Zákazníci
+420 241 081-799 Odeslat zprávu
Kontaktujte nás

Těšíme se na vaši odpověď.

  1. Registrační údaje

Tisk

EOS KSI Česká republika, s.r.o. 

Novodvorská 994/138
142 00 Praha 4 - Braník

telefon: +420 241 081 111 
fax.: +420 241 081 110

www.eos-ksi.cz 
info@eos-ksi.cz

Jednatel
Ing. Vladimír Vachel

Obchodní rejstřík
Datum zápisu do OR dne 1. 4. 1997. Registrováno v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51150. 
IČ: 25 11 74 83 
DIČ: CZ699003397

 

 

Zásady používání internetových stránek a ochrana osobních údajů poskytovaných pro používání internetových stránek společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. („Společnost“)

Níže vás Společnost informuje o způsobu, jakým jsou shromažďovány, používány a chráněny informace, které můžete Společnosti při používání jejích internetových stránek nebo jejich prostřednictvím poskytnout. Před vyplněním jakýchkoli informací v rámci tohoto webu si, prosím, níže uvedené informace pečlivě prostudujte.

Přesnost údajů

Přes veškeré pokusy o zajištění korektnosti, aktuálnosti a přesnosti informací uvedených na internetových stránkách Společnosti nemůže Společnost ani společnosti tvořící s ní koncern zaručit korektnost, přesnost a aktuálnost žádné z informací. Za žádných okolností nebude Společnost nebo její partneři zodpovědní za přímé nebo nepřímé škody nebo následky používání nebo spoléhání se na informace uvedené na internetových stránkách Společnosti.

 

1.         Jméno a kontaktní údaje subjektu odpovědného za zpracování a pověřence Společnosti pro ochranu osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje, které jako správce zpracovává Společnost.

Odpovědnou osobu Společnosti je možné kontaktovat na výše uvedené adrese (poznamenat k rukám Jiřího Kašpara Macka) nebo emailem na chrana.soukromi@eos-ksi.cz

2.         Oblast působnosti

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na našem webu a následné zpracování těchto údajů naší Společností.

Tyto zásady dále slouží k poskytnutí informací dle článků 13 a 14 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR") ohledně zpracování údajů nad rámec shromažďování prostřednictvím tohoto webu. Jako takové vám také v konkrétních případech poskytneme samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

3.         Zásady zpracování osobních údajů jiných společností skupiny EOS

Tyto zásady zpracování osobních údajů se nevztahují na údaje zpracovávané jinými společnostmi ze skupiny EOS. Tak tomu je i v případě, že jsou tyto další společnosti ve skupině EOS a jejich kontakty uvedeny na našem webu, případně jsou tam uvedeny jejich služby.

V konkrétních případech vám tyto jiné společnosti ve skupině EOS poskytnou samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

4.         Shromažďování a uchovávání osobních údajů a povaha a účel jejich zpracování

a.         Když navštívíte náš web

Pokud jste na našich webových stránkách www.eos-ksi.cz, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace se dočasně uloží do souboru protokolu. Bez vašeho zásahu se automaticky shromažďují a ukládají, dokud nejsou automaticky odstraněny po 3 dnech:

·         IP adresa zařízení, z něhož byl web načten,

·         datum a čas přístupu,

·         jméno a adresa URL načteného souboru,

·         web, ze kterého jste přišli (odkazující adresa URL),

·         web načtený z našeho webu,

·         prohlížeč na vašem zařízení a případně operační systém a název vašeho poskytovatele přístupu.

 

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

·         abychom zajistili bezproblémové vytvoření připojení k webu,

·         abychom zajistili pohodlné používání našeho webu,

·         k analýze bezpečnosti a stability systému,

·         k dalším administrativním účelům.

Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování údajů uvedených výše. Za žádných okolností shromážděné údaje nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o vás.

Kromě toho používáme při vaší návštěvě na našem webu soubory cookie a analytické služby. Podrobnější informace o nich naleznete v části 6 a 7 těchto zásad zpracování osobních údajů.

b.         Když nás kontaktujete e-mailem

Na uvedené e-mailové adrese nás můžete kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.

Když tak učiníte, budou uloženy osobní údaje, které prostřednictvím e-mailu předáte. Právním základem zpracování údajů pro účely kontaktu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje, které shromáždíme, po zpracování vašeho požadavku odstraníme, pokud již nejsme ze zákona oprávněni či povinni je dále zpracovávat.

5.         Předávání údajů

Vaše osobní údaje předáváme pouze jiným společnostem ve skupině EOS nebo třetím stranám (příjemcům), jestliže:

·         jste poskytli výslovný souhlas s jedním či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR.

·         poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR jsou nezbytné pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků a neexistuje důvod se domnívat, že máte primární ochranný zájem na tom, aby vaše údaje nebyly zveřejněny,

·         v případě, že existuje zákonná povinnost poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. c) GDPR

·         je to právně přípustné pro plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. b) GDPR,

·         si necháváme osobní údaje zpracovat v souladu s článkem 28 GDPR.

K předávání vašich osobních údajů k jiným než výše uvedeným účelům nedochází.

6.         Soubory cookie

Na našem webu používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou automaticky vytvářené vaším prohlížečem a ukládané na vaše zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.), když navštívíte náš web. Soubory cookie vaše zařízení nepoškozují a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný malware.

Do souboru cookie se ukládají údaje získané z kombinace s konkrétním použitým zařízením. To ale neznamená, že tím okamžitě zjistíme vaši identitu.

Soubory cookie slouží k tomu, aby se vám naše nabídka lépe zobrazovala. Za tímto účelem soubory cookie zjišťují, zda jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu. Tyto soubory se automaticky odstraní, když náš web opustíte.

Používáme také dočasné soubory cookie, které jsou uloženy na vašem zařízení po stanovenou dobu, aby zlepšily použitelnost webu. Pokud náš web navštívíte znovu, abyste využili našich služeb, jste automaticky rozpoznáni jako vracející se návštěvník a dříve zadané údaje a provedené nastavení jsou automaticky rozpoznány, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Soubory cookie můžeme také používat ke shromažďování statistických údajů o používání našeho webu a jejich analýze za účelem optimalizace naší nabídky pro vás (viz oddíl 7). Když náš web znovu navštívíte, díky těmto souborům cookie můžeme automaticky rozpoznat, že jste vracející se návštěvník. Ty se po opuštění našeho webu v příslušném datu platnosti automaticky vymažou.

Údaje zpracovávané soubory cookie jsou nezbytné k uvedeným účelům ochrany našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Většina prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby bránil ukládání souborů cookie na váš počítač nebo aby před uložením nového souboru cookie zobrazil upozornění. Pokud soubory cookie zcela deaktivujete, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce našeho webu.

7.         Analytické nástroje

Níže uvedená opatření pro sledování, která používáme, jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1) první věty písm. f) GDPR. Tato opatření pro sledování používáme, abychom zajistili, že je náš web koncipován dle našich požadavků a průběžně optimalizován. Opatření pro sledování můžeme také používat ke shromažďování statistických údajů o používání našeho webu a jejich analýze za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného nařízení.

a.         etracker web controlling

Poskytovatel tohoto webu využívá služeb společnosti etracker GmbH, Hamburk, Německo (www.etracker.com) k analýze údajů o využití stránek. Jsou zde použity soubory cookie, které umožňují statistickou analýzu používání tohoto webu jeho návštěvníky a zobrazování obsahu nebo reklamy relevantní vzhledem k používání. Soubory cookie jsou malé textové soubory ukládané internetovým prohlížečem na zařízení uživatele. Soubory cookie služby etracker neobsahují žádné informace, které by mohly identifikovat uživatele.

Údaje generované službou etracker jsou touto službou zpracovávány a uchovávány pouze v Německu dle pověření poskytovatele tohoto webu, a vztahují se na ně proto přísné německé a evropské zákony a standardy na ochranu osobních údajů. V tomto ohledu byla služba etracker zkontrolována a certifikována a byla jí udělena pečeť dokládající ochranu údajů www.eprivacy.eu

Právním základem zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) (oprávněný zájem) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší online nabídky a našeho webu. Vzhledem k tomu, že je pro nás soukromí našich návštěvníků velmi důležité, etracker co nejdříve anonymizuje IP adresu a převede přihlašovací údaje nebo ID zařízení na jedinečný klíč, který nelze nijak spojit s konkrétní osobou. Služba etracker jej nepoužívá pro žádný jiný účel, nekombinuje jej s jinými údaji ani jej nepředává třetím osobám.

Proti uvedenému zpracování údajů, pokud se týká vaší osoby, můžete kdykoli vznést námitku. Vaše námitka pro vás nemá žádné nepříznivé důsledky.

etracker můžete vyptnou zde: Disable etracker

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě etracker naleznete www.etracker.com

8.         Sociální média

Shariff solution

Na našem webu používáme tlačítka Shariff pro sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Tato tlačítka jsou jednoduché HTML odkazy. Postup, který používáme, je v rámci řešení Shariff. S řešením Shariff skript načte například počet kliknutí na tlačítko pro sdílení na stránce: skript kontaktuje sociální síť prostřednictvím programovacích rozhraní a načte počty. V tomto procesu se nepřenášejí žádné z vašich osobních údajů. Místo IP adresy se do sítí Facebook, Google a Twitter přenáší naše adresa serveru. Pokud provedete akci, připojíte se pouze k síti Facebook, Google nebo Twitter. Do té doby o vás nemohou sociální sítě shromažďovat žádné údaje. Dokud nekliknete na odkaz pro sdílení obsahu, jste pro tyto sítě neviditelní. Jakmile kliknete na odkaz, povinnost poskytnout informace o shromažďování a zpracování údajů již nemáme my, ale provozovatel dané sociální sítě.

9.         Práva subjektů údajů

Máte právo:

·         dle článku 15 GDPR získat od nás informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše údaje poskytnuty, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, a existenci automatického rozhodování včetně profilování a případně o relevantních informacích o jejich podrobnostech;

·         dle článku 16 GDPR požadovat opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění osobních údajů, které máme o vás uloženy, a to bez zbytečného odkladu;

·         dle článku 17 GDPR požadovat výmaz osobních údajů, které o vás máme uloženy, jestliže zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků;

·         dle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže máte pochybnosti o správnosti údajů a zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich výmaz a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale vy je vyžadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste uplatnili námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;

·         dle článku 20 GDPR požadovat poskytnutí vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo jejich předání jiné odpovědné osobě;

·         dle čl. 7 odst. 3) GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dříve dali. V důsledku toho nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;

·         dle článku 77 GDPR podat stížnost k dozorovému úřadu. Obvykle můžete kontaktovat dozorový úřad ve svém obvyklém místě bydliště nebo pracoviště nebo našeho sídla.

10.       Právo vznést námitku

Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1) písm. f) GDPR, máte dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují důvody týkající se vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka směřována k přímému marketingu. V případě přímého marketingu máte právo na obecnou námitku, kterému vyhovíme, aniž byste uváděli jakoukoli konkrétní situaci.

Pokud chcete uplatnit své právo odvolat souhlas nebo odmítnout zpracování, stačí zaslat e-mail na ochrana.soukromi@eos-ksi.cz

11.       Bezpečnost údajů

Během vaší návštěvy na webu používáme rozšířenou metodu SSL ve spojení snejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obecně jde to 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, vrátíme se zpět na 128bitovou technologii v3. To, že se jednotlivé webové stránky naší přítomnosti na internetu přenášejí v šifrované podobě, rozpoznáte pomocí ikony zavřeného klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

Zavádíme rovněž vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují podle technologického vývoje.

12.       Aktuálnost a změny těchto zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou aktuálně platné a naposledy byly aktualizovány v květnu 2018.

Uvedené zásady zpracování osobních údajů můžeme měnit vzhledem k vylepšení našich webových stránek a nabídek prostřednictvím naší webové stránky nebo vzhledem k změněným právním požadavkům.

 

Zavřít Společnost EOS používá soubory cookie, aby vám mohla nabídnout co nejlepší služby. Dalším používáním této internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s tím, že na vašem počítači umístíme soubory cookie a smíme je používat. Můžete to kdykoli změnit pomocí nastavení souborů cookie.souborů cookie

Používáním tohoto webu také souhlasíte se Zásadami používání internetových stránek