslušné části uzná a zbytek zamítne, nebo

c)  nedošlo k žádnému ve stížnosti (reklamaci) tvrzenému porušení obecně závazných právních předpisů, stížnost (reklamaci) zamítne.

1.6        
Společnost vyřídí stížnost (reklamaci) nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odešle dotčené osobě písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala dotčenou osobu k doplnění stížnosti či reklamace.

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Na naší stránce používáme soubory cookie, abychom vám dopřáli co nejlepší uživatelský zážitek Patří k nim soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování stránky, dále soubory potřebné pro anonymní statistické vyhodnocování, soubory využívané pro uživatelské pohodlí a soubory, které zajišťují, aby obsah odpovídal vašim zájmům. Je na vás, zda povolíte používání souborů cookie pro účely statistiky, pohodlí a marketingu. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky. Další informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nezbytné

Používáme nezbytné soubory cookie. Tyto soubory jsou nezbytné pro provozování a základní funkce stránky. Umožňují zejména fungování zabezpečovacích prvků na naší stránce. O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Pohodlí

Pokud povolíte soubory cookie zvyšující pohodlí, usnadní se vám používání stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Statistiky

Používáme statistické soubory cookie ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků.
Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský zážitek.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Marketing

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech. 
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.