Začněte kariéru. Nejen práci.

Be a part of the EOS Group and create your future with us.

Tvořte s námi budoucnost.

Chceme měnit budoucnost k lepšímu. Chceme svět bez dluhů. To je naše Poslání, které nás posouvá každý den kupředu. Hledáme ty nejlepší spolupracovníky, kolegy kteří pomohou dlužníkům nalézt vhodný způsob splácení  s ohledem na jejich aktuální finanční situaci. Od inkasních specialistů přes teamleadry až po management, v rámci všech oddělení společnosti. Kandidáti vítejte! Věříme: že pouze společně můžeme vytvořit  svět bez dluhů.  Pokud se na této vizi chcete podílet, kontaktujte nás.

Pro svět bez dluhů.

Máme pro vás dobrou zprávu: neustále hledáme nejlepší pracovníky, pošlete nám nezávazně vyplněnou přihlášku, a jakmile se objeví v naší společnosti pozice, která by vyhovovala vašim dovednostem, ozveme se vám. Vyplněné přihlášky, prosím, posílejte prostřednictvím náborového formuláře.

Naše hodnoty.

 • For a debt-free world

  Podnikáme s lidským přístupem.

  Při každé činnosti se snažíme řídít našim posláním „For a debt-free world“. U nás ve společnosti EOS i po celém světě. Rozumíme potřebám lidí a společností – a tyto dovednosti spojujeme tak, abychom našli řešení vhodná pro každého.

  Připojit se k týmu
 • Feel our hearbeat: EOS’ mission. Trust, walk your talk, love to learn, strive for excellence, embrace change, share your knowledge and be courageous

  EOS heartbeat

  Máme 7 silných Principů, které nás ve společnosti EOS vedou: náš tlukot srdce. Vytvořili jsme je společně a ukazují, jak spolu chceme pracovat dnes i v budoucnosti.

  Připojit se k týmu

EOS: Časopis.

Další informace

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání

Ochrana osobních údajů zájemců o zaměstnání (nebo o spolupráci) ve společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. („Společnost“)

S osobními údaji Společnost nakládá výhradně v souladu s platnými právními předpisy. Níže uvedené informace přibližují, jakými principy se řídí zajišťování ochrany vašich osobních údajů, pokud se chcete ucházet o zaměstnání v rámci Společnosti nebo se Společností jinak spolupracovat.

Tyto zvláštní zásady ochrany osobních údajů zájemců o zaměstnání ve Společnosti, případně podnikajících fyzických osob, které chtějí se Společností spolupracovat („zájemce“), navazují na obecné Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti.

Ve vztahu k osobním údajům zájemců Společnost vystupuje jako správce osobních údajů.

1.  DŮLEŽITÉ KONTAKTY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

2.  ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Účel zpracování osobních údajů zájemců je dán zejména nutností provést výběrové řízení se zájemci a zájemcům vybraným v rámci výběrového řízení Společností zajistit přípravu pracovních smluv nebo dohod o práci konané mimo pracovní poměr (včetně všech souvisejících dokumentů) před jejich uzavřením.  
 
Vzhledem k výše uvedenému účelu Společnost nepotřebuje k takovému zpracování osobních údajů souhlas zájemce.
 
Odesláním e-mailu se životopisem, motivačním dopisem nebo jiným dokumentem s osobními údaji zájemce na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz dává zájemce svůj souhlas s tím, aby Společnost zpracovávala poskytnuté osobní údaje zájemce i v seznamu nevhodných nebo neúspěšných zájemců pro případ, že by se zájemcem neuzavřela pracovní (nebo obdobný) poměr nebo nezačala jinak spolupracovat.
 
Tento souhlas může zájemce vůči Společnosti kdykoliv odvolat, a to zasláním žádosti na e-mailovou adresu hr@eos-ksi.cz.
 

3.  PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Právní základ zpracovávání osobních údajů zájemců (identifikačních a kontaktních údajů a údajů o počtu exekucí) je dán na základě článku 6 odst. 1 písm. a) [souhlas], písm. b) [splnění smlouvy nebo jednání před jejím uzavřením] nebo písm. f) [oprávněné zájmy Společnosti] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

4.  OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPOLEČNOSTI PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ
Jak vyplývá z bodu 2. výše (Účely zpracování osobních údajů zájemců) zpracovává Společnost osobní údaje zájemců zejména za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy nebo jiné dohody (včetně provedení výběrového řízení) a dále, aby zajistila ochranu práv a právem chráněných zájmů jak vlastních, tak i případně dalších třetích stran; toto zpracování se uskutečňuje na základě tzv. oprávněného zájmu a Společnost je oprávněna provádět jej i bez souhlasu zájemce.
 
Příklady zpracování osobních údajů zájemce z titulu oprávněného zájmu:
(a)        příprava dokumentace týkající se pracovního poměru zájemce – zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh takové dokumentace;
(b)        prověření zájemce na sociálních sítích a internetu a v Centrální evidenci exekucí;
(c)        kontaktování zájemce prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiným obvyklým způsobem;
(d)        zpracování analýz nad agregovanými (a anonymizovanými) daty pro historické a statistické účely.

5.  KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁJEMCŮ, KTERÉ SPOLEĆNOST ZPRACOVÁVÁ
Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u podnikající fyzické osoby také daňové identifikační číslo a IČ.

 Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace.

Údaj o počtu exekucí – údaj o počtu exekucí zájemce.

Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rámci specifických situací, a to vždy pouze se souhlasem zájemce.

6.  PŘÍJEMCI, ZPRACOVATELÉ A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
Osobní údaje, které Společnost získá od zájemců, zpracovává a uchovává interně. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu zájemce, plnění smlouvy nebo na oprávněném zájmu Společnosti, mohou být osobní údaje zpracovávány také některými dodavateli Společnosti. Dodavatelé, kteří se Společností spolupracují, jsou pečlivě vybíráni zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Společnost je oprávněna ve výše uvedeném smyslu osobní údaje zájemců poskytnout k oprávněným účelům těmto příjemcům:

 1. společnostem, které působí v rámci koncernu Společnosti (EOS Holding GmbH (reg. č. HRB 124966 ) a EOS International Beteiligungs-Verwaltungsgesellschaft mbH (reg. HRB 37437));
 2. dodavatelům za účelem plnění smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí osoby;
 3. poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací; nebo
 4. Exekutorské komoře České republiky za účelem prověření exekucí vedených vůči zájemci.

7.  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍCH

Společnost je oprávněna osobní údaje zájemců v oprávněných případech předat ke zpracováním i mimo Českou republiku. K předávání osobních údajů však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky a v každém případě je zabezpečena ochrana osobních údajů zájemců.

8.  DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZÁJEMCE ULOŽENY U SPOLEČNOSTI

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

9.  PRÁVA ZÁJEMCE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Viz Zásady ochrany osobních údajů ve Společnosti

NASTAVENÍ SOUBORŮ COOKIE

Na naší stránce používáme soubory cookie, abychom vám dopřáli co nejlepší uživatelský zážitek Patří k nim soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování stránky, dále soubory potřebné pro anonymní statistické vyhodnocování, soubory využívané pro uživatelské pohodlí a soubory, které zajišťují, aby obsah odpovídal vašim zájmům. Je na vás, zda povolíte používání souborů cookie pro účely statistiky, pohodlí a marketingu. Svůj souhlas můžete kdykoli změnit či stáhnout kliknutím na tlačítko Change Cookies (Změnit soubory cookie) ve spodní části stránky. Další informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Nezbytné

Používáme nezbytné soubory cookie. Tyto soubory jsou nezbytné pro provozování a základní funkce stránky. Umožňují zejména fungování zabezpečovacích prvků na naší stránce. O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Pohodlí

Pokud povolíte soubory cookie zvyšující pohodlí, usnadní se vám používání stránky. Pokud ji navštívíte znovu a budete chtít využít naše služby, stránka automaticky rozpozná, že už jste ji navštívili, a zadané údaje a nastavení budou automaticky použity, abyste je nemuseli zadávat znovu. Nebudete tak muset pokaždé zadávat své uživatelské údaje, nýbrž využijete ty, které už jste zadali dříve.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Statistiky

Používáme statistické soubory cookie ke zlepšení nabídky, průběžné optimalizaci stránky a zajištění toho, aby její podoba odpovídala potřebám návštěvníků.
Za tímto účelem shromažďujeme anonymizované údaje pro statistiku a analytiku, abychom kupříkladu určili návštěvnost stránky a uživatelské chování a dále přizpůsobili a zlepšili obsah a uživatelský zážitek.
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.

Marketing

Marketingové soubory cookie používáme, abychom vám při návštěvě stránky poskytli relevantní obsah založený na vašich zájmech. 
O tom, které soubory cookie používáme, se dočtete zde.