Zajištěné NPL: Trh v roce 2018 formují tyto trendy.

Bude rok 2018 rokem, ve kterém budou nesplácené úvěry konečně rozpoznány jako legitimní investiční příležitost? Evropská komise, ECB a EBA využívají řadu opatření k tomu, aby obchodování s NPL bylo strukturovanější, přístupnější a tím i přitažlivější.

Kolem roku 2007 se v médiích začal objevovat pojem „toxické úvěry“, který vyvolával mrazení v zádech mnohým profesionálům z oblasti finančních služeb. Značka „bankéř“ byla v očích veřejnosti, která měla pocit, že platí za chyby průmyslu, značně poškozena. V roce 2010 začal i Oxfordský anglický slovník uvádět příklady finančních nástrojů pod položkou „toxické“.

Když rychle přeskočíme deset let, zjistíme, že tyto zprávy poněkud utichly. A to do té míry, že jen málo lidí ví, že se investice do nesplácených úvěrů (NPL) staly každodenní záležitostí: globální trh v této oblasti existuje několik desetiletí, avšak snaha regulačních orgánů snížit riziko bankovních bilancí způsobila oživení. Studie společnosti Deloitte zjistila, že se v loňském roce očekával prodej balíčků NPL v EU ve výši téměř 130 miliard EUR – přibližně o třetinu více než v roce 2014. Celkový hrubý objem nesplácených úvěrů v Evropské unii (EU) dosáhl na konci března 2017 přibližně 1,3 bilionu EUR, z čehož 921 miliard EUR pocházelo z bankovních bilancí v eurozóně, což představuje přibližně 5 % objemu úvěrů.

Výhodná situace pro všechny na trhu NPL?

Navzdory výraznému oživení ekonomiky od velké finanční krize poměr potenciálních úvěrových selhání neklesá tak rychle, jak by si to Evropská komise přála. V červenci roku 2017 Evropská rada pověřila Komisi a celou řadu dalších orgánů, aby vytvořily akční plán a zajistily větší finanční stabilitu v celé EU. Mezi tyto orgány patří Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropská centrální banka (ECB) a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), jakož i Evropská rada pro systémová rizika (ESRB). Součástí tohoto plánu je zjednodušení procesů, kterými lze převést NPL do nebankovních subjektů, podpora investic do NPL na sekundárních trzích a případné vytvoření transakční platformy pro NPL.

Na platformě by se měly používat standardizované šablony a postupy, které by povzbudily vnímání NPL u veřejnosti jakožto legitimní investiční příležitosti. To by také bankám umožnilo snížit rizika, restrukturalizovat svá portfolia a přesunout zdroje NPL do svých hlavních činností. A především by bylo možné uvolnit kapitál k využití funkcí, které banky ovládají nejlépe, např. financování hospodářského růstu. Nakonec by to umožnilo regulačním orgánům pozorně sledovat trh a způsob podnikání.

Tím by vznikla výhodná situace pro všechny. A podle Rady EU, která plánuje další opatření do roku 2018, by to byl jen začátek. Pro odborníky na NPL, jako je např. skupina EOS, to bude vzrušující rok, zejména proto, že vyšší míra regulací zatraktivní investice do této třídy aktiv. Vyšší strukturalizace a standardizace na trhu NPL, které pravděpodobně napomohl i vznik národních společností pro správu aktiv (AMC), zvýší důvěru v tyto trhy a přiláká investory vyšší kvality.

Část trhu NPL, která je zajištěna např. nemovitostmi, letadly, loděmi, cennými papíry atd., se podle poradců v této oblasti, jako je Deloitte, stává čím dál atraktivnější možností.

Nový tlak na banky v Itálii a na Balkáně.

ECB ve svých snahách povzbudit banky k tomu, aby odprodaly své bilance NPL, navrhuje likvidaci nebo odepsání těchto pohledávek. Tento návrh je mezi bankami nepopulární, protože tím nic nebo skoro nic nezískají, zatímco prodej nebonitních aktiv jim poskytuje alespoň nějakou naději na návratnost. Například belgická banka KBC odprodala během své restrukturalizace 40 % pohledávek, což jí umožnilo splatit státní podporu, kterou obdržela, pět let před plánovaným termínem. Portfolia NPL získala společnost EOS Aremas, zkušený hráč v belgickém sektoru finančních služeb.

Tento efektivní model investic do NPL by se mohl zopakovat v Itálii a balkánských státech, kde nedávný kolaps trhu s nemovitostmi může výrazně zvýšit počet nabízených velkých a zajištěných portfolií NPL. Banky v této oblasti jsou vystaveny tlaku regulačních orgánů, aby snížily riziko a tím zlepšily své úvěrové ratingy.

Investice do NPL nejsou snadné.

Ačkoliv je k dispozici mnoho příležitostí, správci aktiv by měli mít na paměti: Investice do portfolií NPL nejsou určeny nesmělým nebo nezkušeným hráčům. Správa zajištěných a smíšených portfolií je složitá a společnosti zabývající se správou pohledávek se potýkají s mnoha problémy. Jedním z nich je ožehavá otázka dat, kterou částečně vyřeší platforma NPL navrhovaná Evropskou unií. Zákony o bankovním tajemství a GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) znesnadňují společnostem pro správu aktiv získávání informací, které potřebují. Další výzvu představuje oceňování kolaterálu, které je nutné nepřetržitě monitorovat. EBA tyto výzvy vidí jako klíčové problémy, které mohou brzdit další rozvoj průmyslu, a zdůrazňuje význam a integritu základních datových systémů.

Skupina EOS má dostatečně hluboké odborné znalosti, zejména v oblasti úvěrů zajištěných nemovitostmi. Protože zaměstnává správce případů, právní poradce a externí odborníky, stala se v tomto sektoru předním hráčem. Ve společnosti EOS se však profesionalita musí snoubit s etikou: „Způsob jednání se zákazníky je pro nás velmi důležitý,“ říká Veerle Timmermanns, ředitel obchodních úvěrů ve společnosti KBCS. „Všichni naši spolupracovníci s nimi musí jednat se stejným respektem a empatií jako my sami.“ Riziko ohrožení pověsti banky při odprodeji těchto úvěrů je obrovské a nelze je podceňovat. V očích veřejnosti odpovědnost banky nekončí ve chvíli, kdy její portfolio zakoupí jiná organizace. Veřejnost ani tisk nebudou mít žádné slitování, pokud budou mít pocit, že banky umožňují, aby se s jejich bývalými klienty zacházelo špatně nebo nespravedlivě. Proto je odprodej společnosti EOS Aremas, organizaci, která sdílí podobné hodnoty jako banka KBC, tak úspěšný.

Vytisknout